Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi


Çok Kültürlü Eğitim ve İkidillilik

Kültürlerin Buluştuğu Kent Antalya’da “Çok Kültürlülük ve Çok Dillilik Tartışılıyor!

Akdeniz Üniversitesi, Farklı Kültürlerin Bütünleştiği Antalya’da Çok Kültürlülük ve Çok Dillilik Olgusunu Konuşuyor

Küreselleşen dünyada her geçen gün artan hareketlilikler sonucu toplumlarda yeniden bir yapılanmalar yaşanmaktadır. Akademik çevrelerde çok kültürlü eğitim, çok dillilik gibi kültürel paradigmaların eğitime yansımaları tartışılmaya başlanmıştır. Eğitimin, bireylerin sosyalleşmesinin sağlanması için bir araç olarak görülmesiyle birlikte bu yapılanmalar çok kültürlülük ve çok dillilik tabanına yayılmıştır. Bu bağlamda çok kültürlü/çok dilli eğitimin okul iklimi ve toplumsal yapı üzerine etkisi ile ilgili birçok çalışma yapılmaktadır. Yapılan bu araştırmaların uygulama sonuçlarının toplumsal platformda paylaşımı amacıyla Akdeniz Üniversitesi AB Merkezi (AKVAM) ve A. Ü. Eğitim Fakültesi işbirliğiyle

“Çokkültürlü Ortamlarda Eğitim ve Okul Öncesi Dönemde İkidilli Eğitim Uygulamaları”

paneli düzenlenmektedir.

Bu bağlamda okul ikliminde yer alan öğretmen, öğrenci, okul yönetimi ve ailelerde erken dönemden itibaren çok kültürlü ve çok dilli eğitim uygulamalarına yönelik algılarında farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.

Program, Almanya ve Türkiye’den katılacak araştırmacılar ve uygulamadan gelen uzmanlarla gerçekleştirilecektir

Yer : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Blok 4. Kat Seminaryum Salonu

Tarih: 29 Kasım 2012 Perşembe

Saat: 09.30

Tel: 310 64 15

Program ve Davet

Bilgi Notu

İletişim Formu


Son Güncelleme : 1 Mart Çarşamba 2017
178