Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi


İlgili Siteler
Avrupa Birliği resmi web sayfası http://www.europa.eu.int
AB Komisyonu Türkiye Temsilciliği http://www.eureptr.org.tr/
Avrupa Parlamentosu http://www.europarl.eu.int
Avrupa Birliği Konseyi http://ue.eu.int
Avrupa Komisyonu Genel Müdürlükleri http://europa.eu.int/comm/dg_en.htm
Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü http://europa.eu.int/comm/enlargement
Adalet Divanı http://www.curia.eu.int
Avrupa Sayıştayı http://eca.eu.int
Avrupa Merkez Bankası http://www.ecb.int
AB Bölgeler Komitesi http://cor.eu.int
Avrupa Yatırım Bankası http://eib.org
AB Bilim,Teknolojik Gelişme ve Araştırma Çalışmaları http://www.cordis.lu
AB Komisyonu Diğer Kurum ve Ajanslar http://europa.eu.int/en/agencies.html
AB Haber Portalı-Euractiv.com http://www.euractiv.com
Avrupa Birliği İstatistikleri http://epp.eurostat.cec.eu.int/
Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/oj/index.html
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği http://abgs.gov.tr/
Avrupa Araştırma ve Eğitim Kurumları Geliştirme Derneği www.eadi.org
Avrupa Bilgi Teknoloji Derneği www.ace.co.uk
Avrupa Birliği Tüketici Birliği www.eurocoop.org
Avrupa Dökümantasyon Merkezi http://library.bilgi.edu.tr/screens/edc_tur.html
Avrupa Kalite Örgütü www.eoq.org
Avrupa Kalite Yönetim Vakfı www.efgm.org
Avrupa Kütüphane,Bilgi ve Dökümantasyon Bürosu www.kaapeli.fi/eblida7ecup
Avrupa Mesleki Eğitim Geliştirme Merkezi www.cedefop.gr
Avrupa Nüfus Çalışmaları Birliği www.nidr.nl
Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü www.cern.ch
Avrupa Sanayi Ekonomisi Araştırma Derneği www.eee.eiasm.be
Avrupa Sanayicileri Birliği www.ert.be
Avrupa Sendikalar Konfederasyonu www.etuc.org
Avrupa Serbest Ticaret Birliği www.efta.int
Avrupa Toplulukları Adalet Divanı www.curia.eu.int
Avrupa Çalışma ve Yaşam Koşullarını Geliştirme Vakfı http://eurofound.re/
Avrupa Yerel ve Bölgesel Otoriteler Komitesi http://www.coe.fr/CPLRE/
Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi http://ccre.org
Avrupa Entegrasyonu Tarihi Sitesi-Leiden Üniversitesi http://www.let.leidenuniv.nl/history/rtq/res/index.htm
Anadolu Ajansı http://www.anadoluajansi.com.tr/eng/index.htm
Avrupa-Akdeniz Platformu http://www.euromedp.org
Ankara Üniversitesi http://www.ankara.edu.tr
AB İletişim Platformu http://www.euturkey.org.tr
AB Fonları http://www.welcomeeurope.com
Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği http://www.euturkey.org.tr
Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü http://www.byeqm.gov.tr
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası http://www.btso.org.tr
CEN(Avrupa Standartlar Komitesi) www.cenorm.be
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu http://www.deik.org.tr
Dış Ticaret Müsteşarlığı http://dtm.gov.tr
Devlet Planlama Teşkilatı AB Genel Müdürlüğü http://www.spo.gov.tr
Devlet İstatistik Enstitüsü http://www.die.gov.tr
Dış Ticaret Müsteşarlığı http://www.foreigntrade.gov.tr
Ekonomik ve Sosyal Komite http://esc.eu.int
EUROSTAT(Avrupa Birliği İstatistik Ofisi) http://europa.eu.int/comm/eurostat
EUR-OP(Avrupa Birliği Yayın Bürosu) http://eur-op.eu.int
EUDOR(Avrupa Döküman Temin Servisi) http://eudor.eu.int
EUR-LEX(Avrupa Birliğinin Yürürlükteki Mevzuatı) http://europa.eu.int/eur.lex
ECSA(A.T Araştırmaları Derneği) http://www.ecsa.org
European Foreign Policy Bülteni http://www.ive.it/EFPB/Welcome.html
Eğiticiler için Bilgi ve Doküman http://www.training-youth.net/
Hazine Müsteşarlığı http://treasury.gov.tr
ISPO(Bilgi Toplumu Proje Bürosu) http://europa.eu.int/information_society
İngiltere Büyükelçiliği http://www.britishembassy.gov.uk
İKV(İktisadi Kalkınma Vakfı) www.ikv.gov.tr
İnsan Hakları Eğitimi Üzerine http://eycb.coe.int
KOSGEB Başkanlığı Avrupa Bilgi Merkezi/Ankara http://kobinet.org.tr/kosgebabm
KOSGEB AB Merkezi http://www.kobinet.org.tr/kosgebabm/
RAPİD(Avrupa Komisyonu Basın Servisi) http://www.europa.eu.int/comm/spp/rapid.html
Sağlık Bakanlığı http://saglik.gov.tr
Samsun Üniversitesi http://2.omu.edu.tr
TED(Elektronik Günlük İhale Haberleri) http://ted.eur-op.eu.int
TSE Kütüphanesi http://www.tse.org.tr/Turkish/kutuphane/kuttan.asp
T.C Dışişleri Bakanlığı www.mfa.gov.tr
T.C Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü http://www.kkgm.gov.tr
Türkiye Büyük Millet Meclisi http://www.tbmm.gov.tr
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası http://www.tcmb.gov.tr
Türk Standartları Enstitüsü http://www.tse.gov.tr
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği http://www.tobb.gov.tr
TÜBİTAK http://tubıtak.gov.tr
TÜSİAD http://www.tusıad.gov.tr
Türkiye Genç İşadamları Derneği http://www.medyatext.com/tugıad/
ULAŞIM İLE İLGİLİ WEB ADRESLERİ www.aeif.org
UNİCE(Avrupa Sanayi ve İşveren Konfederasyonları Birliği) http://www.unice.org
Youth Programı İle İlgili Web Adresleri http://europa.eu.int/comm/youth/program/index_en.html
European Trade Union Confederation http://etuc.org
The ABC of Community Law www.kobinet.org.tr
European Court of Auditors http://www.eca.eu.int/
Europan Ombudsman http://www.euro-ombudsman.eu.int/
Euromoney http://www.euromoney.com
European Journal of International Law http://www.ejil.org/
European News and Newspaper http://www.lib.virginia.edu/wess/news.html
European Voice http://www.european-voice.com/
Youth Department http://www.socleyouth.be/
SOS Volunter’s Help Desk http://www.sosforevs.org
Salto-Youth http://www.salto-youth.net/
EURODESK http://www.eurodesk.org
MESS AB http://www.mess.org.tr/anket

Son Güncelleme : 1 Mart Çarşamba 2017
165