Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi


Akdeniz Üniversitesi “Türkiye-AB İlişkilerinin Yönetimi”ni Destekliyor

Akdeniz Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Doç Dr. Erol Esen ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim elemanı Dr. Hasan Engin Şener tarafından hazırlanan “Ortaklıktan Üyeliğe Türkiye-AB İlişkilerinin Kurumsal Yapısı” adlı proje, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu tarafından uygulamaya değer bulunarak kabul edildi. Projenin ülkemiz, şehrimiz ve üniversitemize önemli yararlar getireceği düşünülen projede beklenen yararlar şu şekilde ifade edilmiştir:

AB ile İlişkilere Katkı: Avrupa Birliği’ne yönelik örgütlenmenin yaklaşık 50 yıllık geçmişi kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek ve kurumsal tarihi incelenecektir. Makro düzeyde bunun, Türkiye’nin AB ile müzakereler sürecini olumlu etkilemesi beklenmektedir. Ayrıca Türkiye’de ilk defa, AB ile ilgili kurumlar bu kadar geniş çaplı bir örgütsel incelemeye tabi tutulacaktır.

Akdeniz Üniversitesi ve Antalya’ya Katkı: Projeyi gerçekleştiren ve ev sahipliği yapan kurum olarak Akdeniz Üniversitesi’nin Avrupa çalışmaları konusunda bilimsel profili zenginleşecektir. Ayrıca bir turizm merkezi olarak, her yıl milyonlarca Avrupalıyı ağırlayan Antalya, Akdeniz Üniversitesi’nin katkılarıyla bu ayrıcalığını bilimsel boyutta da pekiştirme fırsatı yakalayacaktır.

Türkiye’nin AB ile ilişkilerini yürütmeye yönelik kurumsal yapılanmayı konu edinen projenin genel amaçları arasında Türkiye’nin AB’ne uyum sürecini ve Türk Kamu Yönetimi’nin buna uygun örgütlenmesini desteklemek ile uyumun örgütlenmesinin araştırılması için bilimsel bir temel oluşturmak bulunmaktadır. Özel olarak araştırma ile elde edilmesi düşünülen unsurlar ise Türkiye-AB ilişkilerinin “örgütlenme” boyutunun incelenmesi, Türkiye-AB ilişkilerindeki karar süreçlerinin yapısı ve işleyişini tanımlanması ve Türkiye-AB ilişkilerinin yönetimini etkinleştirmek amacıyla kamu yönetimi modelleri geliştirilmesidir. Türkiye – AB ilişkileri ile ilgili ortaklık organları ile başbakanlık ve bakanlık düzeyinde örgütlenen AB birimlerinin inceleneceği projede kullanılacak yöntemler şunlardır: Kaynakça Araştırması, Basın Taraması, Belgeci Araştırma, Yönetici Mülakatları, Atölye Çalışması, Odak Grup Çalışması.

AKVAM bu projeyi hazırlarken, ODTÜ Avrupa Çalışmaları Merkezi ve Köln Üniversitesi Jean Monnet Kürsüsü ve bu iki kurumun yürütücülüğünü yaptığı “Akademik Ağların Güçlendirilmesi ve Entegrasyonu” (Strengthening and Integrating Academic Networks – SInAN) projesi ile yakın işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Bu amaçla, 12. Elül 2008 tarihinde Ankara’da yapılan koordinasyon toplantısına ve 24-25 Ekim 2008 tarihlerinde Brüksel’de yapılan Ortak Araştırma Çalıştayı toplantısına katılan Doç. Dr. Esen ve Dr. Şener proje konusu ile ilgili ön görüşmeler gerçekleştirmiş ve bu doğrultuda hazırladıkları projeyi 1 Ocak – 31 Aralık 2009 tarihlerini kapsayacak şekilde Akdeniz Üniversitesi Araştırma fonuna sunmuşlardır. Hazırlanacak projenin araştırma ekibinde ayrıca Akdeniz Üniversitesi öğretim elemanları Arş. Gör. Serkan Doru, Arş. Gör. Ali Erdem ve Arş. Gör. Esin Kıvrak bulunmaktadır.

Akdeniz Üniversitesi AB’nin Akademik Ağlar Projesinde

AKVAM ODTÜ Projesi için Brüksel’deydi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi’nin Köln Üniversitesi Jean Monet Kürsüsü ile ortaklaşa yürüttüğü AB Projesi çerçevesinde 22-24 Ekim tarihlerinde Brüksel’de bir çalıştay düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi ile birlikte Projede yer alan Edirne Trakya, Samsun Ondokuz Mayıs, Van Yüzüncü Yıl, Tokat Gaziosman Paşa ve Gaziantep Üniversiteleri temsilcilerinin katıldığı iki günlük toplantıya ayrıca, Sabancı Üniversitesi ve İtalya Siena Üniversitesi yanı sıra Almanya, Belçika, Hollanda, İspanya ve Polonya’dan olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlardan yaklaşık 30 temsilci katılmıştır.

Toplam 18 ay sürmesi beklenen ve Kısa adı SInAN olan “Akademik Ağların Güçlendirilmesi ve Bütünleştirilmesi” (Strengthening and Integrating Academic Networks) Projesi’ne AKVAM adına katılan Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erol Esen ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim elemanı Araş. Gör. Hasan Engin Şener, bu çerçevede oluşturulan çalışma gruplarından “Kurumlar Grubu”na katılmayı kabul etmişlerdir. Çalışma Grubu’nun araştırma konuları arasında bulunan “Ortaklıktan Üyeliğe Türkiye-AB İlişkilerinin Kurumsal Yapısının Gelişmesi” konusu ile ilgili çalışmaları AKVAM yürütecektir. Yönetici mülakatları, belgeci araştırma tekniği ve odak grup çalışması gibi yöntemlerin kullanılacağı AKVAM araştırma projesi, Ocak 2009’da start alacaktır. Bir yıllık proje çalışmaları sonunda Aralık 2009’da sonuçların yayına hazır hale getirilmesi planlanmaktadır. AKVAM, proje çerçevesinde öngörülen ve uluslar arası düzeyde katılımla 2009 Mayıs ayı başlarında gerçekleştirmeyi planladığı Atölye çalışmasının hazırlıkları için şimdiden kolları sıvadı bile.


Son Güncelleme : 2 Mart Perşembe 2017
178