Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi


Forum Bildiri Özetleri/Abstracts von Refaranten

II. Türk-Alman Bilimsel İşbirliği Forumu, 2-4 Mayıs, Antalya

II. Forum Deutsch-Türkischer Wissenschaftskooperation, 2.-4. Mai in Antalya

Perşembe, 2 Mayıs 2013


Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiestrategien in  Deutschland und in der Türkei


Türk-Alman İlişkileri: Araştırma, Öğrenim İşbirliği

Deutsch-Türkische Beziehungen: Forschen, Lehren, Zusammenarbeiten


Moderatör/Moderation


Avrupa’da Türkiye ve Almanya – Deutschland und die Türkei in Europa


Moderatör/Moderation


Cuma / Freitag, 03 Mayıs / Mai 2013


Sağlık ve Göç   –   Gesundheit und Migration


Eğitim Kuruluşlarında iki veya çok Dillilik

Bi- bzw. Multilingualität in Bildungseinrichtungen


Moderatör/Moderation


Türk-Alman Öğrenim Programları: Tematik Fırsatlar ve Kurumsal Zorluklar

Deutsch-türkisch Studiengänge: Inhaltliche Chancen und institutionelle Herausforderungen


Moderatör/Moderation


Öğrenim ve Araştırmanın Uluslararasılaşması

Internationalisierung von Lehre und Forschung


Bilim, Öğretim ve Eğitim için Türk-Alman İşbirliğini Destekleme Programları

Förderprogramme für die dt.-türk. Kooperation in Forschung,Studium und Lehre


Moderatör/Moderation


Türk-Alman Bilimsel İşbirliğinin Geleceği

Perspektiven dt.-türk. Wissenschaftskooperation


 


Son Güncelleme : 1 Mart Çarşamba 2017
178