Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi


Denetimli Serbestlik Paneli

KAMPÜSTE DENETİMLİ SERBESTLİK TARTIŞMALARI

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün ortaklaşa bir etkinlik ile güncel bir konuyu ele alıyor. 7 Nisan 2016 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilecek “Türk ve Avrupa Hukukunda Yeni Anlayışlar: Denetimli Serbestlik Düzenlemeleri ve Uygulamalar” isimli panel saat 14:00’te başlıyor.

Panelde toplumsal sapma, suç, ceza ve damgalanma kavramları tartışmaya sunulacak. Bununla beraber yeniden sosyalleşme, toplumsal bütünleşme ve rehabilitasyon süreçlerinde Denetimli Serbestlik uygulamasının işlevi sorgulanacak. Panelde, yürütücülüğünü Doç. Dr. Gönül Demez’in yaptığı “ Yeniden Sosyalleşme ve Toplumsal Bütünleşme Süreçleri: Denetimli Serbestlik Altındaki Bireyler Örneği” konulu TÜBİTAK projesinin sonuçları da değerlendirilecek. Denetimli serbestlik konusu, Türkiye’de yeni bir uygulama olmasına karşın, bazı AB ülkelerinde uzun yıllara dayanan deneyimler de toplantıda ele alınacak. Proje bulguları yanı sıra yeni çalışmalar planlamak amacıyla panel, bu alanda teorik ve pratik gelişmeler üzerine çalışmalar yapan akademisyen/araştırmacıları ve uygulamadan gelen uzmanları bir araya getiriyor.

Panel, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya’nın oturum başkanlığında yapılacak. Oturum, Doç. Dr. Gönül Demez’in, “Denetimli Serbestlik Uygulaması ve Araştırma Olanakları, Saha Deneyimleri” başlığı ile bu alanda Türkiye’deki Araştırma deneyimini anlatacağı bir sunumla açılacak. Ardından Hakim ve Lahey Adalet Müşaviri Dr. Hakan A. Yavuz, “Bardağa Hangi Tarafından Bakmalı? Rehabilitasyon ve Yeniden Sosyalleşme  Kavramları Bağlamında Türk Ceza İnfaz Sistemi Üzerine Düşünceler” başlıklı sunum ile devam edecek. Alandaki akademik çalışmaları tartışan ve ardından ceza ve rehabilitasyonu Türk Ceza İnfaz sistemi üzerinden ele alan bu sunumlardan sonra, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Orhan Güldiker, “Denetimli Serbestlikte İstanbul Örneği” başlığıyla alandaki uygulamaları karşılaştırmalı olarak ele alacak. Muğla Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Arif Akgül, “Uyuşturucu Tedavisi Ve Denetimli Serbestlik: Teknoloji Destekli Uygulamalar ve Müdahaleler Mümkün Mü?” sorusu üzerine sunumunu gerçekleştirecek. Akdeniz Üniversitesi öğretim elemanı Araş. Gör. Dr. Mahmut Kaplan’ın “Ceza Muhakemesi Hukukunda Denetimli Serbestlik ve Koşulları”  başlıklı sunumuyla katılacağı panel; Almanya-Wiesbaden Madde Bağımlılığı Danışma Merkezi Müdürü Çetin Upcin’in bizzat saha ve uygulama deneyimlerini anlattığı sunumla devam edecek. Upcin;  “Suç, Bağımlılık ve Rehabiltasyon” başlığı ile bu alandaki ilgili çalışmaları Almanya örneği üzerinden sunacak. Böylece panel konuyu ayrıntılı ve çok yönlü olarak ele alacak ve tartışacaktır.

Programa ilgi duyan tüm Antalyalılar davetlidir.

 

Afiş

Davetiye


Son Güncelleme : 1 Mart Çarşamba 2017
178