Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi


Çokkültürlü Sosyal Hizmet Programı Hazırlık Çalışmaları

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde,  AKVAM ve SKS işbirliğiyle çok kültürlü sosyal yaşam ortamlarında çocuk, ergen ve yaşlılara yönelik sosyal hizmetler alanında özel ve devlet kuruluşlarının, bu alanda duyduğu yetişmiş insan gücü ihtiyacını vereceği eğitim öğretim aracılığı ile karşılamak üzere  Çok Kültürlü Sosyal Hizmet Programı açılmıştır.  Çok Kültürlü Sosyal Hizmet Programı, çok kültürlü ortamlarda çalışacak meslek elemanı yetiştirrmesi açısından Türkiye’de açılmış ilk önlisans programıdır. Programın süresi 1 yıl Almanca hazırlık ve 2 yıl örgün öğretim olmak üzere  3 yıldır. Çok Kültürlü Sosyal Hizmetler Programı öğrencilerine Almanya’da ya da Almanca konuşulan diğer ülkelerde AB kaynaklarının kullanılarak staj olanakları sağlanması  Programın geliştirilmesi öngörülmektedir. Resmi olarak açılan programa öğrenci alınabilmesi için gereken hazırlık çalışmaları sürmektedir.


Son Güncelleme : 1 Mart Çarşamba 2017
178