Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi


Türkiye’nin AB’ye Katılım Sürecinde Daha Yapıcı Bir Diyalog 25-26 Haziran 2009, Samsun

Proje, 2009 Haziran ayında, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi (ODTÜ-AÇM), Avrupa Birliği Politikaları Çalışmaları Birliği (TEPSA) ve Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKVAM) ortaklığında Antalya, Samsun ve Gaziantep’te gerçekleştirilmiştir. Her biri üç gün süren çalıştaylarda Samsun’da AB’nin yerel kalkınmadaki rolü, Gaziantep’te iş dünyası ile ilişkileri ve Antalya’da ise kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına olası katkılar gibi farklı konu başlıkları masaya yatırılmıştır. Antalya ve çevresindeki illerde mevcut sivil toplum kuruluşlarına, üniversite mensuplarına, öğrencilere ve halka açık oturumlar şeklinde 3-5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen çalıştayda, çeşitli AB politikaları üzerine güncel tartışmalar düzenlenmiştir. Bunda Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile Antalya Büyükşehir Belediyesi de destekleyen kuruluşlar olarak yer almıştır.

AKVAM ayrıca projenin 25-26 Haziran tarihlerinde Samsun’da düzenlenen programa da katkı vermiştir. Programa, kısmi zamanlı olarak AKVAM’da görevli İktisat Bölümü öğrencisi Sami KILIÇ katılmıştır. Proje kapsamında, projenin üçüncü ayağı olan ve Samsun’da gerçekleştirilen konferansta yer alan Kılıç, “Türkiye’nin AB’ye Katılımı Sürecinde Gençlik” başlıklı oturumda konuşmacı olarak yer almıştır. ‘Gençlik Katılımının Türkiye’nin AB Sürecindeki Rolü, ‘Bin Yıl Kalkınma Hedefleri ve Samsun Yerelindeki Çalışmalar’, ‘Yerel Yönetimler, Sivil Toplum ve Gençlerin Katılımı’ ile ‘Gençlik Meclisleri, Ulusal Gençlik Parlamentosu ve Türkiye Gençlik Politikaları Süreci’ başlıkları altında gerçekleşen oturumlarda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak çalışan gençler, konu hakkında düşüncelerini dile getirmişler ve yeni çözüm önerilerini tartışmışlardır.


Son Güncelleme : 1 Mart Çarşamba 2017
178