Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi


İki Dilli Okul Öncesi Eğitim Projesi: Berlin Örneği

İki Dilli Okul Öncesi Eğitim Projesi, Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma Uygulama Merkezi tarafından 2014 yılında bir model proje olarak yürütülmeye başlanmıştır. T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından desteklenen ve finanse edilen projenin amacı, Almanya’da yaşayan Türk kökenli çocukların okul öncesi dönemde kreşlerde iki dilli eğitim (Türkçe-Almanca) almalarını desteklemektir. Bunun için iki dilli kreşlerde çalışacak personel yetiştirmek üzere “İki Dilli Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı” geliştirmek hedeflenmiştir. Proje araştırma ve geliştirme olmak üzere iki etapta yürütülmüştür. Öncelikle Almanya’daki Türk çocukların dil problemleri ve eğitim koşulları, Almanya ve Türkiye okul öncesi eğitim sistemi gibi konuları içeren bir araştırma yapılmıştır. Bu çerçevede alan araştırması, yönetici mülakatları, literatür ve basın taramaları gerçekleştirilmiştir. Ardından araştırma bulguları ve yapılan çalıştaylardan çıkan sonuçlar derlenerek bir müfredat taslağı oluşturulmuştur. Proje kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin bilgilere aşağıda ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

Broşür

Broschüre

Berlin Çalıştayı

Antalya Çalıştayı

Proje Değerlendirme Çalıştayı

 


Son Güncelleme : 1 Mart Çarşamba 2017
178