Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi


Avrupa Bütünleşmesi ve Kamu Yönetimi üzerine Özel Sayı

Makale Çağrısı

İlgi duyan araştırmacı ve akademisyenleri, Avrupa bütünleşmesi ve kamu yönetimi üzerine birlikte tartışmaya davet ediyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (AKVAM) 10. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akdeniz IIBF Dergisi (http://iibf.akdeniz.edu.tr/fakulte-dergisi) Özel Sayısı’nın çıkartılması planlanmaktadır. Sözü geçen alan dergisi, bilimsel çevrelerde yüksek prestije sahiptir. Dergi, uluslararası Hakem Kurulu Sürecine tabidir ve IBSS, EBSCO, EconLit gibi uluslararası Indexler tarafından taranmaktadır.

Yukarıda sözü geçen Özel Sayı’nın konusu, „Avrupa Bütünleşmesi ve Kamu Yönetimi“dir. Dergide örneğin aşağıdaki ve benzer konular işlenebilir:

  1. Aday ülkelerin ulusal kamu yönetimleri, AB’ye katılım sürecinde nasıl bir değişime uğramaktadırlar?
  2. AB’ye katılım sürecini desteklemeye yönelik yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde oluşturulan ne tür örgütlenme modelleri ve kurumlar bulunmaktadır?
  3. AB’ye katılımından sonra üye ülkelerin kamu yönetimleri alanında ne gibi değişimler gözlenmektedir?
  4. Sorunsuz bir genişleme, derinleşme veya başarılı bir kriz yönetimini sağlamak açısından AB’nin kamu yönetimini nasıl bir gelecek beklemektedir?

İstenen makalelerin 2013 Şubat ayının sonuna kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

2013 Mayıs ayında tamamlanması planlanan Akdeniz İİBF Dergisi Özel Sayısı makaleleri dört dilde yazılabilir: Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca.

Yayın yapmayı planlamanız durumunda mail yoluyla bizi bilgilendirmenizi rica ediyoruz.

Sorularınız olması durumunda telefonla veya mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz.

Makale Çağrısı/Call For Papers/Aufruf/Appel

İletişim:

Veli Ercan CETINTÜRK

derakvam@gmail.com

0090-242-310 1547

Meral AKSU

meralaksu@gmail.com

0090-242-310 6415


Son Güncelleme : 2 Mart Perşembe 2017
178