Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi


Küreselleşme, Uluslararası Göç ve İslamofobi

Bütünleşen Avrupa’da Farklılıkların Korunması İçin Politikalar ve Uygulamalar

II. Dünya Savaşı sonrası dönemde böyle büyük bir savaşın bir kez daha yaşanmaması için, siyasi küreselleşme ivme kazanmıştır. Bunun sonucu olan uluslararası göçlerle birlikte farklı din ve kültürlerden insanların birarada yaşamı sık rastlanılan bir olguya dönüşmüştür. Ancak çokkültürlü yaşam için farklılıklara saygı, barış ve hoşgörü pratiği beklenen düzeyde sağlanamamıştır. Özellikle Avrupa’da son yıllarda ırkçılık ve İslamofobi farklılıkların dışlanmasında önemli bir problem olarak karşımıza çıkmaya başlamıştır. Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKVAM) ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) olarak konuya dikkat çekmek, Avrupa’dan ve Türkiye’den araştırmacılarla konunun farklı boyutlarını tartışmak üzere bir panel düzenliyoruz.

Panel ilgi duyan herkesin katılımına açıktır.

Tarih: 21 Nisan 2015

Saat: 15.00

Yer: İİBF, Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu Konferans Salonu, Akdeniz Üniversitesi/Antalya

Afiş

Davetiye

Basın Daveti

Basın Bülteni


Son Güncelleme : 1 Mart Çarşamba 2017
178