Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi


Misyonumuz ve Vizyonumuz

Akdeniz üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKVAM), AB Eğitim ve Gençlik Programlarının Türkiye’de başlatıldığı 2003 yılında kurulmuştur. Faaliyetlerine AB yüksek öğrenim Programlarının Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurumsallaştırılması ile başlayan Merkez, bölgede AB üzerine birçok eğitim ve araştırmaya öncülük etmiştir. AKVAM’ın amacı, AB’nin bütünleşme çabalarını yakından izlemek, üye ülkeler arasındaki ilişkilerin gelişmesini desteklemek ve Türkiye’nin uyum çalışmalarına katkı vermektir. Ayrıca başta üniversite birimleri olmak üzere  AKVAM, Antalya ve Akdeniz Bölgesi’ndeki kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının AB sürecine katılmalarına destek vermektedir.

Araştırma ve uygulama projeleri, yayınlar ve değişim programları ile birlikte çeşitli meslek gruplarına yönelik eğitim programları, ulusal ve uluslararası paneller, seminer, konferans ve sempozyum organizasyonları, AKVAM’ın temel faaliyet alanlarını oluşturmaktadır. Merkez ayrıca yurtiçinden ve yurtdışından çeşitli kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilen sanat ve kültürel faaliyetlerle Türkiye ve Avrupa arasında sivil diyalogun geliştirilmesine de katkı vermektedir. Türkiye-AB ilişkileri, Çok kültürlülük,iki dillilik, Göç araştırmaları, Doğu-Batı Diyaloğu, Sosyal Çalışmalar merkezin çalışma alanlarının büyük kısmını oluşturmaktadır. Ulusal ve uluslararası alanda geniş bir iletişim ağına sahip olan AKVAM, 2010 yılından beri Avrupa çalışmaları yürüten toplam 20 Avrupa ülkesinden 60’dan fazla sivil toplum kuruluşunu bünyesinde toplayan EUNET’in tam üyesidir.

Birçok Türk ve yabancı öğrenciye ilk mesleki deneyimlerini edinme ve çalışma konularında perspektiflerini genişletme olanağı sunan AKVAM, son yıllarda akademik çalışma alanlarına yenilerini eklemiş ve öteden beri sürdüğü çalışmaları da derinleştirmiştir. Tüm faaliyetlerini çeşitli ortaklarla yürütmeye özen gösteren AKVAM, katılımcı odaklı düzenlediği eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını kültürel organizasyonlarla da desteklemektedir.

AKVAM’ın gerçekleştirdiği faaliyetlerden bazıları şöyledir: Uluslararası Avrupa Gençlik Haftaları, Türk-Alman İşbirliği Forumları, Kültürlerarası Diyalog Seminer ve Konferansları, medyanın çeşitli mecralarında bilgilendirici programlar, Türkiye Günleri Sergi ve Konferans Etkinlikleri, Çok kültürlülük Eğitim Programları, Müzik, Tiyatro, Resim ve Sanat Atölyeleri, Türkiye-AB ilişkileri ve sosyal konularda düzenlenen ulusal ve uluslararası paneller, seminerler ve kongreler, proje eğitimleri.


Son Güncelleme : 1 Mart Çarşamba 2017
178