Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi


AKVAM-Polonya Ekonomi Üniversitesi Ortak Projesi

AKVAM ve Polonya Ekonomi Üniversitesi’nden AB Konferansı;

“AB’nin Genişlemesinden bize ne”

Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKVAM) ile Polonya Ekonomi Üniversitesi, AB Genişleme Süreci ve aday ülkeler konusunda “AB’nin Genişlemesinden Bize Ne? – Süreçler, Fırsatlar ve Perspektifler” başlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. 16- 19 Nisan tarihleri arasında Polonya’dan gelen uzmanlarla birlikte gerçekleştirilen toplam sekiz atölyenin ardından 20 Nisan tarihinde Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Antalya Valiliği AB Projeleri Koordinasyon Merkezi’nin de (CEUPA) katkılarıyla bir konferans düzenlendi. Konferansta, AB’nin genişleme stratejileri, araçları ve aday ülkelere uygulanan politikalar, genişleme süreçlerinin beraberinde getirdiği fırsatlar, Türkiye-AB arasındaki katılım müzakerelerindeki olası gelişmeler ve Avrupa vatandaşlığı konuları tartışıldı. Konferansta ayrıca, AB’ye katılım sürecinde uluslararası göç ve Türkiye’deki düzenlemeler ve uygulamalar konusu da işlendi. Konferansın açılışında konuşan Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKVAM) Müdürü Doç. Dr. Erol Esen, Türkiye’de AB süreci çalışmalarının 81 ilde devam ettiğini belirterek, “İyi ki bu proje kabul edilmiş ve iyi ki Polonya ile birlikte çalışıyoruz.” dedi. Esen, AB sürecinde Polonya’nın Türkiye’nin üyeliğini destekleyen bir ülke olduğunu hatırlattı. Esen, projenin amacının AB ile ilgili farkındalığı arttırmak ve AB genişleme sürecini anlatmak olduğunu kaydetti.

AÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç da, konferansta yaptığı konuşmada, az da olsa bu projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

POLONYA İLE TELE-KONFERANS

Polonya Ekonomi Üniversitesi’nden Dagmara Taflinska, Marta Tybura ve Michael Cichoracki de proje ve burada gerçekleştirdikleri çalıştaylar hakkında geniş bilgi verdiler. Ayrıca, aynı anda tele konferans sistemiyle Polonya’daki öğrencilerle röportajlar yapılarak, Türkiye’nin üyeliği konusunda görüşleri alındı. Öğrenciler, Türkiye’yi sevdiklerini ve Türkiye’nin AB’ye üye olmasını istediklerini söylediler.

AB Takımı Üyesi ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı Emre Gönen de, AB’nin şu anki üyeleriyle genişleme sınırına ulaştığını anlatarak, “Türkiye’nin sınırlarının ötesinde büyük bir katliam yaşanıyor. Hatta Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına da ateş açılabiliyor.” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu ise “Türk Yabancılar Hukukunun Anayasal İlkeleri ve AB’ye Uyum Sürecinin Getirdikleri” konusunu işledi. Anayasal düzende yabancıların da kanun önünde eşit olduğunu anlatan Tiryakioğlu, ancak bazı devletlerde uygulamalarda aksaklıklar olduğunu aktardı. T. C. Anayasasının “herkese” diye başladığına dikkat çeken Tiryakioğlu, “Ancak, yabancıların siyasi hakları teminat altına alınmamıştır. AB sürecinin de etkisiyle daha somut yasalar çıkıyor.” şeklinde özetledi.

Konferansın sonunda konuşan Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut İltica Daire Başkanı Yahya Bilgiç de, göç ve nedenleri üzerinde durdu. Konferans, soru- cevap bölümüyle son buldu. Konferansa, Antalya Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, eğitim camiası, kamu kurum ve kuruluşları AB temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler katıldı.

Basın Bülteni

Konferans Daveti

Afiş

Çalıştay Daveti

Afiş 1

Afiş 2

Afiş 3


Son Güncelleme : 2 Mart Perşembe 2017
178