Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi


Araştırma:Antalyalı Ailelerin Yabancı Dil İsteği

“Araştırma:Antalyalı Ailelerin Yabancı Dil İsteği”

Antalyalı Aileler Okul Öncesi Yabacı Dil Eğitimi İstiyor

Akdeniz Üniversitesi’nin araştırmasına göre tercih edilen ilk iki dil: İngilizce ve Almanca

Akdeniz Üniversitesi’nin AB Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKVAM), Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nun ortaklaşa gerçekleştirdikleri araştırmaya göre Antalyalı ebeveynlerin büyük çoğunluğu okul öncesi yabancı dil öğrenilmesi konusunda hemfikir. Yüz yüze yapılan görüşmelerde ailelerin yaklaşık yüzde 98’i yabancı dil öğrenimi konusunda olumlu görüş bildiriyor. Ankete katılanların okul öncesi dönemde çocukları için en fazla tercih ettikleri dil, yaklaşık yüzde 93 ile İngilizce olmuştur. İki seçenek olanağının bulunduğu bu soruya verilen cevaplara göre Almancayı tercih edenler ise yaklaşık yüzde 52 ile ikinci olmuştur. En fazla tercih edilen diller arasında Rusça ise (%24,3) üçüncü sırada yer almıştır.

Yoğunlukla hizmet sektöründe yer alan özel işletmelerde ve kamu kurumlarında yürütülen araştırmaya katılan ebeveynlerin en fazla dahil olduğu meslek grubu yaklaşık yüzde 32 ile öğretmenler olmuştur. Meslek grubunu belirtmeyen veya büro işlerini kapsayan çeşitli mesleklere dağılanların oranı ise yüzde 28 ile ikinci sırada yer almaktadır. Ankete katılanlardan Mimar ve mühendisler ve sağlık alanında çalışanlar, her biri için ayrı ayrı olmak üzere yaklaşık yüzde 12 ile üçüncü sırada yer almaktadırlar. Araştırmaya katılan ebeveynlerin yaklaşık yüzde 72 gibi büyük bir çoğunluğunun aylık toplam gelirinin 1000-3000 TL arasında bulunduğu dikkate alınırsa, bu durumun aileler için büyük bir fedakarlık anlamına geldiği söylenebilir. Ailelerin büyük bir çoğunluğu (%74), yabancı dil eğitimi sunan okul öncesi bir kurum için çocuklarına aylık en fazla 400-500 TL arasında bir bütçe ayırabileceklerini söylemektedirler. Bu bilgilere göre Antalya’da faaliyet gösteren okul öncesi eğitim merkezlerinin önümüzdeki yıllarda daha fazla iki lisanlı şubeler açmaları beklenebilir.

İletişim:

Tel.: 0242-310 1855
akvam@akdeniz.edu.tr

  1. Anket Araştırması Sonuçları
  2. Proje Taslağı Özeti
  3. Proje Görüşmeleri Sonuç Protokolü

Son Güncelleme : 2 Mart Perşembe 2017
178