Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi


Kitaplar

ESEN, E.; ENGİN, H. (Hrsg.) (2017), Ein Kind – Zwei Sprachen – Doppelabschluss: Diskussionen zur Entwicklung deutsch-türkischer Studiengänge für bilinguale Vorschulbildung, Ankara. Die Publikation enthält Ergebnisse eines modellhaften Projektes, das durch die Akdeniz Universität und die Pädagogische Hochschule Heidelberg zur Entwicklung von Bachelorprogrammen für bilinguale frühkindliche Bildung durchgeführt wurde. Das Buch bringt etwa 20 Expert/inen in Sprach- und Erziehungswissenschaften zusammen, das ein modellhaftes Curriculum für einen Bachelorstudiengang mit Doppelabschluss zur Ausbildung von Erzieher/innen für deutsch-türkische Kindertagesstätten enthält.

Kitabı İndirmek İçin Tıklayınız.


ESEN, E.; ENGİN, H. (Ed.) (2017), Bir Çocuk – İki Dil – Çift Diploma: İki Dilli Okul Öncesi Eğitim İçin Türk-Alman Yüksek Öğrenim Programlarının Geliştirilmesi Üzerine Tartışmalar, Ankara. Kitap, Akdeniz Üniversitesi ve Heidelberg Eğitim Bilimleri Üniversitesi’nin ortaklaşa yürüttüğü İki Dilli Okul Öncesi Eğitim Programı Geliştirme Projesi çerçevesinde yapılan çalışmaların sonuçlarını içermektedir. Türkçe-Almanca eğitim veren kreşlerde çalışacak öğretmen yetiştirmek üzere ortak lisans programı müfredatı içeren kitap, 20’ye yakın Türk ve Alman dil ve eğitim uzmanlarını bir araya getirmiştir.

Kitabı İndirmek İçin Tıklayınız.


ESEN, E.; ŞEKEROĞLU, D. (Ed.) (2017), BREXIT – Elveda Avrupa: İngiltere’nin AB’den Ayrılmasından Sonra Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye-AB İlişkilerinde Fırsatlar ve Tehditler, Ankara. Kitap, AKVAM’ın 8-9 Kasım 2016 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen Brexit Çalıştayı’nın sonuçlarını içermektedir. Toplam 17 makaleden oluşan yayın, Türkiye’den ve çeşitli AB ülkelerinden gelen Avrupa uzmanlarının katkılarını içermektedir. İngiltere’nin AB’den ayrılmasına neden olan faktörler ve Brexiti Avrupa bütünleşmesi süreci ve Türkiye-AB ilişkileri açısından ele alan çalışma, Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği’nin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.

Kitabı İndirmek İçin Tıklayınız.


Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama  Merkezi’nin (AKVAM) bu yayını, Türk‐Alman işbirliğinde bir  model  projenin  sonuçlarından  oluşmaktadır.  Berlin  Alice  Salomon  Üniversitesi  (ASH)  işbirliği  ile  2014  yılı  Ağustos  ayında başlayıp bir yıl süren proje, Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli çocukların okul öncesi eğitimine yöneliktir.

Kitabı İndirmek İçin Tıklayınız.


Die  vorliegende  Publikation  des  Zentrums  für  Europäische  Studien an der Akdeniz Universität (AKVAM) stammt aus  den Ergebnissen eines deutsch‐türkischen Modellprojekts. Das  Projekt, das in Kooperation mit der Alice Salomon Hochschule  (ASH) Berlin im August 2014 startete und ein Jahr dauerte,  zielte auf die frühe Bildung der in Deutschland lebenden Kinder mit türkischer Herkunft ab.

Kitabı İndirmek İçin Tıklayınız.


kitap1

Borde, Theda; Esen, Erol (Ed.): Türkiye ve Almanya, Cilt III: Toplum, Sağlık ve Eğitimde Çeşitlilik, Ankara 2015 AKVAM ve Berlin Alice Salomon Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (ASH) 2014 Kasım ayında Antalya’da birlikte düzenlediği III. Türk-Alman Bilimsel İşbirliği Forumu’nun sonuçlarını içeren kitapta, tartışmaların bu yılki özel konusu Toplum, Sağlık ve Eğitimde “Çeşitlilik”. Siz de, 50’den fazla yazarın kitaptaki 35’ten fazla makalesinden esinlenerek, iki ülkeyi ilgilendiren yeni araştırma konuları ve işbirlikleri için ilham alınız!
Kitabı İndirmek İçin Tıklayınız.


kitap2

Borde, Theda; Esen, Erol (Hrsg.): Deutschland und die Türkei, Band III: Diversität in Gesellschaft, Gesundheit und Bildung, Ankara 2015 In dem Mittelpunkt dieses Buchbandes mit den Ergebnissen des III. Deutsch-Türkischen Wissenschaftsforums, das durch AKVAM und die Berliner Alice Salomon Hochschule (ASH) im November 2014 in Antalya durchgeführt wurde, steht in diesem Jahr „Diversität“ in Gesellschaft, Gesundheit und Bildung. Lassen Sie sich von mehr als 50 Autorinnen und Autoren mit mehr als 35 Beiträgen im Buch anregen und zu neuen bilateralen Forschungsfragen und Kooperationen inspirieren! Für das Buch siehe…


kitap3

AYDIN, Tuğba; BELBACHA, Mohammed; BOUBEKRİ EL Abdellah; DELLAL Mohamed; ELKOUCHE, Mohamed (Ed.) : Hareketli Mekanlar ve Aşınan Kimlikler: Mekan ve Kimliğin Yeniden Doğuşu , Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, 2015 Bu çalışma, mekan ile kimliğin teoriler, şiirler ve uygulamalar ile yeni bir diyaloğa açılmasını hedeflemektedir.
Kitabı İndirmek İçin Tıklayınız.


kitap4

ESEN, Erol; BORDE, Theda (Ed.) : TÜRKİYE ve ALMANYA : Toplum, Sağlık ve Eğitimde Araştırma, Öğretim ve İşbirliği , Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, 2013 AKVAM ve Berlin Alice Salomon Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin yayınladığı kitap iki ülke arasındaki bilimsel işbirliğinde yeni fırsatları anlatıyor. Türk-Alman Bilim Yılı’nın ilk yarısında çıkan kitap, iki ülke akademik kuruluşları için önemli bir referans niteliğinde.
Kitabı İndirmek İçin Tıklayınız.


kitap5

Esen, Erol; Borde, Theda: Deutschland und die Türkei – Forschen, Lehren und Zusammenarbeiten in Gesellschaft, Gesundheit und Bildung , Ankara 2013 Der Buchband, der vom Zentrum für Europäische Studien an der Akdeniz Universität (AKVAM) und der Alice Salomon Hochschule Berlin publiziert wurde, stellt Möglichkeiten der Wissenschaftskooperation zwischen Deutschland und der Türkei vor. Das in der ersten Hälfte des deutsch-türkischen Wissenschaftsjahres vorliegende Buch ist zugleich eine wichtige Quelle für die Wissenschaftseinrichtungen von beiden Ländern.Für das Buch siehe….


kitap6

ESEN, Erol; GÜMÜŞ, Burak (Ed.): Türk-Alman Bilimsel İşbirliğinin Güncel Konuları , Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, 2012

Antalya’da 13-15 Mart 2012 tarihlerinde düzenlenen “Türk-Alman Bilimsel İşbirliği Forumu” sonuçlarına atıfla… “Antalya’da düzenlenen iki günlük Program çerçevesinde Türkiye’den ve Almanya’dan birçok bilim insanı, araştırmacı ve uygulamadan gelen göç ve uyum uzmanları ile tanıştık. Türk-Alman bilimsel işbirliğine farklı boyutlar da katabilecek potansiyel genç araştırmacıların tartışmalara kattıkları heyecanı, hazzı tattık. Türk-Alman bilimsel işbirliği alanına büyük katkılar vermiş farklı ekollerin, farklı kurum ve kuruluş temsilcilerinin burada buluşmalarına tanık olduk. Dikkat çeken bir diğer konu da, Türk-Alman bilimsel işbirliğinin son yıllarda önemli ölçüde kurumsallaştığı kadar, Avrupalılaştığını ve Avrupa bilim ve araştırma programları çerçevesinde nasıl da uluslararasılaştığını tespit ettik.”
Kitabı İndirmek İçin Tıklayınız.


kitap7

ESEN, Erol; YAZICI, Zeliha (Ed.): Onlar Bizim Hemşehrimiz, Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, 2011

“Onlar Bizim Hemşehrimiz – Uluslararası Göç ve Hizmetlerin Kültürlerarası Açılımı” konulu kitabımız, AKVAM’ın son iki yıldır sık sık gündeme taşıdığı tartışmaların bir ürünüdür. Burada işlenen konular, birçok uzman, sanatçı, araştırmacı, Türkiye ve çeşitli AB ülkelerinden kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından karar verici ve uygulayıcıların katkı verdiği seminer, konferans, sergi ve panellerde şekillenmiş ve bu kitapta son şeklini almıştır.
Kitabı İndirmek İçin Tıklayınız.


kitap8

ŞENER, Hasan Engin: Bir Fırsat Olarak İdari Reform Macaristan Ve Türkiye’nin Ab’ye Uyum Süreci , Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi – AKVAM, Ankara 2010

“Bir Fırsat olarak İdari Reform: Türkiye ve Macaristan’ın AB’ye Uyum Süreci” konulu bu yayın, Türkiye- AB tartışmalarını farklı bir açıdan değerlendirmeye aday bir çalışmadır. Bu yayınla AKVAM, Türkiye- Topluluk ilişkilerinin az bilinen ve az tartışılan, yani kurumsal boyutunu işlemeyi hedeflemektedir. Bu araştırma, genişleme sürecinin aday ülkelere sadece kısıtlama değil; bilakis fırsatlar da sunduğunu açıkça göstermektedir. Kitapta, 2004 yılından beri AB üyesi olan Macaristan’ın başarıları ve karşılaştıkları zorlukların aynı zamanda, Türkiye için değerlendirilmesi gereken önemli deneyimler olduğu gösteriliyor. Kitap Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmıştır.
Kitabı İndirmek İçin Tıklayınız.


kitap9

ESEN, Erol; ŞENER, Hasan Engin (Ed.): Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinin Örgütlenmesi: Türkiye, Macaristan ve Polonya , Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi – AKVAM , Ankara 2010

Bu yayında AB’ye uyumu yöneten örgütlenme çabaları Türkiye ile de sınırlı değil. 1989 yılındaki Avrupa Devrimleri ile yüzlerini Batı’ya çeviren Orta ve Doğu Avrupa deneyimleri de bu kitabın konuları arasında. Yurt içi ve yurt dışından sekiz araştırmacının değerlendirdiği bu kitap sekiz bölümden oluşuyor. Kitapta ayrıca, Türkiye’nin adaylık süreci bütün zamanlarıyla ele alınıp, olumlu ve olumsuz yönleriyle ve objektif bir bakışla okuyucuya sunuluyor. Süreç boyunca yapılan çalışmalar ve izlenen politikalar bütün detayları, iniş- çıkışlarıyla gözler önüne seriliyor. Daha yakından bakılınca bu yayın, bir taraftan AB’ye yönelik örgütlenmeyi kamu yönetimi perspektifinden incelerken, diğer yandan da Türk kamu yönetiminde AB’ye yönelik örgütsel yapıların farkındalığını artırmaktadır. Ve en önemli yanı, tam üyeliği hedefleyen bir ortaklıkla başlamasından buyana yarım yüzyılı geride bırakan Türkiye- AB ilişkilerinin kurumsal yapısına ışık tutması, hatta bu ilişkilerde geleceğe yönelik ipuçları vermesidir. Kitapta yer alan bölümler kısmen Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dildedir.
Kitabı İndirmek İçin Tıklayınız.


kitap10

ESEN, Erol; İYİKAN, Necati (Ed.): Türkiye-AB İlişkileri Nereye Gidiyor? Müzakereler, Reformlar ve Demokrasi , Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi – AKVAM, Ankara 2009 Türkiye- Kitapta, özellikle Türkiye- AB ilişkilerinde son yıllarda sıklıkla gündeme gelen temel konular tartışılmaktadır. Bunlar büyük sorunlar eşliğinde ilerleyen müzakere süreci ile başlamaktadır. Müzakerelerle doğrudan ilişkili olan Türkiye’nin geçekleştirmesi beklenen reformlar ile bu reformların ülkedeki demokratik yaşama katacağı ilerlemeler de tartışmalara dahil edilmiştir. Kitabın en önemli yanı ise Türkiye- AB ilişkilerinin inişli- çıkışlı bir grafik izlemesinin altında yatan gerçek nedenler ile AB kamuoyunda Türkiye algısının nasıl değiştirileceğine dair ışık tutmasıdır. Kitap Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmıştır.
Kitabı İndirmek İçin Tıklayınız.


kitap11

BOZ, Hüseyin: Etnik Girişimcilik-Almanya’da Faaliyet Gösteren Türk Kökenli Girişimciler , Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi – AKVAM (Yayın No. AR 2), İstanbul 2008 (ISBN:078-975-7666-89-9) Almanya’da sayıları 70.000’e varan Türk kökenli girişimcileri konu alan bir araştırmadan yola çıkarak oluşturulan kitap, dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde genel olarak girişimcilik kavramı incelenmiş, ikinci bölümde ise etnik girişimcilik olgusu üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde Almanya’da ki mevcut etnik girişimcilik üzerinde durulmuş ve sayısal verilerle Almanya’daki Türk girişimciliğinin önemi ve boyutları incelenmiştir. Son bölümde ise Almanya’nın Frankfurt (Main) Şehri’nde bulunan Türk kökenli girişimlere yönelik yapılan bir araştırmanın sonucu ve değerlendirmeleri bulunmaktadır. Bu araştırmada 570 Türk kökenli işletmenin 65’ine etnik girişimcilikle ilgili bir anket yüz yüze uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler analiz edilmiş, sonuçlar incelenmiştir. Ayrıca kitapta çeşitli Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren Türk girişimci örgütlerinin iletişim bilgilerine de yer verilmiştir.
Kitabı İndirmek İçin Tıklayınız.


kitap12

ESEN, Erol; POLAT, Ferihan: Türk Yerel Yönetimlerinin Uluslararası ve Avrupa Birliği Kuruluşları ile ilişkileri, Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi – AKVAM (Yayın No. 2), İstanbul 2007 (ISBN: 978-975-7666-86-8) Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde gerçekleştirilen kamu yönetimi reformlarından en fazla etkilenen ve bu sürece önemli katkılar vermesi beklenen yerel yönetimler, bu yayının konusunu oluşturmaktadır. Özellikle yerel yönetimlerin uluslararası ve AB kuruluşları ile ilişkileri konusunda Türkiye’deki yasal mevzuat, bu kuruluşlara üyelik koşulları ve bu üyeliğin olası katkılarını işleyen kitap, ayrıca yerel yönetimlerin üye olabilecekleri uluslar arası işbirliği ağları ve Kardeş Şehir Programı’nın işleyişi konusunda bilgiler içermektedir. AKVAM’ın yayınladığı çalışma ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yalova ve Nilüfer Belediyelerinin özel katkıları sonucu geliştirilen somut uygulama örnekleri de içermektedir. Toplam 113 sayfadan oluşan yayın ayrıca, uluslararası ve AB kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda önemli katkılar vermesi beklenen Türkiye’deki Belediye Birlikleri’nin de iletişim bilgilerini içermektedir.
Kitabı İndirmek İçin Tıklayınız.


kitap13

ESEN, Erol (Ed.): I. Türk-Alman İşbirliği Forumu – Uluslararası Sempozyum / I. Deutsch-TürkischesKooperationsforum – Internationales Symposium , Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi – AKVAM (Yayın No. 1), Ankara 2007 (ISBN: 978-975-7666-85-1)

Türkiye-AB ilişkilerinin müzakerelerle birlikte yeni bir döneme girmesinde önemli katkıları olan Almanya ile işbirliği alanlarını konu alan kitap, 16-18 Şubat 2007 tarihlerinde AKVAM’ın öncülüğünde Antalya’da gerçekleştirilen “I. Türk-Alman İşbirliği Forumu – Uluslararası Sempozyum” sonuçlarını içermektedir. Yayın, çok farklı alanlara yayılarak devam eden Türk-Alman işbirliğini geniş bir yelpazede tartışan ve siyasetten ekonomiye, kamudan özel sektör ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinden oluşan yaklaşık 30 uzman konuşmacının sunum ve önerilerini kapsamaktadır. Türkiye’de faaliyet gösteren Alman sermayeli işletme yöneticileri ve akademisyenlerle birlikte 250’nin üzerinde katılımcının bir araya geldiği I. Türk-Alman İşbirliği Forumu’nda sunulan tartışma metinleri yanı sıra yayın ayrıca, Türkiye’de ve Almanya’da her iki ülke arasındaki işbirliğini doğrudan destekleyen veya destekleyici faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşların da iletişim bilgilerini içermektedir. Tartışma metinlerinin sunuldukları orijinal dil olan Türkçe veya Almanca olarak basılmasına özen gösterilen toplam 304 sayfalık yayında, tüm metinlerin ayrıca Türkçe ve Almanca kısa özetleri de bulunmaktadır.
Kitabı İndirmek İçin Tıklayınız.


Son Güncelleme : 1 Mart Çarşamba 2017
178