Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi


2014 Yılı Faaliyet Raporu

Projeler

 

III. Türk-Alman Bilimsel İşbirliği Forumu – Toplum, Sağlık ve Eğitimde Çeşitlilik

 

Almanya’da Yaşayan Türk Çocuklarının İki Dilli Okul Öncesi Eğitimi – Berlin Örneği

 

Avrupa Yolunda Genç Projeciler

 

Etkinlikler

 

Şubat-Mayıs 2014, Antalya

Avrupa Yolunda Genç Projeciler

 

5 Mart 2014, Panel, Antalya

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Vize Pazarlığı – Geri Kabul Anlaşmasının Getirdikleri

 

11 Mart 2014, Film Gösterimi ve Panel, Antalya

Ulus Ötesi Aşklar – Ulus Ötesi Hayatlar: Antalya’da Kadın Göçmenlerimiz

 

19 Şubat ve 30 Nisan 2014, Bilgilendirme Toplantıları, Antalya

Türk-Alman Bilim Yılı Tanıtım Etkinlikleri

 

14 Mayıs 2014, Panel Konferans, Antalya

Türkiye-AB İlişkilerinin 50. Yılında Çocuk Haklarında Neredeyiz?

 

15 Mayıs 2014, Panel Konferans, Antalya

Ortaklığın 50. Yılında Türkiye-AB İlişkileri Nereye Gidiyor?

 

16-17 Ekim 2014, Çalıştay, Berlin

Almanya’daki Türk Çocuklarının İki Dilli Okul Öncesi Eğitimi Çalıştayı

 

6-8 Kasım 2014, Sempozyum, Antalya

III. Türk-Alman Bilimsel İşbirliği Forumu – Toplum, Sağlık ve Eğitimde Çeşitlilik

 

25 Kasım 2014, Panel, Landshut

Leben in Zwei Welten / İki Dünyada Yaşamak

 

1-2 Aralık 2014, Çalıştay, Antalya

Çok Kültürlü Sosyal Hizmet Uzmanlığı Lisans Programı Geliştirme Çalıştayı


 

Yönetim

Prof. Dr. Erol ESEN, Müdür, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Necla ÖZTÜRK, Müdür Yardımcısı, Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa ADAK, Üye, Edebiyat Fakültesi

Doç. Dr. Emine UÇAR İLBUĞA, Üye, İletişim Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Sevgi ARKILIÇ SONGÖREN, Edebiyat Fakültesi

 

AKVAM Yönetim Kurulu 2013 yılında yenilendiği şekliyle 2014 yılında da çalışmalarına devam etmiştir. Buna göre toplam 4 farklı akademik birimin temsil edildiği AKVAM Yönetim Kurulu, faaliyet konularının seçiminde çeşniliğe, bu etkinliklerin disiplinler arası bir uzman ekiple ve katılımcı odaklı bir şekilde gerçekleştirilmelerine önem vermiştir. Uluslararası ve AB ülkelerinden kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin yoğun bir şekilde sürdürüldüğü 2014 yılında da AKVAM, 20 farklı ülkeden Avrupa çalışmaları yürüten 60’ın üzerinde sivil toplum kuruluşunun üye olduğu “European Network for Education and Training” – EUNET üyeliğini aktif olarak sürdürmüştür. İki ülke ilgili bakanlıkları tarafından Türk-Alman Bilim Yılı olarak ilan edilen 2014 yılındaki faaliyetlere, özellikle Almanya’dan birçok kurumla işbirliği içerisinde gerçekleştirilen akademik ve toplumsal etkinlikler damgasını vurmuştur.

 

TÜRK-ALMAN BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ

AKVAM’ın Türk-Alman bilimsel işbirliği konusunda geliştirip gerçekleştirdiği faaliyetler, hem sayı olarak hem de işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar açısından 2014 yılında en yüksek düzeye ulaşmıştır. Bunda AKVAM’ın önceki yıllarda Almanya’dan eğitim ve yüksek öğrenim kuruluşları ile oluşturup sürdürdüğü faaliyetlerin olduğu kadar, 2014 yılının her iki ülke hükümetleri tarafından ortak bilim yılı olarak ilan edilmesi de önemli rol oynamıştır. Bu yoğun faaliyetler aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi’nin çeşitli akademik birimleri ve 70’in üzerinde Almanya’da öğrenimini görmüş akademik personelinin de sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

2014 yılının Türk-Alman Bilim Yılı olarak kabul edilmesinin hemen arkasından başlatılan faaliyetler, özellikle Bahar Dönemi süresince devam etmiştir. 2 Şubat ve 30 Nisan tarihlerinde ikili işbirliğine ilgi duyan öğretim elemanları ile yapılan toplantılarda, ortak proje ve işbirliği fırsatları değerlendirilmiş ve TÜBİTAK ve Alman Eğitim ve Araştırma Bakanlığı’nın (BMBF) bu amaçla oluşturulmuş destekleme programlarından yararlanma olanakları değerlendirilmiştir. Ayrıca bu konuda proje yazmak isteyen Akdeniz Üniversitesi öğretim elemanlarının ortak aramada AKVAM’ın ve Uluslar arası İlişkiler Ofisi’nin olası destekleri tanıtılmıştır. Bu yolla Üniversite birimlerinin ortak olduğu toplam altı projenin gerçekleştirilmesi sağlanabilmiştir.

Bunlardan üç tanesi AKVAM’ın bizzat dahil olduğu ve Almanya’dan proje ortakları ile gerçekleştirilen faaliyetler olmuştur. 6 Haziran 2014 tarihinde AKVAM ve merkezi Berlin’de bulunan Almanya Türk Toplumu’nun (TGD), Alman Bilim ve Araştırma Bakanı’nın da katıldığı bir törenle, Almanya’daki Türk kökenli genç bilim insanlarına araştırma ödülleri takdim edilmiştir. AKVAM’ın geliştirip Berlin Alice Salomon Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ASH) ile gerçekleştirdiği diğer bir etkinlik ise “III. Türk-Alman Bilimsel İşbirliği Forumu: Toplum, Sağlık ve Eğitimde Çeşitlilik” olmuştur. TÜBİTAK’ın katkıları ile 6-8 Kasım tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen ve Türkiye ve Almanya’dan 50’ye yakın araştırma ve uygulamadan gelen uzmanın bildiri sunduğu programa 400’ün üzerinde dinleyici katılmıştır. Forum sonuçları Türkçe ve Almanca olarak yayınlanarak her iki ülkede ilgi duyan kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir.

Türk-Alman Bilim Yılı, AKVAM’a yeni bir ortak üniversite de kazandırmıştır. AKVAM’ın Bilim Yılı çerçevesinde dahil olduğu 3. Program ise, Landshut Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin 24-26 Kasım 2014 tarihleri arasında Landshut’ta gerçekleştirdiği etkinliklere katılım şeklinde olmuştur. AKVAM Müdürü Prof. Dr. Erol Esen’in 25 Kasım tarihinde Türk kökenli araştırmacı, girişimci, öğrenci ve eğitimcilerin davet edildiği panele katılarak “Leben in Zwei Welten / İki Dünyada Yaşamak” üzerine Almanya’da yaşayan göçmenlerin sorunları üzerine konuşmuştur. Landshut Üniversitesi aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi’nin birçok akademik birimi ile başka ortak çalışmalar da gerçekleştirmiştir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde planlanan Sosyal Hizmet Uzmanlığı lisans program çalışmaları, Landshut Üniversitesi Sosyal Hizmet Fakültesi öğretim üyeleri ile 2014 yılında başlamıştır. 1-2 Aralık tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilen müfredat çalıştayında, iki üniversitenin ortaklaşa olarak çok kültürlü sosyal hizmet uzmanlığı üzerine geliştirilecek lisans programı değerlendirilmiştir.

 

OKUL ÖNCESİ İKİ DİLLİ EĞİTİM

Türk-Alman Bilim Yılı olan 2014’te AKVAM’ın geliştirdiği bir diğer proje ise iki dilli okul öncesi eğitim konusunda olmuştur. “Berlin Örneğinde Okul Öncesi İki Dilli Eğitim Programı” Pilot Projesi, 15 Ağustos 2014 tarihinde başlatılmıştır. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı” (YTB) tarafından bir yıllığına desteklenen proje faaliyetleri, Berlin Alice Salomon Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin (ASH) ortaklığında yürütülmüştür. Berlin’de çalışmalarını sürdüren Türk kökenli eğitimciler, sivil toplum kuruluşları, diplomatik temsilcilikler ve eğitimden sorumlu yerel ve eyalet kuruluşları ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucu 17 Ekim 2014 tarihinde ilk proje çalıştayı düzenlenmiştir. Türkiye ve Almanya’dan araştırmacı, kreş yöneticileri, eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve karar vericilerin katılımıyla gerçekleştirilen “İki Dilli Okul Öncesi Eğitim Çalıştayı”nda, bu konudaki bilimsel tartışmalar ve çeşitli ülkelerde halen yürütülen kreş örnekleri değerlendirilmiştir. Çalıştaydan bir gün önce, 16 Ekim tarihinde Almanya Türk Toplumu ve Almanya Türk Veliler Birliği Federasyonu’nun katkıları ve Türk kökenli eğitimciler, kurum ve kuruluş temsilcileri ve ebeveynlerin katılımı ile gerçekleştirilen eğitim toplantısı çalıştayda ele alınacak konulara önemli ölçüde ışık tutmuştur. 17 Ekim çalıştayının önemli bir sonucu da, her iki üniversitenin işbirliği içinde okul öncesi iki dilli eğitim konusunda çift diplomalı ortak bir lisans programı geliştirilmesi fikrinin ele alınmasıdır.

2014 yılı faaliyetlerinin yoğunlaştığı bir diğer başlık ise, proje eğitimleri olmuştur. Akdeniz Üniversitesi Proje Geliştirme Merkezi (APGEM) ile işbirliği içerisinde 2013 yılı Aralık ayında başlatılan faaliyetler, 2013-2014 öğretim yılının tüm bahar dönemi devam ederek Mayıs ayında tamamlanmıştır. AB Bakanlığı’nın 2013 yılında başlattığı “Genç İletişimciler” projesinden esinlenerek bir yıllığına tasarlanan “AB Yolunda Genç Projeciler” pilot projesi, Akdeniz Üniversitesi’nde ilgi duyan gençleri proje geliştirme, yazma ve yönetme konusunda geliştirmeyi ve yoğunlukla öğrencilerin yer aldığı projelere danışmanlık yapmak üzere yetiştirmeyi öngörmüştür. Özellikle AB’nin destekleme programları için geliştirilecek projeleri konu alan seminerler dizisinde 12 katılımcı genç, uzmanlardan proje geliştirme ve yazma konusunda eğitimler almış, Antalya’da AB projeleri yürüten kurumları ziyaret ederek ilgili proje ekiplerinden yerinde bilgi almış ve projeye konu olabilecek çevre ve alan gezileri yapmışlardır.

 

AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ ve TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Türk-Alman ortaklığında yürütülen projeler ve gençlerin projeler konusunda eğitimini öngören pilot proje etkinlikleri yanı sıra AKVAM 2014 yılında Avrupa bütünleşmesi ve Türkiye-AB ilişkilerini konu alan bir takım etkinlikler de gerçekleştirmiştir. Geri Kabul Anlaşması’nın imzalanmasından sonraki süreçte yoğunlukla tartışılan Anlaşma koşulları ve Türk vatandaşlarının AB ülkelerine seyahatinde vize muafiyeti konusu 5 Mart tarihinde gerçekleştirilen “Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Vize Pazarlığı” panelinde ele alınmıştır. Uluslar arası bir katılımla gerçekleştirilen programda, Türk vatandaşlarının AB ülkelerine seyahatlerinde yaşadıkları vize kaynaklı sorunlar ve Geri Kabul Anlaşması’nın yerine getirilme koşulları tartışılmıştır. Özellikle öğrencilerin büyük ilgisini bulan panelde 100’ün üzerinde katılımcı, uzmanlarla tartışmıştır. Bu kategoride gerçekleştirilen bir diğer etkinlik, yoğunlukla Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinden kadınları konu alan ve 11 Mart tarihinde düzenlenen “Ulusötesi Aşklar – Ulusötesi Hayatlar: Antalya’da Yaşayan Kadın Göçmenler” paneli olmuştur. AKVAM Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Emine İlbuğa Uçar’ın yönetmenliğini yaptığı belgesel filmin gösterimi ile başlayan programda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Antalya’da yaşayan göçmen kadınların uyum ve istihdam sorunları üzerine bilgi verilmiştir.

2014 yılının Avrupa Günü etkinlikleri ise, Türkiye-AB ilişkilerinin 50. Yılını konu almıştır. 1964 yılı Aralık ayında yürürlüğe giren Ankara Antlaşması’na atıfla, iki farklı konu değerlendirilmiştir. 14 Mayıs günü “Türkiye-AB İlişkilerinin 50. Yılında Çocuk Haklarında Neredeyiz?” sorusuna cevap aranmıştır. Ankara ve İstanbul’dan uzmanların da katılımıyla gerçekleştirilen Panel Konferansta, AB ile ortaklığın 50. Yılında Türkiye’deki çocuk hakları sağlık, hukuk, sosyal hizmet ve eğitim alanındaki düzenleme ve uygulamalar ele alınarak AB ülkeleri ile karşılaştırılmıştır. AKVAM’ın Avrupa Günü etkinlikleri çerçevesinde üzerinde durduğu bir diğer soru ise, 15 Mayıs tarihinde düzenlenen “Ortaklığın 50. Yılında Türkiye-AB İlişkileri Nereye Gidiyor?” olmuştur. Özellikle Türk vatandaşları için öngörülen vize muafiyeti ve katılım müzakerelerinde gelinin noktayı konu alan panelde, Türk kamuoyunun AB’ye üyelik konusunda da tutumları değerlendirilmiştir.

2014 Yılı, Türk-Alman işbirliğinin yoğun olduğu faaliyetlerle birlikte, yapılan etkinlikler çeşitli proje konuları altında gerçekleştirilmiştir. Türk-Alman Bilim Yılı olması nedeniyle de, faaliyetler yoğunlukla Almanya’dan ortak kuruluşlarla düzenlenmiştir. Ayrıca daha kapsamlı ve yeni akademik programların oluşturulmasını hedefleyen ve daha çok panel ve çalıştaylardan oluşan etkinlikler, ilginç işbirliği ve eğitim modellerinin denenmesini sağlamıştır. Ortak bir lisans programının oluşturulması öngörülen konular olarak da iki dilli okul öncesi eğitim ve sosyal hizmet konuları ön plana çıkmıştır. Özellikle ortak program çalışmalarının sürdürülerek Akdeniz Üniversitesi akademik birimleri için örnek teşkil edecek lisans programlarının geliştirilmesi ve Üniversitedeki akademik çalışmaların uluslararasılaşmasına katkı sağlanacaktır.


Son Güncelleme : 2 Mart Perşembe 2017
178