Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi


2011 Yılı Faaliyet Raporu

2011 YILI AKVAM FAALİYET RAPORU

Kısa Kronoloji

24 Şubat 2011: Film Gösterimi ve Söyleşi, Antalya

“Good Bye Lenin”

 

9 Mayıs 2011: Avrupa Günü Paneli, Antalya

“Uluslararası İşbirliğinde Çok Kültürlülük ve Kültürlerarası İletişim”

 

13-14 Ekim 2011; Sergi ve Ebru Sanatı Atölye Çalışması, Berlin

“Berlin’de Türkiye Günleri”

 

27-28 Ekim 2011: Uluslar arası Konferans, İstanbul

“İnsani Güvenlik: Yeni Sorunlar, Yeni Açılımlar”

 

31 Ekim 2011: Konferans, Antalya

“Almanya’da Hizmetlerin Kültürlerarası Açılımı – Sorunlar ve Çözüm Önerileri”

 

Aralık 2011: Kitap Yayını, Siyasal Yayınevi, Ankara

“Onlar Bizim Hemşehrimiz: Uluslararası Göç ve Hizmetlerin Kültürlerarası Açılımı”

 

12 ve 23 Aralık 2011: Seminer, Antalya

“Avrupa Birliği Proje Yazım Eğitimi”

 

16-17 Aralık 2011: Seminer, Almanya-Ludwigsburg

“Türk Kamu Yönetimi Sistemi ve Avrupa Entegrasyonu – Zor bir Ortaklığın Geleceği”

 

20 Aralık 2011: Konferans, Antalya

“Hayatımız Alaturka Standardımız Avrupa: Türkiye-AB İlişkileri Nereye Gidiyor?”

 

YÖNETİM

 

Doç. Dr. Erol ESEN, Müdür, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa ADAK, Üye, Edebiyat Fakültesi

Doç. Dr. Eser GÜLTEKİN, Üye, Güzel Sanatlar Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Zeliha YAZICI, Eğitim Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Necla ÖZTÜRK, Hukuk Fakültesi

 

2011 Haziran ayında ataması tamamlanan AKVAM Yönetim Kurulu üyeliğine yeni öğretim üyeleri getirilmiştir. İki yıllık görev süresini son olarak Nisan 2011’de tamamlayan Yönetim Kurulu’nun yeni oluşumunda, üniversite akademik birimlerinin en geniş şekilde temsil edilmesine özen gösterilmiştir. Uluslararası ve AB ülkelerinden kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin daha da yoğunlaştırıldığı 2011 yılında, AKVAM’ın üyesi olduğu European Network for Education and Training – EUNET ve üye kuruluşları ile çalışmalar sürdürülmüştür. 2010 yılında tam üyeliğe kabul edilen AKVAM, EUNET’in 13-15 Ekim 2011’de Fransa’nın Metz şehrinde gerçekleştirilen Genel Kurulu’na (http://www.european-net.org/content/view/236/53/lang,en/) katılmıştır.

 

 

ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE HİZMETLERİN KÜLTÜRLERARASI AÇILIMI

 

2010 yılında da AKVAM’ın yoğunlukla üzerinde durduğu konulardan birisini oluşturan çok kültürlülük tartışmaları, 2011 yılında somut sonuçlara dönüştürülmüştür. “Çok kültürlü Sosyal Hizmet Eğitim Programı” çalışmaları, rapor konusu olan 2011 yılında son hızla sürdürülerek sonuçlar elde edilmiştir. Yoğunlukla Alman kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütülmesi planlanan proje çerçevesinde, Almanya’da birçok meslek alanında eğitim ve geliştirme programları sunan “Internationaler Bund – IB” ile İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Hem Çok Kültürlü Sosyal Hizmet Programı’nın hem de Çok Lisanlı Okul Öncesi Çocuk Gelişim Merkezi’nin oluşturulup faaliyete geçirilmesi öngörülmüştür. Mart ayında imzalanan Protokolü, eğitim programı ile ilgili çalışmaları takip etmiştir. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda iki yıllık bir ön lisans programı olarak planlanan program için Üniversite Senatosu’nun da onayını alarak YÖK’e başvuru yapılmıştır. 2011-2012 Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde gelen cevapla YÖK, önerilen programın “Sosyal Hizmetler” adı altında yürütülmesini uygun görmüştür.

 

Çok kültürlülüğün sunulan hizmetlere yansımasını konu alan bir dizi etkinlikle AKVAM, 2011 yılında Türkiye’de bu alandaki tartışmalara da öncülük etmiştir. 9 Mayıs Avrupa Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen “Uluslararası İşbirliğinde Çok Kültürlülük ve Kültürlerarası İletişim” üzerine panel ile yurtiçinden ve yurtdışından uzmanlarla uluslararası göçün kamu hizmetlerine erişimi konusu tartışılmıştır.

 

31 Ekim 2011 tarihinde “Almanya’da Hizmetlerin Kültürlerarası Açılımı – Sorunlar ve Çözüm Önerileri” üzerine gerçekleştirilen bir diğer konferans ile Almanya’da hizmetlerin kültürlerarası açılımı konusu ele alınmıştır. Konuyla ilgili olarak AKVAM’ın öncülük edip düzenlediği panel ve konferanslara konu olan çok kültürlülük tartışmalarının sonuçlarını içeren bir yayınla da, bu konudaki çalışmalara önemli bir katkı sunmuştur: 2011 Aralık ayında Siyasal Kitabevi tarafından gerçekleştirilen “Onlar Bizim Hemşehrimiz – Uluslararası Göç ve Hizmetlerin Kültürlerarası Açılımı” yayın ile özellikle Almanya’ya Türk işgücü göçünün 50. yılına rastlayan 2011 yılında, özellikle kamu hizmetlerinin kültürlerarası açılımı konusu farklı açılardan incelenmiştir.

 

 

AB YOLUNDA GEN Ç İLETİŞİMCİLER

 

Avrupa Birliği Bakanlığı’nın 2010 yılında başlattığı “AB Yolunda Genç İletişimciler” yarışmasına katılım çalışmaları, AKVAM’ın 2011 yılında yürüttüğü faaliyet alanlarından bir diğerini oluşturmaktadır. Bakanlığın Kasım 2011’de İstanbul’da gerçekleştirdiği tanıtım toplantısına Akdeniz Üniversitesi adına katılan AKVAM Müdürü Doç. Dr. Erol Esen, hemen arkasından Akdeniz Üniversitesi’nin ilgili birimlerini bilgilendirerek öğrencilerin yarışmaya katılımı için destek çalışmalarını tanıtmıştır . Mart 2012’de tamamlanması öngörülen yarışmaya katılım amacıyla AKVAM bir dizi etkinlik öngörmüş ve hepsini planlanan zamanlarda gerçekleştirmiştir. Yarışma koşullarının Üniversite birimlerine tanıtılması yanı sıra, potansiyel katılımcı öğrencilere yönelik bir bilgilendirme programı gerçekleştirilmiştir. 21 Aralık’ta düzenlenen AB Konferansı’nın konusu: “Hayatımız Alaturka Standardımız Avrupa: Türkiye-AB İlişkileri Nereye Gidiyor?”Öğrencilerin yarışmaya katılımıyla ilgili sorularına da yer veren konferansta, Türkiye-AB ilişkilerindeki son durum ve üyelik süreci değerlendirilmiştir.

 

PROJE YAZIM EĞİTİMLERİ

 

AKVAM, Aralık ayı’ında da bir başka program serisine ev sahipliği yapmıştır. “Avrupa Birliği Hibeleri ve Proje Yazım Eğitimleri”, 12 ve 23 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitim programlarıdır . Antalya Valiliği AB Projeleri Koordinasyon Merkezi ile gerçekleştirilen eğitimlerde özellikle AB Mesleki Eğitim Programları (Leonardo Da Vinci) kapsamındaki hibeleri ve proje yazım teknikleri tanıtılmıştır. Üniversite öğretim elemanları, öğrenciler ve idari personelin de ilgi gösterdiği eğitim programlarına, Antalya’daki kurum ve kuruluş çalışanlarından oluşan yaklaşık 400 kişi katılmıştır. Yoğun ilginin tespit edildiği eğitimlere 2012 yılında da devam edilmesine karar verilmiştir.

 

 

YURTDIŞI ETKİNLİKLERİ VE DİĞER

 

2011 yılı, AKVAM’ın yurtdışı faaliyetlerinin de yoğun bir şekilde sürdürüldüğü bir yıl olmuştur. Bu faaliyetlerin bazıları doğrudan AKVAM’ın organizasyonu olarak gerçekleştirilirken, bir kısmına da programların hazırlanması aşamasında destek verilmiş, Akdeniz Üniversitesi’nden öğrenci ve akademisyenlerin katılımı sağlanmıştır.

 

Bunlardan ilki, Berlin Alice Salomon Yüksekokulu’nda gerçekleştirilen “Berlin’de Türkiye Günleri” Programıdır . 2010 yılında Salzburg’ta büyük ilgi gören program, ebru sergisi ve katılımcıların kendi eserlerini yaptığı ebru çalıştayından oluşmuştur. 13-14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen programda ayrıca, Akdeniz Üniversitesi’nden katılan akademisyenlerle Türkiye’de sosyal hizmet eğitim ve türleri tartışılmıştır. 13-30 Ekim 2011 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi öğretim elemanlarının ebru eserleri ASH-Berlin’in duvarlarını süslemiştir.

 

AKVAM’ın 2008 yılından beri üye olduğu European Network for Education and Training – EUNET’in Gençlik Komitesi’nin girişimleriyle 2010 yılında başlatılan “Kuşaklararası Diyalog” fotoğraf yarışması çalışmaları, 2011 yılında tamamlanarak seçilen fotoğraflar sergilenmiştir . EUNET Gençlik Komitesi’nin Almanya’da gerçekleştirdiği hazırlık çalışmalarına bir temsilci göndererek projeyi başından itibaren destekleyen AKVAM, ayrıca Türkiye’den gençlerin de eserleriyle katılmalarını sağlamıştır. 13-15 Ekim 2011 tarihleri arasında EUNET’in Fransa’nın Metz şehrinde gerçekleştirdiği Genel Kurul Toplnatısı çerçevesinde açılışı yapılan Fotoğraf Sergisi’nde Türkiye’den gençler de toplam 8 eserle temsil edilmişlerdir (http://www.european-net.org/content/view/242/78/lang,en/?utm_source=EUNET+Infomail&utm_campaign=197214a76a-Infomail_10_201110_19_2011&utm_medium=email).

 

2011 yılında AKVAM’ın katkı verdiği bir diğer uluslararası etkinlikse “İnsani Güvenlik – Yeni Sorunlar, Yeni Açılımlar” konulu 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Konferansıdır . İngiltere’nin Coventry Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen Konferans, Akdeniz Üniversitesi ile birlikte Kadir Has ve Trakya Üniversitelerinin ortaklığında yürütülmüştür. Çeşitli ülkelerden 60’ın üzerinde uzmanla gerçekleştirilen programa Akdeniz Üniversitesi’nden toplam 6 akademisyen katılarak bildiri sunmuşlardır.

 

Son olarak AKVAM’ın girişimiyle Almanya’nın Ludwigsburg şehrindeki Kamu Yönetimi ve Maliye Yüksek Okulu’nda iki günlük bir seminer gerçekleştirilmiştir. AKVAM Müdürü Doç. Dr. Erol Esen’in sunduğu Seminer Programı “Türk Kamu Yönetimi ve Avrupa Entegrasyonu – Zor bir Ortaklığın Geleceği” konusunu ele almıştır. Kamu Yönetimi lisans ve yüksek lisans öğrencilerine sunulan seminerde AB sürecinde Türk Kamu Yönetimi’nin değişimi ve olası sorun alanları tartışılmıştır.

 

AKVAM, yurtiçinde ve yurtdışında olmak üzere 2011 yılında diğer çalışmaların gerçekleştirilmesine de katkı vermiş veya Akdeniz Üniversitesi’nden öğrenci ve akademisyenlerin katılımını sağlamıştır. 2010 yılında 20’nci yılını dolduran Almanya’nın birleşmesi vesilesiyle yürütülen çalışmaların devamı olarak, Üniversite sinema salonunda “Good Bye Lenin” isimli Film gösterilerek birleşen Almanya’nın Avrupa’ya katkıları konusunda söyleşi düzenlenmiştir. Almanya’nın Potsdam şehrinde uluslararası bir katılımla 13-14 Mayıs 2011 tarihlerinde EUNET tarafından gerçekleştirilen “Avrupa Bağlamında Göç ve Uyum” Konferansına katılan AKVAM Müdürü Doç. Dr. Erol Esen, Merkezin bu konuda yürüttüğü çalışmaları tanıtmıştır. AKVAM’ın katıldığı diğer programlar ise şöyle: “21. Yüzyılda Sosyal Hizmetler Nereye?” (14-16 Nisan 2011, Ankara) ve “AB için Sivil Toplum Girişimi Toplantısı” (21-22 Nisan 2011, İstanbul). Bölge üniversiteleri ile işbirliği faaliyetleri çerçevesinde AKVAM’ın katkı verdiği bir diğer etkinlik, Süleyman Demirel Üniversitesi AB Dokümantasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin 12-18 Aralık 2011 tarihleri arasında Isparta’da düzenlediği “Üniversiteli Gençler Tartışıyor” konulu seminer programında Akdeniz Üniversitesi’nin dört katılımcı öğrenci ile temsil edilmesi sağlanmıştır.

 

Çeşitli Proje, yayın, seminer, konferans, sempozyum, eğitim programı ve benzeri olmak üzere 20’nin üzerinde etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı veren, Akdeniz Üniversitesi’nden öğrenci ve akademisyenlerin katılımını sağlayan veya bunların birçoğunu doğrudan düzenleyen AKVAM, yurtiçinde ve yurtdışında 2000’e yakın katılımcıyı programlarına dahil etmiştir. Uluslararası göçün sonuçları, Avrupa bütünleşmesi ve Türkiye-AB ilişkileri, kültürlerarası ve kuşaklararası Diyalog gibi konuların işlenmesine öncülük eden AKVAM, 2012 yılında da benzer konularda faaliyetlerini sürdürecektir.


Son Güncelleme : 2 Mart Perşembe 2017
178