Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi


“AB Sürecinde Türkiye’de Uluslararası Göç ve Mülteci Krizi Fırsatlar ve Tehditler” Çalıştayı

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği ortaklaşa bir etkinlik ile güncel bir konuyu ele alıyor. 9 Mayıs 2017 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilecek “AB Sürecinde Göç ve Mülteci Hareketleri” konulu bir çalıştay ile Avrupa çalışmaları yapan araştırmacı, konuyla ilgili kamu kuruluşları temsilcileri, proje uygulayıcıları ve eğitimcileri bir araya getiriyor.

Çalıştayda Uluslararası göç, çok kültürlülük ve hizmetlerin kültürlerarası açılımı bugüne kadar Avrupa bütünleşme sürecini önemli ölçüde etkileyen konular ve ayrıca 2011 Nisan’ında başlayan Suriye iç savaşı, kitlesel göç hareketlerini beraberinde ortaya çıkan yoğun göç hareketleri ve yine Türkiye’nin güncel politikaları, yasal düzenlemeleri tartışılacaktır. Programın temel konularının tartışılacağı kapanış panelinde çalıştay sonuçları da değerlendirilecektir.

 

Basın Duyurusu
Program

0