Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi


İngiltere’den Sonra Türkiye-AB İlişkileri

Akdeniz Üniversitesi AB’nin Geleceği Paneline Ev Sahipliği Yaptı

 

Akdeniz Üniversitesi AB Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKVAM) 9 Aralık 2016 tarihinde güncel bir konu olan ve dünyada birçok tartışmanın olduğu Britanya’nın Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılması durumunu ele aldı. Yurtiçi ve yurtdışından uzmanların katıldığı panelin konusu “Brexit, Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye-AB İlişkileri: Fırsatlar ve Tehditler”. Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği’nin de katkılarıyla panel öncesi Antalya’da bir araya gelen Almanya, Fransa, İngiltere  ve  Türkiye’den uzmanlar Brexit, yani  İngiltere’nin AB’yi  terk etmesi  konusunu 8-9 Aralık 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen bir çalıştayda tartıştılar. Çoğunluğunu akademisyenlerin oluşturduğu uzmanlar, konuyu büyük bir titizlikle ve dikkatle ele alarak tartıştılar. Çalıştay, Brexit’e neden olan faktörler, Avrupa Bütünleşmesinin geleceği ve Türkiye  –  AB ilişkileri açısından beklentiler olmak üzere üç ana başlığı değerlendirdi. Sonuçlar 9 Aralık saat 14:00’da Akdeniz Üniversitesi kampüsünde herkese açık olarak  gerçekleştirilen panelde tartışıldı. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı panel büyük bir ilgiyle izlendi. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Ömer Faruk ÇOLAK’ın yaptığı panelin soru-cevap bölümünde de öğrenciler tartışmalara aktif katıldılar

 


Son Güncelleme : 1 Mart Çarşamba 2017
178