Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi


2012 Yılı Faaliyet Raporu

AKVAM 2012 Yılı Faaliyet Raporu

Kronoloji

Ocak-Mayıs 2012: Proje, Antalya

“AB Yolunda Genç İletişimciler Yarışması”

 

3 Mart 2012: Tiyatro Gösterisi, Antalya

“Yaşamayı Beklerken”

 

15-17 Mart 2012: Sempozyum, Antalya

“Türk-Alman Bilimsel İşbirliği Forumu / Forum Deutsch-Türkischer Wissenschaftskooperation”

 

29 Mart 2012: Eğitim Semineri, Antalya

“AB Hibeleri ve Proje Yazım Eğitimi”

 

16-20 Nisan 2012: Çalıştaylar Dizisi ve Konferans, Antalya

“AB’nin Genişlemesinden Bize Ne? Süreçler, Fırsatlar ve Perspektifler”

 

8 Mayıs 2012; Avrupa Günü Paneli, Antalya

“Medya Objektif? Avrupa’da Türkiye – Türkiye’de Avrupa’nın İmajı”

 

3-5 Haziran 2012: Eğitim Gezisi, Antalya

“Uyum Yoluyla Değişim – Avrupa Perspektifinde Türk Yerel Yönetimleri”

 

13-15 Temmuz 2012: Ebru Sergisi ve Atölye Çalışması, Nürnberg

“Nürnberg’te Türkiye Günleri”

 

17 Ekim 2012: Konferans, Antalya

“Avrupa Dayanışması Bitiyor mu? Ekonomik ve Güven Krizi Döneminde Türkiye’nin Üyelik Süreci”

 

9-11 Kasım 2012: Seminer, Antalya

“Qi Gong – Çigong. Kişisel Gelişim ve Dönüşüm Semineri”

 

29 Kasım 2012: Panel, Antalya

“Çok Kültürlü Ortamlarda Eğitim ve Okul Öncesi Dönemde İki Dilli Eğitim Uygulamaları”

 

27 Aralık 2012: Sergi, Film Gösterimi ve Söyleşi, Antalya

“Az Gelişmiş Ülkelerde Su ve Kalkınma”
YÖNETİM

 

Doç. Dr.Erol ESEN, Müdür, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yrd. Doç. Dr.Necla ÖZTÜRK, Müdür Yardımcısı, Hukuk Fakültesi

Prof. Dr.Mustafa ADAK, Üye, Edebiyat Fakültesi

Doç. Dr. R.Eser GÜLTEKİN, Üye, Güzel Sanatlar Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Zeliha YAZICI, Üye, Eğitim Fakültesi

 

2011 Haziran ayında ataması tamamlanan AKVAM Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez’deki  çalışmalarına devam etmişlerdir. AB ülkelerinden kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin daha da yoğunlaştırıldığı 2012 yılında, AKVAM, üyesi olduğu European Network for Education and Training – EUNET ile ortak çalışmalarını sürdürmüştür. Merkezi Almanya’nın Bonn şehrinde bulunan EUNET, yaklaşık 20 Avrupa ülkesinde Avrupa çalışmaları yürüten 60 sivil toplum kuruluşunun çatı örgütüdür. EUNET’e 2010 yılında tam üye olarak kabul edildikten sonra kararlara katılma hakkı kazanan AKVAM, Eylül 2012’de Hırvatistan’da gerçekleştirilen Genel Kurul’a katılmıştır.

 

“AB YOLUNDA GENÇ İLETİŞİMCİLER” PROJESİ

 

Akdeniz Üniversitesi genç iletişimcilerinin AB seyahati 2011 yılında başlamıştı. Avrupa Birliği Bakanlığı’nın 2011 Kasım ayında “AB’yi Anlatın Anlattıklarınızı Gidip Görün!” sloganıyla başlattığı ve toplam 54 Üniversitenin iletişim ve halkla ilişkiler alanında faaliyet gösteren akademik birimlerinin öğrencilerini içine alan yarışma projesi, AKVAM’ın 2012 yılında önemli bir faaliyet alanını oluşturmuştur. Faaliyetlerinde Avrupa ve Türkiye’nin imajını konunun uzmanlarıyla sık sık masaya yatıran AKVAM, AB Bakanlığı’nın bu projesiyle iletişim öğrencilerinin uyum sürecine dâhil edilmelerine verdiği desteği, çalışmalarında da dile getirmiştir. Akdeniz Üniversitesi birimlerinin yarışmaya başarıyla katılımını sağlamak üzere AKVAM, Merkez Yönetim Kurulu’nun da desteğiyle, projenin Üniversite düzeyinde koordinasyonunu üstlenmiştir. İstanbul’daki ilk bilgilendirme toplantısının hemen arkasından AKVAM, Akdeniz Üniversitesi’nin ilgili birimlerini bilgilendirerek öğrencilerin yarışmaya katılımı için destek çalışmalarını tanıtmıştır . Yarışmanın bilimsel danışmanlığı ve koordinasyonu çerçevesinde potansiyel katılımcı öğrencilere yönelik Aralık 2011’de düzenlenen ilk bilgilendirme programının konusu, “Hayatımız Alaturka Standardımız Avrupa: Türkiye-AB İlişkileri Nereye Gidiyor?” konulu ve AKVAM Müdürü Doç. Dr. Erol Esen tarafından sunulan bir konferans olmuştur. AKVAM’ın yarışma programı için planladığı etkinlikler dizisi, yarışma koşulları ve öğrencilerin yarışmaya katılımıyla ilgili sorularına da yer veren konferansta, Türkiye-AB ilişkilerindeki son durum ve üyelik süreci değerlendirilmiştir.

 

AKVAM, yarışmaya ilgi duyan öğrencileri bundan sonra da bilgilendirilmeye devam etmiştir. Bu çerçevede yarışmaya eser gönderebilecek olan İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Serik Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları arasından temas kişileri belirlenmiştir. Onların da yardımıyla bu birimlerde yarışmaya ilgi duyan öğrencilerin düzenli olarak bilgilendirilmeleri sağlanmıştır. 15 Şubat 2012 tarihinde tüm AKVAM ve yarışmaya katılan birim temsilcilerinin gerçekleştirdiği ara değerlendirme toplantısında kalan süreçte yapılması gereken çalışmalar tespit edilmiştir. Bunu, 21 Şubat tarihinde Güzel Sanatlar Fakültesi’nde birim temas kişileri tarafından öğrencilerin ortaya koyacakları eserlerde yaratıcılıklarını desteklemek amacıyla bir atölye çalışması takip etmiştir. 13 Mart 2012 tarihinde ise sıra, Akdeniz Üniversitesi’ni yarışmada temsil edecek eserlerin seçilmesine gelmiştir. AKVAM’ın önerdiği öğretim elemanlarından oluşan Jüri toplanarak, yarışmanın yapıldığı TV, Radyo, Basın ve Açık Hava Reklamı ve son olarak İnternet ve Sosyal Medya Uygulamaları olmak üzere dört kategoride eser seçimi gerçekleştirilmiştir. Her kategoriden en iyi üç eseri tespit eden Jüri’nin seçtiği 12 eser AB Bakanlığı’na gönderilmek üzere belirlenmiştir. Ayrıca toplam 33 öğrencinin katılımıyla oluşturulan eserler arasından da her kategori için Üniversite birincileri seçilmiştir.

 

AKVAM’ın 2012 yılı Avrupa Günü programının konusu da iletişim ve imaj olmuştur. İletişim Fakültesi ile ortaklaşa düzenlenen“Medya Objektif? Avrupa’da Türkiye – Türkiye’de Avrupa’nın İmajı” konulu panelde, Türkiye ve Avrupa’nın medya yoluyla oluşan imajı tartışılmıştır. Program çerçevesinde, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, AB Bakanlığı’nın açtığı yarışmaya katılan ve birinciliğe layık görülen eser sahiplerine Başarı Belgelerini, katılan diğer eserlerin sahiplerine de Katılım Belgelerini takdim etmiştir .

 

Büyük Ödül, AB Bakanlığı’nın Haziran ayında açıkladığı yarışma sonuçları ile gelmiştir. Akdeniz Üniversitesi Yarışma Jürisi tarafından da birinciliğe layık görülen “Neither Harmonies Nor Unified Without Turkey – Türkiyesiz Uyum da Yok Birlik de” isimli eser, TV dalında Türkiye ikinciliği ödülünü kazanmıştır. Eserin sahibi ve İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü dört öğrenci de ödül olarak üç günlük Brüksel Gezisi’ne katılmaya hak kazanmıştır. 24-26 Eylül tarihlerindeki gezide öğrencileri Brüksel’de de yalnız bırakmayan AKVAM, Avrupa Parlamentosu, Türkiye’nin AB Nezdindeki Daimi Büyükelçiliği ve daha birçok tarihi yerlerin ziyaretinde Akdeniz Üniversitesi’nin başarılı yarışmacılarına eşlik etmiştir. Yarışma süreci, AB Bakanlığı’nın İstanbul’daki Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlediği ve Üniversite adına AKVAM Müdürü Doç. Dr. Erol Esen’in de katıldığı ödül töreniyle sonuçlanmıştır. Eserleri dereceye giren öğrenciler, ödüllerini AB Bakanı Egemen Bağış ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun elinden almıştır.

 

AB SÜRECİNDE TÜRKİYE

 

AKVAM’ın içinde bulunduğumuz katılım sürecini destekleyen faaliyetleri de 2012 yılının etkinliklerinde önemli yer kaplamıştır. Burada Polonya ve Almanya’dan ortaklarla gerçekleştirilen faaliyetlerde, hem Avrupa bütünleşmesi süreci hem de Türkiye’nin AB’ye katılımı çerçevesinde uyum çalışmaları ele alınmıştır. 16-20 Nisan tarihleri arasında Polonya Ekonomi Üniversitesi ile gerçekleştirilen toplam 8 çalıştay ve son gün geniş bir katılımla sonuçlandırılan panel etkinliğinin konusu “AB’nin Genişlemesinden Bize Ne? Süreçler, Fırsatlar ve Perspektifler” olmuştur . Polonya’dan üç uzmanın da katıldığı çalıştaylarda Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, Üniversite’ye gelen Erasmus öğrencileri ve Antalyalı öğretmen ve sosyal hizmet uzmanları dört gün boyunca AB’nin genişlemesini tartışmış, çeşitli sunumlar ışığında genişlemenin bütünleşme süreci için önemini ele almışlardır. Yaklaşık 200 katılımcı ile gerçekleştirilen panel tartışması ile de, konunun Türkiye açısından önemi ele alınmıştır. Avrupa Takımı’ndan uzmanların davet edildiği panelde, Polonya’ya skype yoluyla canlı bağlantı sağlanarak, Ekonomi Üniversitesi öğrencileri ile Türkiye’nin gelecekte AB üyeliğinin önemi konuşulmuştur.

 

Diğer bir AB süreci ortak faaliyeti de Almanya’nın Kehl şehrinde bulunan Kamu Yönetimi ve Maliye Yüksek Okulu öğrencileri ile 3-5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Avrupa Yüksek Lisans Programı çerçevesinde Yüksek Okul’un gerçekleştirdiği Türkiye gezisinin Antalya durağını AKVAM ile birlikte düzenleyen Alman öğrenciler, “Uyum Yoluyla Değişim – Avrupa Perspektifinde Türk Yerel Yönetimleri” Antalya’daki Muratpaşa ve Büyükşehir Belediyelerine misafir oldular . Akdeniz Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü lisansüstü öğrencileri ile de Türk Kamu Yönetimi ve AB sürecini tartışan öğrenciler, Kent Konseyi’ni de ziyaret ederek, Konseyin çalışmaları konusunda bilgi aldılar. Türkiye’nin AB’ye katılım süreci ve sürecin getirdiği fırsatlar konusu da 29 Mart tarihinde Antalya AB Projeleri Koordinasyon Merkezi ile ortaklaşa düzenlenen “AB Hibeleri ve Proje Yazım Eğitimi” programının konusunu oluşturmuştur .  150 civarında öğrenci ve üniversite personelinin katılımıyla gerçekleştirilen bir günlük çalışmada, AB Eğitim ve Gençlik Programları’na sunulacak projelerin hazırlama teknikleri işlenmiştir.  Türkiye’nin AB sürecini değerlendiren bir diğer etkinlikse, AKVAM Müdürü Doç. Dr. Erol Esen’in “Avrupa Dayanışması Bitiyor mu? Ekonomik ve Güven Krizi Döneminde Türkiye’nin Üyelik Süreci” üzerine verdiği Konferanstır. Yaklaşık 150 katılımcıyı bir araya getiren konferans, Avrupa’daki ekonomik krizi değerlendirmiş; bunun sonucu AB ülkeleri arasında ortaya çıkan güven krizi ve bütünleşme ile birlikte Türkiye’nin üyelik sürecinin geleceği de ele alınmıştır.

ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE KÜLTÜRLERARASI DİYALOG

 

Çok kültürlülük ve kültürlerarası diyalog, 2012 yılında AKVAM tarafından hem kültürel faaliyetlerin hem de bilimsel tartışmaların konusu olmuştur. “Yaşamayı Beklerken” isimli tiyatro oyunu ile, Almanya’ya 1960’lı yıllarda işçi olarak giden ailelerin çocuklarının yaşantıları işlenmiştir. Goethe Enstitüsü’nün katkılarıyla Akdeniz Üniversitesi’nin 550 kişilik Konferans Salonu’nu dolduran çoğu öğrencilerden oluşan katılımcılar, sunulan oyunun sonunda, Ankara Gençlik Tiyatrosu kurucusu, rejisör ve oyuncusu Haluk Yüce’nin yönettiği tartışmaya da aktif olarak katılmışlardır. Türkiye ve Avrupa vatandaşları arasında sivil diyaloğu desteklemeye yönelik olarak gerçekleştirilen bir diğer çalışma ise 13-15 Temmuz tarihlerinde Nürnberg’te düzenlenen “Türkiye Günleri” olmuştur. Programda, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları Yrd. Doç. Dr. Şemsettin Dağlı, Okutman Nurhan Karataş ve Öğr. Gör. M. Ali Eroğlu’nun ebru eserleri sergilenmiştir. Ebru sanatçısı Dağlı’nın sunduğu ebru çalıştayı ise katılımcılara kendi ebrularını yapma fırsatı vermiştir. Çok kültürlülük konusu son olarak AKVAM’ın 29 Kasım tarihinde düzenlediği “Çok Kültürlü Ortamlarda Eğitim ve Okul Öncesi Dönemde İki Dilli Eğitim Uygulamaları”panelinde ele alınmıştır. Araştırmacı ve uygulamadan gelen uzmanların katıldığı bir günlük programda, konuyla ilgili alan tartışmaları yanısıra iki dilli kreşlerde görev yapan sosyal hizmet uzmanlarının deneyimleri değerlendirilmiştir.

 

TÜRK-ALMAN İŞBİRLİĞİ

 

Diğer yıllarda olduğu gibi 2012 yılında da AKVAM’ın birçok etkinliğinin gerçekleştirilmesine katkı veren Almanya’dan çeşitli kurum ve kuruluşların en yoğun katkıları 15-17 Mart tarihlerinde düzenlenen “Türk-Alman Bilimsel İşbirliği Forumu / Forum Deutsch-Türkischer Wissenschaftskooperation” programı olmuştur. Türkiye ve Almanya’dan yaklaşık 25 bilim insanı, uygulamadan gelen uzman ve karar vericinin sunduğu bildirilerle ele alınan konular, başta iki ülke arasındaki bilimsel işbirliğini etkileyen faktörleri ele almıştır. Toplam üç gün süren ve Türkiye’den ve Almanya’dan yaklaşık 250 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumda ayrıca ikili işbirliğinin siyasi, yasal, kültürel ve finansal koşulları da ele alınmıştır . Aynı yıl hazırlıkları tamamlanan Forum sonuçları, Doç. Dr. Erol Esen ve Yrd. Doç. Dr. Burak Gümüş’ün editörlüğünde kitap olarak yayınlanmıştır.

 

EĞİTİM FAALİYETLERİ ve DİĞER

 

Alternatif tıp uygulamalarının akademileştirilmesi bağlamında Oldenburg Üniversitesi ve Masaj ve Doğal Terapiler Derneği ile ortaklaşa düzenlenen “Qi Gong – Çigong: Kişisel Gelişim ve Dönüşüm Semineri”, yaklaşık 40 katılımcıyla Üniversite’nin Adrasan tesislerinde gerçekleştirilmiştir. Kişisel gelişim faaliyetlerinde de uluslararası uygulamaları tanıtmaya yönelik program, bir model niteliğinde düzenlenmiş ve Antalya dışından da birçok katılımcı bulmuştur . Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKVAM), Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Fransız Kültür Merkezi’nin işbirliği ile Dünya Su Forumu kapsamında Yönetmen Yann Arthus Bertrand’ın çektiği “La Soif du monde/Dünyanın Susuzluğu” isimli film gösterime sunuldu. Film gösteriminin ardından tüm dünyayı tehdit eden ancak özellikle az gelişmiş ülkelerde büyük sorunlara neden olan susuzluk konusu üzerine bir söyleşi gerçekleştirilmiştir. Söyleşi sonrasında Akdeniz Üniversitesi İdari İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kuşlu Fuaye salonunda “Hedef Kalkınma” isimli fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirilmiştir. Fotoğraf sergisi 15 Ocak 2013 tarihine kadar Kuşlu Salonda ziyaretçilerin ilgisine sunulmuştur.


Son Güncelleme : 2 Mart Perşembe 2017
178