Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi


AKVAM Danışma Kurulu Toplantısı

AKVAM Danışma Kurulu Toplantısı

14 Şubat 2008, Antalya

AKVAM’ın 2007-2009 Faaliyet Dönemi Danışma Kurulu, 14 Şubat 2008 tarihinde The Marmara Otel’de ilktoplantısını gerçekleştirmiştir. Akdeniz Üniversitesi akademik birim temsilcilerinin yoğunlukla temsil edildiği toplantıda Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erol Esen, AKVAM’ın kuruluş amaçlarını kısaca tanıttıktan sonra, Merkez Yönetmeliği’nin 10. Maddesine göre oluşturulan Danışma Kurulu ile ilgili bilgiler vermiştir. Yeni Çalışma Döneminde Danışma Kurulu’na temsilci göndererek AKVAM’ın faaliyetlerini desteklemeyi kabul eden Üniversite akademik birimlerine ve Akdeniz Bölgesinde faaliyet gösteren diğer kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden AKVAM Müdürü Esen, toplam 38 üyeden oluşan Danışma Kurulu’nun çalışmalarını önemsediklerini belirtmiştir. AKVAM’ın çalışmalarını üniversite birimlerine ve bölgede ilgi duyan diğer kurum ve kuruluşlara tanıtması ve bunlarla ortak faaliyetler geliştirmesi beklenen Danışma Kurulu’nun toplantısında şimdiye kadar yürütülen faaliyetlerin de genel bir değerlendirmesi yapılmıştır.

2003 yılı 9 Mayıs Avrupa Günü etkinlikleri çerçevesinde faaliyetlerine resmen başlayan AKVAM, kuruluşundan bu yana geçen 5 yıllık sürede birçok farklı etkinlikler gerçekleştirmiştir. Sürekli eğitim faaliyetleri, değişim programları, kültürel faaliyetler ve yayın faaliyetleri olmak üzere AKVAM’ın faaliyetlerini dört temel alanda toplayan Yrd. Doç. Dr. Erol Esen, Türk kamuoyunda AB konusundaki bilgi ihtiyacının halen yoğun bir şekilde sürdüğüne dikkat çekmiştir. Son 5 yılda düzenlediği çeşitli seminer ve konferanslar, paneller ve kültürel faaliyetlerle AKVAM, farklı kurum ve kuruluşlardan gelen katılımcıları buluşturmuş, özellikle bölgedeki yerel yöneticilerin Avrupa bütünleşmesi ve Türkiye-AB ilişkileri konusunda bilgilendirilmelerine katkı vermiştir. AKVAM, bu eğitim programlarının çalışma konularından biri olan “Türk Yerel Yönetimlerinin Uluslararası ve Avrupa Birliği Kuruluşları ile İlişkileri” üzerine bir de yayın çıkarmıştır. Aynı zamanda 2007 yılı Şubat ayında Antalya’da düzenlenen “I. Türk-Alman İşbirliği Forumu” sonuçları da AKVAM tarafından yayınlanarak akademisyenler ve çeşitli kurum ve kuruluşlara sunulmuştur. AB üniversiteleri ile öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarının yürütülmesine verdiği destekle Akdeniz Üniversitesi’nin birçok biriminin bu programlara katılımını sağlayan AKVAM’ın, AB değişim programlarının kurumsallaşmasına da önemli katkılar verdiği dile getirilmiştir.

Toplantının görüş ve öneriler bölümünde Türkiye-AB ilişkilerindeki çeşitli sorunlara değinen Danışma Kurulu üyeleri, AKVAM’a bu konuda da önemli görevler düştüğünü dile getirmişlerdir. Antalya’daki AB ile ilgili yürütülen faaliyetlere değinen bir katılımcı, bu faaliyetleri yürüten kurum ve kuruluşların birbirinden kopuk ve koordinasyonsuz çalıştıklarına dikkat çekmiştir. Bu nedenle faaliyetlerin yetersiz kaldığını, örneğin Antalya’ya gelen yabancılarla daha iyi iletişim kurabilmek için bir takım yeni çalışmalara girilmesini önermiştir. Antalya’da yürütülen AB projelerinin birçoğunda fayda ve içerikten çok bütçe kaynaklarının ön planda olduğunu gözlemleyen bir katılımcı da, projelerin daha etkili yürütülmesi için yerel inisiyatiflerin güçlendirilmesini istemiştir. Antalya kentinin çeşitli AB ve uluslararası oluşumlara dahil edilmesi gerektiğine değinen katılımcılar, bu konuda AKVAM öncülüğünde bir an önce çalışmalara başlanması gerektiğini vurgulamışlardır. Üniversitenin özellikle Meslek Yüksek Okullarının AB değişim programlarından gereği gibi yararlanamadığının da tespit edildiği toplantının sonunda, Danışma Kurulu’nun yakın bir tarihte tekrar toplanarak yapılan önerilerin değerlendirilmesi ve olası ortak faaliyetlerin tartışılmasına karar verilmiştir.


Son Güncelleme : 2 Mart Perşembe 2017
178