İlgili Siteler

Avrupa Birliği resmi web sayfası http://www.europa.eu.int
T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı  https://www.ab.gov.tr/
AB Türkiye Delegasyonu http://www.eureptr.org.tr/
Avrupa Parlamentosu  http://www.europarl.eu.int
Avrupa Birliği Konseyi  https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/
Avrupa Komisyonu  https://ec.europa.eu/info/index_en
Avrupa Birliği Zirvesi  https://www.consilium.europa.eu/en/european-council/
Avrupa Birliği Adalet Divanı  https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/
Avrupa Sayıştayı  https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
Avrupa Merkez Bankası  https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
AB Ekonomik ve Sosyal Komite  https://www.eesc.europa.eu/
AB Bölgeler Komitesi  https://cor.europa.eu/en
Avrupa Yatırım Bankası  https://www.eib.org/en/index.htm
AB Ombudsman  https://www.ombudsman.europa.eu/en/home
AB Kurumları  https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en
Avrupa Veri Koruma Denetmeni(EDPS)  https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_en
AB Bilim,Teknolojik Gelişme ve Araştırma Çalışmaları http://www.cordis.lu
AB Ajansları  https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies_en
AB Kurumlararası Kuruluşlar  https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/interinstitutional-bodies_en
Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri  https://www.ab.gov.tr/ab-ile-iliskiler_4.html
AB Haber Portalı http://www.euractiv.com
AB Haberleri  https://eu-news.net/
Avrupa İstatistik Ofisi http://epp.eurostat.cec.eu.int/
AB Çevre Ajansı  https://www.eea.europa.eu/
AB Çalışmaları Merkezi http://www.europa.eu.int/eur-lex
Avrupa Öğrencileri Forumu  https://www.aegee.org/
AB Bilgi Merkezleri https://www.avrupa.info.tr/tr/ab-bilgi-merkezleri-251
DAAD Türkiye  https://www.daad-turkiye.org/tr/
Avrupa Gençlik Portalı  https://europa.eu/youth/eu/article/37/518_tr
Antalya Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu  http://www.ceupa.gov.tr/
Avrupa Dökümantasyon Merkezleri http://library.bilgi.edu.tr/screens/edc_tur.html
AB Dış İlişkiler Servisi  https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
Avrupa Kalite Örgütü www.eoq.org
EPC  https://www.epc.eu/
Avrupa Mesleki Eğitim www.cedefop.gr
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  https://www.csb.gov.tr/
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi www.cern.ch
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı  https://disiliskiler.ktb.gov.tr/TR-127495/avrupa-birligi.html
Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği www.ert.be
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  https://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Anasayfa
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu www.etuc.org
Uluslararası Üniversiteler Birliği  https://iau-aiu.net/
Avrupa Serbest Ticaret Birliği www.efta.int
Avrupa Üniversiteler Birliği  https://eua.eu/
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı www.curia.eu.int
Ulusal Ajans  http://www.ua.gov.tr/
Avrupa Çalışma ve Yaşam Koşullarını Geliştirme Vakfı http://eurofound.re/
Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi  http://ataum.ankara.edu.tr/
Anadolu Ajansı http://www.anadoluajansi.com.tr/eng/index.htm
AB Başkanlığı Projeleri  https://www.ab.gov.tr/ab-bakanligi-projeleri_46008.html
Türkiye’nin AB Platformu http://www.euturkey.org.tr
 İKV AB Fonları ve Programları  https://www.ikv.org.tr/ikv.asp?ust_id=5&id=1292
AB Fonları http://www.welcomeeurope.com
AB Programları Hibeleri  https://www.ab.gov.tr/ab-programlari-hibeleri_101.html
T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı https://www.iletisim.gov.tr/turkce
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Orta Anadolu Avrupa Mükemmeliyet Merkezi  https://aybu.edu.tr/anamer/
CEN(Avrupa Standartlar Komitesi) www.cenorm.be
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı  http://www.gsb.gov.tr/
OECD
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
Avrupa Patent Ofisi
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
AB Türkiye Etkinlik Takvimi  https://www.avrupa.info.tr/tr/eu_calendar
İTÜ AB Merkezi Araştırma Ofisi  http://www.abmerkezi-arastirma.itu.edu.tr/
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu http://www.deik.org.tr
 T.C. Ticaret Bakanlığı  https://www.ticaret.gov.tr/
Hacettepe Üniversitesi Avrupa Birliği İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi  http://www.huab.hacettepe.edu.tr/
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
T.C. Adalet Bakanlığı
AB Müktesebatına Uyum Programı http://www3.kalkinma.gov.tr/PortalDesign/PortalControls/WebContentGosterim.aspx?Enc=51C9D1B02086EAFBBDB96D8D90D9D709
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı http://www.spo.gov.tr
Türkiye İstatistik Kurumu http://www.tuik.gov.tr/Start.do
Dış Ticaret Müsteşarlığı http://www.foreigntrade.gov.tr
AB Haber
AB Diğer Bağlantılar  https://www.ab.gov.tr/_2931.html
Ekonomik ve Sosyal Komite http://esc.eu.int
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Avrupa Sağlık Araştırmaları AUM  https://www.sbu.edu.tr/tr/akademik/merkezler/avrupa-saglik-arastirmalari-aum
EUROSTAT(Avrupa Birliği İstatistik Ofisi) http://europa.eu.int/comm/eurostat
Yaşar Üniversitesi European Union Research Center  https://euc.yasar.edu.tr/
Avrupa Birliğinin Yürürlükteki Mevzuatı http://europa.eu.int/eur.lex
Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları  https://cies.khas.edu.tr/
ECSA(A.T Araştırmaları Derneği) http://www.ecsa.org
Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi  https://murcir.marmara.edu.tr/
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı http://treasury.gov.tr
Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi  https://arastirma.boun.edu.tr/tr/avrupa-calismalari-merkezi-1991
İngiltere Büyükelçiliği http://www.britishembassy.gov.uk
İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisi  https://euoffice.istanbul.edu.tr/tr/_
İKV(İktisadi Kalkınma Vakfı) www.ikv.gov.tr
İzmir Ekonomi Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi  http://ekoab.ieu.edu.tr/tr
İnsan Hakları Eğitimi Üzerine http://eycb.coe.int
Almanya Büyükelçiliği  https://tuerkei.diplo.de/tr-tr/vertretungen/botschaft
KOSGEB AB http://kobinet.org.tr/kosgebabm
Fransa Büyükelçiliği  https://tr.ambafrance.org/-Turkce-
KOSGEB AB Projeleri http://www.kobinet.org.tr/kosgebabm/
Hollanda Büyükelçiliği  http://www.hollandakonsoloslugu.com/ankara-buyukelciligi/
Türkiye – Avrupa Birliği Derneği Bağlantılar http://www.europa.eu.int/comm/spp/rapid.html
İtalya Büyükelçiliği  http://www.italyankonsoloslugu.com/ankara-buyukelciligi/
TSE Kütüphanesi http://www.tse.org.tr/Turkish/kutuphane/kuttan.asp
Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği  http://abkad.org/
T.C. Dışişleri Bakanlığı www.mfa.gov.tr
T.C. İçişleri Bakanlığı  https://www.icisleri.gov.tr/
Türkiye Büyük Millet Meclisi http://www.tbmm.gov.tr
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  https://www.ailevecalisma.gov.tr/
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası http://www.tcmb.gov.tr
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü  https://www.siviltoplum.gov.tr/
Türk Standartları Enstitüsü http://www.tse.gov.tr
Sivil Toplum Kuruluşları  http://www.sivilsayfalar.org/stk/
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği http://www.tobb.gov.tr
Türkiye Avrupa Vakfı  http://turkiyeavrupavakfi.org/
TÜBİTAK http://tubıtak.gov.tr
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı  https://www.ytb.gov.tr/
TÜSİAD http://www.tusıad.gov.tr
YÖK  https://www.yok.gov.tr/
Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu http://www.medyatext.com/tugıad/
Tügik Dernekler  http://www.tugik.org.tr/Dernekler/
TOHAV Avrupa Birliği Enstitüsü  http://www.tohav.org/avrupa-birligi-enstitusu
Marmara Üniversitesi Avrupa Araştırmaları Enstitüsü http://avrupa.marmara.edu.tr/
Okan Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi  https://www.okan.edu.tr/eucenter/
Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı Proje Ofisi  http://sivildusun.net/
Avrupa İşletmeler Ağı http://www.westmednet.org/anasayfa
Projeler ve Fonlar Hibe Portalı  https://www.projelervefonlar.com/
European Journal of International Law http://www.ejil.org/
AB Proje Yönetimi  https://www.abprojeyonetimi.com/
European News and Newspaper http://www.lib.virginia.edu/wess/news.html
AB Proje Destek Hizmetleri  http://www.ufuk2020.com/destekler/
European Voice http://www.european-voice.com/
Türkiye’nin AB Projeleri Platformu  http://www.ab-proje.com/
Salto-Youth http://www.salto-youth.net/
Study in Turkey  http://www.studyinturkey.gov.tr/
EURODESK http://www.eurodesk.org
AIESEC Türkiye https://aiesec.org.tr/
 
Eklenme tarihi :16.08.2023 14:20:01
Son güncelleme : 16.08.2023 14:21:19