Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi


6. Boğaziçi Konferansı’nda Türkiye-AB İlişkileri 16-17 Ekim 2009, İstanbul

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, British Council ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı tarafından 16-17 Ekim 2009 tarihinde 6.Boğaziçi Konferansı gerçekleştirilmiştir. Konferansta,“AB-Türkiye ilişkileri: Kritik yıl 2009”, “Aidiyet, Çok Kültürlü Kimlik ve Avrupa Projesi”, “Avrupa’nın Küresel Sorunları ve Stratejik İşbirliği” ve “Türkiye ve AB İçin Çıktılar”başlıkları altında çeşitli konular masaya yatırılmıştır. Konferansa, Avrupa Birliği Komisyonu Genişlemeden Sorumlu üyesi Olli Rehn, Devlet Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış, Fransa’nın AB ilişkilerinden sorumlu Bakan Pierre Lellouche, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, Marc Pierini, CHP milletvekili Onur Öymen gibi bir çok siyasi ve yöneticinin yanı sıra, AB’nin farklı ülkelerinde çok sayıda gazeteci ve araştırmacı da katılmıştır.

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden bir araya gelen 8 öğrencinin de yer aldığı konferansta, AKVAM’da kısmi zamanlı görevli Sami KILIÇ da yer almıştır. Konferans öncesi, British Council ve Türkiye’nin 14 farklı ilinde kurulmuş olan AB Bilgi Büroları’nın işbirliğiyle Konya, Mersin, Denizli ve Samsun’da gençler bir araya getiren ‘Avrupa Birliği Bölgesel Gençlik Konferansları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu konferanslarda “Kültür ve Kimlik” konuları üzerine uzman kişilerin sunumlarından sonra konular, atölye çalışmalarıyla öğrencilerin tartışma ve sunumlarına açılmıştır. Antalya ve Diyarbakır’dan giden öğrenciler Denizli’de bir araya gelmiştir. Avrupa ile Türk kültürünün farklılıkları ve benzerlikleri üzerine görüş belirtmişler ve  Türkiye’nin AB’ye üye olarak katılımı sonucunda, üyeliğin Türkiye’nin kültürü ve kimliği üzerinde olası etkilerini  tartışmışlardır. Çoğunluğunu üniversiteli gençlerin oluşturduğu Konferans katılımcıları,

  • Karşılıklı olarak AB-Türkiye ilişkilerini temel alan diyalogların geliştirilmesinin, her iki kültürün birbirini  daha iyi anlamasına olanak sağlayacağı,
  • Daha yapıcı diyalog için Türkiye ve AB arasında kurulması gereken köprülerin, aynı zamanda Türkiye’nin kendi içerisinde de  kurulması gerektiği,
  • Türkiye nüfusunun çoğunluğunun müslümanlardan oluşması, Avrupalıların müslümanlığa karşı önyargılı olmaları, iki kültürün birbirini anlamasını  güçleştirdiği,

gibi konuları tartışmışlardır. Denizli’deki Bölgesel Gençlik Konferans’ına katılan toplam 24 genç katılımcıdan 12’si, İstanbul’da gerçekleşen Ulusal Gençlik Konferansı’na katılmak üzere seçilmiş ve burada bir araya gelen öğrenciler, kendi bölgelerinde katıldıkları konferansın çıktılarını sunmuşlardır. AB Türkiye Delegasyonu’ndan temsilcilerin de katılmış olduğu konferans, atölye çalışmalarıyla devam etmiş ve konferansın ikinci gününde Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen “17. AB-Türkiye Gazeteciler Konferansı”na katılım gerçekleşmiştir. AB’nin ve Türkiye’nin önde gelen gazetecilerinin gözünden AB-Türkiye ilişkilerinde medyanın önemi tartışılmıştır. Konferansların sonunda seçilen 5 Türk, 2 Danimarkalı ve 1 Alman genç katılımcı, 6.Boğaziçi Konferansı’na katılmaya hak kazanmıştır. Denizli’deki “Bölgesel Gençlik Toplantısı”na AKVAM adına katılan Sami KILIÇ, Boğaziçi Konferansı için seçilen bu katılımcılar arasında yer almıştır.


Son Güncelleme : 2 Mart Perşembe 2017
178