Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi


2010 Yılı Faaliyet Raporu

AKVAM 2010 Yılı Faaliyet Raporu

 

Kısa Kronoloji

19 Şubat 2010: Panel, Antalya

“Avrupa Birliği Üyeliğine Doğru Çevresel Adımlar: Üyelik Müzakerelerinde Çevre Başlığının Bugünü ve Yarını”

7 Mayıs 2010: Avrupa Günü Etkinlikleri: Panel ve Sergi, Antalya

“Farklılıkların Yaratıcı Gücü: Uluslararasılık, Kültürlerarası İletişim ve Çok Kültürlülük”

Mayıs 2010: Kitap Yayını, Phönix Yayınevi, Ankara

“Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinin Örgütlenmesi: Türkiye, Macaristan ve Polonya”

14 Eylül 2010: Sergi, Antalya

“İstanbul – Berlin: Yeni Memleketten Anılar: İstanbullu Alman Berlinli Türk Kadınların Hayatından”

30 Eylül -14 Ekim 2010; Sergi ve Ebru Sanatı Atölye Çalışması, Salzburg

“Salzburg’ta Türkiye Günleri”

6 Ekim 2010: Konferans, Antalya

“Avrupa Birliği’ne Ne Kadar Yakın Ne Kadar Uzağız?”

2 Aralık 2010: Konferans, Antalya

“Birleşik Avrupa’da Almanya ve Türkiye”

 

YÖNETİM

Doç. Dr. Erol ESEN, Müdürü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Esra ÇAYHAN, Üye, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. Zafer ZEYTİN, Üye, Hukuk Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Filiz YAYLACI, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

Yrd. Doç. Dr. Necla ÖZTÜRK, Hukuk Fakültesi

2009 Mayıs-Haziran aylarında ataması tamamlanan AKVAM Yönetim Kurulu görevini sürdürmüştür. 2010 yılı Güz Dönemi’nde Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Süleyman İRVAN’ın yurtdışındaki görevi nedeniyle boşalan üyeliğe, Yrd. Doç. Dr. Necla ÖZTÜRK atanmıştır. Ayrıca 2008 yılında European Network for Education and Training – EUNET (http://www.european-net.org/content/section/2/4/lang,en/)  tarafından aday üye olarak kabul edilen AKVAM, iki yıllık bekleme süresini tamamladıktan sonra oybirliği ile 2010 yılında tam üyeliğe kabul edilmiştir. Üyeliğe kabul edilen AKVAM, EUNET Genel Kurulu’nda oy hakkına kavuşmuş ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden 60’ın üzerindeki üye kuruluşlarla işbirliğini derinleştirme fırsatı yakalamıştır.

 

ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK VE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM

Çok kültürlülük ve kültürlerarası iletişim konusu, 2010 yılı AKVAM faaliyetlerinde en yoğun işlenen konulardan biri olmuştur. Konu, 2010 yılı Mayıs ve Eylül aylarında gerçekleştirilen iki büyük etkinlikle ele alınmıştır. Avrupa Günü etkinlikleri çerçevesinde 7 Mayıs tarihinde “Farklılıkların Yaratıcı Gücü – Uluslararasılık, Kültürlerarası İletişim ve Çok Kültürlülük” konulu panel düzenlenmiştir. Uluslar arası katılımla gerçekleştirilen Panelde, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonrasındaki dönemde yoğun işçi göçü nedeniyle birçok AB ülkesini yakından ilgilendiren konu, 1960’lı yıllarda çeşitli Avrupa ülkelerine yönelen Türk göçmenleri açısından da tartışılmıştır.

AB Politikaları açısından önemli bir yere sahip olan çok kültürlülüğün geliştirilmesi çabaları, AKVAM tarafından Salzburg’tan davet edilen Fotoğraf sergisi ile de desteklenmiştir. Yedi farklı ülkeden dokuz sanatçının eserleri ile Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilen fotoğraf sergisinin adı da “Farklılıkların Yaratıcı Gücü” olmuştur. Güzel Sanatlar Fakültesi ile ortaklaşa düzenlenen organizasyon, kültürlerarası diyaloğun sanat yaratım sürecine etkilerini gözlemlemek ve tartışmak amacıyla farklı kültürlerden sanatseverleri bir araya getirmiştir.

Çok kültürlülük, AKVAM’ın Eylül ayında düzenlediği bir başka etkinliğin de konusu olmuştur. “Berlin-İstanbul: Yeni Memleketten Anılar – İstanbullu Alman, Berlinli Türk Kadınların Hayatından”  konulu Sergi, Akdeniz Üniversitesi Sanat Galerisi’nde Antalyalı sanatseverleri “göç tünelinde” küçük bir gezintiye çıkarmıştır. Son yarım asra ait göç öykülerini fotoğraflar yanı sıra Türk ve Alman kadın tanıklarla yapılan röportajlar yardımıyla belgeleyen Sergi, büyüdükleri ülkeyi terk etmiş kadınların gözünden İstanbul ve Berlin’deki yaşamlardan kesitler sunmuştur. Kısmen Türkiye’de yaşayan beş genç Türk ve Alman genç sanatseverler tarafından hazırlanan Sergi, 14-30 Eylül tarihlerinde Antalyalılardan büyük ilgi görmüştür.

AKVAM’ın girişimleriyle 2009 yılında çalışmaları başlatılan çok kültürlü sosyal hizmet programı proje çalışmaları 2010 yılında da sürdürülmüştür. Antalyalı ebeveynlerle “Çok Lisanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezi” üzerine yapılan anket araştırması ilginç sonuçlar vermiştir. Yoğunlukla hizmet sektöründe yer alan özel işletmelerde ve kamu kurumlarında çalışan ebeveynlerle yürütülen araştırmanın sonuçları basında da yoğun ilgi görmüştür. Yaklaşık yüzde 98 ile çocuklara okul öncesi dönemde yabancı dil öğretilmesini destekleyen Antalyalı anne ve babaların en fazla tercih ettiği üç dil sırasıyla İngilizce (%93), Almanca (%52) ve Rusça (%24) olarak tespit edilmiştir (ayrıntılar için bkz.: . http://akvam.akdeniz.edu.tr/tr.i60.arastirma-antalyali-ailelerin-yabanci-dil-istegi). Projenin ikinci ayağını oluşturan ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu bünyesinde açılması öngörülen “Çok Kültürlü Sosyal Hizmet Programı”nın çalışmaları da 2010 yılında AKVAM tarafından başlatılmıştır.

 

AB İLE MÜZAKERE SÜRECİ

Türkiye-AB arasında 2010 yılında devam eden üyelik müzakere sürecini, sorunları ve yönetimini değerlendiren çalışmalar da AKVAM’ın faaliyetlerinde yerini almıştır. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile işbirliğinde 19 Şubat’ta gerçekleştirilen panel programı, yurtdışından uzmanların ve AB ülke temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. “Avrupa Birliği’ne Doğru Çevresel Adımlar: Üyelik Müzakerelerinde Çevre Başlığının Bugünü ve Yarını” konulu toplantıda, Türkiye Çevre Bakanlığı, AB Komisyonu Türkiye Temsilciliği, Almanya Brüksel Daimi Temsilciliği gibi önemli kuruluşların üst düzey temsilcileri yanı sıra bilim insanlarını da bir araya getirmiştir. Antalyalıların büyük ilgisini gören toplantıda, çevre başlığı ile müzakerelerde ne tür sorunlarla karşılaşılacağı ve olası çözüm önerileri tartışılmıştır.

2010 yılı 9 Mayıs Avrupa Günü etkinliklerinde takdim edilen çalışma ise bir kitap yayınıdır. AKVAM’ın 2009 yılında başlattığı “Ortaklıktan Üyeliğe Türkiye-AB İlişkilerinin Kurumsal Yapısı” başlıklı ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi ve Köln Üniversitesi Jean Monnet Kürsüsü ile ortaklaşa başlattığı proje sonuçlarını da kapsayan yayında, Toplulukla ilişkilerin yönetiminin örgütlenmesi konusu tartışılmıştır. “Avrupa Birliği ile Müzakere Sürecinin Örgütlenmesi – Türkiye, Macaristan ve Polonya” başlıklı kitap, Türkiye’de özellikle Merkezi Yönetim düzeyinde AB ile ilişkilerin yönetimi ve müzakere sürecinin işleyişini konu almış ve ayrıca Polonya ve Macaristan örnekleri de çalışmada yer almıştır.

2010 yılı Ekim ayında Akdeniz Üniversitesi’nde düzenelenen “Avrupa Birliği’ne Ne Kadar Yakın Ne Kadar Uzağız?” konulu Konferans, gençlerden oluşan 3H Hareketi üyeleri ile gerçekleştirilmiştir. Kasım ayı başlarında beklenen Türkiye ile ilgili İlerleme Raporu’nun olası içerikleri konusunda da değerlendirmelere yer verilen 6 Ekim 2010 tarihli Konferansta, Toplulukla ilişkilerin güncel sorunları tartışılmıştır. AKVAM tarafından Kasım ayı başında yayınlanan basın duyurusu da, İlerleme Raporu arefesinde yaptığı değerlendirmelerle kamuoyunda büyük ilgi görmüştür. Türkiye ve çeşitli AB ülkelerinde gerçekleştirilen son kamuoyu araştırma sonuçlarına da değinen basın duyurusu, AB Komisyonu’nun İlerleme Raporu ile ilgili önemli ön değerlendirmeler içermektedir.

 

BÖLGESEL KALKINMA

AKVAM’ın 2010 faaliyetleri arasında bölgesel kalkınma konusu da bulunmaktadır. 2009 yılı sonlarında kuruluş çalışmalarını tamamlayan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) çalışmalarına bir katkı olması amacıyla AKVAM Temmuz ayı başlarında bir rapor yayınlamıştır. “Erasmus Değişiminden Bölgelerarası Kalkınma İşbirliğine – Akdeniz ve Rostock Üniversiteleri Yeni Ortaklıklar Geliştiriyor” başlıklı Rapor, AKVAM Müdürü Doç. Dr. Erol Esen’in 28 Haziran – 2 Temmuz tarihlerinde Almanya’daki Rostock Üniversitesi’ne yaptığı Erasmus ziyareti çerçevesinde Üniversite ve Rostock kentinde gerçekleştirdiği işbirliği görüşmelerinin sonuçlarını kapsamaktadır. Türkçe ve Almanca yayınlanan Raporda (http://akvam.akdeniz.edu.tr/haberler) Antalya ve Rostock kentlerindeki kamu ve özel kuruluşlarla yapılabilecek olası işbirliği olanakları konu alınmıştır.

Bölgesel kalkınma ile ilgili ve AKVAM’ın katkı verdiği bir diğer etkinlik ise, Akdeniz Belediyeler Birliği’nin 2 Eylül tarihinde düzenlediği “Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Yerel Yönetimler, Gençlik ve Spor Komisyonu Çalıştayı” olmuştur. Bir tür “Batı Akdeniz Yerel Yönetimler, Gençlik ve Spor Kurultayı” niteliğinde gerçekleştirilen çalıştayın organizasyonuna önemli katkılar veren AKVAM’ın Müdürü Doç. Dr. Erol Esen, toplantının kapanış oturumuna da başkanlık yapmıştır. Çalıştaya, Antalya, Burdur ve Isparta illerinde faaliyet gösteren Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Yönetimleri, Üniversiteler, Kent Konseyleri, Merkezi Yönetimin İlgili Yerel Kuruluşları, Meslek Odaları ve diğer ilgi duyan kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılmıştır. BAKA temsilcilerinin de hazır bulunduğu tam günlük toplantıda yaklaşık 150 katılımcı çeşitli çalışma gruplarında bir araya gelerek bölgenin sorunlarını ve olası çözüm önerilerini tartışmışlardır.

 

YURTDIŞI FAALİYETLERİ

Sadece Avrupa Birliği’ni Türkiye’de değil, Türkiye’yi de yurtdışında tanıtmayı görev bilen AKVAM, 2010 yılında Avusturya’nın Salzburg kentinde bir program gerçekleştirmiştir. “Türkiye Günleri” adı altında 30 Eylül-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ebru sergisinde, Akdeniz Üniversitesi öğretim elemanlarının eserleri Salzburglu sanatseverlere tanıtılmıştır. 30 Eylülde Türkiye Salzburg Baş Konsolosu’nun da katıldığı sergi açılış töreninde Türkiye’deki siyasi gelişmeleri değerlendiren bir sunumla birlikte sunulan ebru atölye çalışması Salzburglu katılımcıların büyük ilgisini toplamıştır.

AB Gençlik Programları desteği ile gerçekleştirilen “On the Rhythm of the Earth” adlı proje çerçevesinde AKVAM, Belçika, İtalya, Bulgaristan ve Türkiye’den 25 genç katılımcının buluşmasını sağlamıştır. 1-10 Eylül tarihlerinde Belçika’da gerçekleştirilen proje çalışmasının amacı, gençlere çevre bilincini aşılamak ve bu konuda farkındalık yaratmaktır.


Son Güncelleme : 2 Mart Perşembe 2017
178