Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi


2008- 2009 Öğretim Yılı Faaliyet Raporu

KISA KRONOLOJİ

 

25 Eylül 2008: Boğaziçi Konferansı Hazırlık Çalıştayı, Ankara

“Küreselleşme Sürecinde Avrupa Bütünleşh gfmesi ve Türkiye-AB İlişkileri”
24-25 Ekim 2008: Proje Çalıştayı, Brüksel

“Akademik Ağların Güçlendirilmesi ve Entegrasyonu – Strengthening and Integrating Academic Networks – SinAN”

Aralık 2008: Kitap Yayını

“Türkiye-AB İlişkileri Nereye Gidiyor: Müzakereler, Reformlar ve Demokrasi –

Turkey – EU Relations Going Where? Negotiations, Reforms and Democracy”

8 Mayıs 2009: Avrupa Günü Etkinlikleri, Antalya

–         “Gitmek mi Zor, Dönmek mi? Erasmus Programının Getirdikleri ve Katılım Koşullarına Uyum”

–         “Nasıl bir Yüksek Öğrenim? Avrupa Yüksek Öğrenim Alanında Reform Çalışmaları ve Bize Getirdikleri”

3-5 Haziran 2009: Uluslararası Çalıştay, Antalya

“Üyelik İçin Diyalog: Türkiye’nin AB’ye Katılımı Sürecinde Daha Yapıcı bir Diyaloğun Geliştirilmesi İçin Yerel Ağların Güçlendirilmesi”

18-19 Haziran 2009: Uluslararası Proje Çalıştayı, Antalya

“Akademik Ağların Güçlendirilmesi ve Entegrasyonu – SinAN”

5-14 Eylül 2009: Gençlik Değişim Programı Semineri (1.1.), Scarişoara-Romanya

“Daha Yeşil bir Dünya için El Ele – Hand in Hand for a Greener World”

6 Ekim 2009: Konferans, Antalya

“Tam Üyelik mi İmtiyazlı Ortaklık mı? Almanya Seçimlerinin Türkiye-AB İlişkilerine Yansımaları”

15-20 Aralık 2009: Proje Seyahati, Stuttgart ve Berlin

İki Lisanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezi ve Çok Kültürlü Çocuk Gelişimi Programı

 

YÖNETİM

2008 yılında 5. kuruluş yıl dönümünü kutlayan AKVAM’ın Yönetim Kurulu, 2008-2009 öğretim yılında[*] üçüncü çalışma dönemini tamamlamıştır. Merkez Yönetmeliğinin 6. ve 8. Maddelerine göre 2009 yılının Mayıs ve Haziran aylarında ataması tamamlanan yeni Yönetim Kurulu şu şekilde oluşmuştur:

Doç. Dr. Erol ESEN, Müdür, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Esra ÇAYHAN, Üye, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Süleyman İRVAN, Üye, İletişim Fakültesi

Doç. Dr. Zafer ZEYTİN, Üye, Hukuk Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Filiz YAYLACI, Üye, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

Merkez Yönetmeliğinin 10. Maddesine göre, çoğunluğu Antalya’da faaliyet gösteren Akdeniz Bölgesi’nden kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan 50’ye yakın üyesi ile AKVAM Danışma Kurulu, üye kuruluşlar tarafından yapılan değişiklikler dışında aynen korunmuştur.

Merkez Yönetim Kurulu kararı ile AKVAM ayrıca, Avrupa çalışmaları alanında özellikle eğitim faaliyetleri yürüten ve tüm AB üye, aday ve Avrupa Ekonomik Alanı’na dahil ülkelerde üyesi bulunan European Network for Education and Training – EUNET çatı örgütüne üyelik için başvurmuştur. 8 Kasım 2008 tarihinde toplanan ve AKVAM Müdürü Doç. Dr. Erol Esen’in de katıldığı Genel Kurul’da başvuruyu değerlendiren EUNET AKVAM’ı ortak (associated) üye olarak kabul etmiştir. EUNET’in Tüzüğü’ne uygun olarak AKVAM’ın 2010 yılında tam üye olması beklenmektedir.

 

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURULUŞLAR

2008-2009 öğretim yılında yoğunlukla proje çalışmaları yürüten AKVAM, bu çerçevede yurt içinden ve yurtdışından birçok kurum ve kuruluşla birlikte çalışmıştır. Alfabetik sıraya göre bunlar şöyledir:

–         British Council, Ankara

–         European Network for Education and Training – EUNET, Bonn-Almanya

–         Internationaler Bund – IB, Frankfurt-Almanya

–         Köln Üniversitesi Ekonomi Fakültesi Jean Monnet Kürsüsü, Köln-Almanya

–         Montana Motilor Association, Alba Iulia-Romanya

–         Ortadoğu Teknik Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi, Ankara

–         Phoenix Yayınevi, Ankara

–         Trans European Policy Studies Association – TEPSA, Brüksel-Belçika

 

PROJE ORTAKLIKLARI

AKVAM’ın 2008 yılının ikinci yarısından itibaren dahil olduğu ve çalışmaları bir yılın üzerinde süren bir diğer proje ise “Akademik Ağların Güçlendirilmesi ve Entegrasyonu – Strengthening and Integrating Academic Networks – SInAN”dır. Köln Üniversitesi Jean Monnet Kürsüsü ortaklığı ile ODTÜ Avrupa Çalışmaları Merkezi tarafından yürütülen proje, AB Komisyonu’nun Sivil Toplum Diyaloğu Geliştirme Programı çerçevesinde desteklenmiştir. 12 Eylül 2008 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Koordinasyon Toplantısı ile start alan proje çalışmalarına ayrıca Akdeniz Üniversitesi ile birlikte Italya’dan Sienna Üniversitesi’nin yanı sıra Gaziantep, Gaziosmanpaşa (Tokat), Ondokuz Mayıs (Samsun), Sabancı (İstanbul), Trakya (Edirne) ve Yüzüncüyıl (Van) Üniversiteleri iştirakçi olarak katılmışlardır. Akdeniz Üniversitesi adına proje çalışmalarına katılan AKVAM, 24-25 Ekim 2008’de tüm katılımcılarla Brüksel’de gerçekleştirilen ilk ortak çalışma olarak Uluslararası Proje Çalıştayı ile birlikte birçok faaliyet alanına aktif olarak katılmıştır. Proje iştirakçi üniversitelerinden Sabancı Üniversitesi ve Sienna Üniversitesi’nin sorumluluğunda gerçekleştirilen Elit görüşmelerine destek veren AKVAM, bu amaçla 12-15 Mart 2009 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Elit Görüşmeleri Eğitimine iki araştırma görevlisiyle katılmıştır.

Seminer ve konferanslar, çalıştaylar ve birçok yayının gerçekleştirildiği SInAN Projesi çerçevesinde aynı zamanda araştırma çalışmaları da yapılmıştır. AB sürecini konu alan toplam 4 alanda araştırmaları da kapsayan proje çalışmaları çerçevesinde AKVAM “AB’nin Kurumsal Mimarisi” grubunda yer almıştır. Ayrıntılarına aşağıda değinilecek araştırma çalışmalarının ara değerlendirmesini öngören 18-19 Haziran 2009 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Research Meeting – Uluslararası Araştırma Çalıştayı’na da AKVAM ev sahipliği yapmıştır. Ara sonuçların değerlendirildiği bu buluşmadan sonra 8-9 Ekim 2009 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Uluslararası Konferans’a AKVAM adına katılan Merkez Müdürü Doç. Dr. Erol Esen ve araştırmacı Dr. Hasan Engin Şener, proje çalışmalarının sonuçları ile ilgili bir sunum yapmışlardır.

AKVAM’ın 2009 yılında katıldığı bir diğer proje çalışması ise “Türkiye’nin AB’ye Katılımı Sürecinde Daha Yapıcı bir Diyaloğun Gerçekleştirilmesi için Yerel Ağların Güçlendirilmesi – Mobilizing Local Networks for a Better Informed Dialogue on Turkey’s Accession to the EU” projesidir. Bu çerçevede 3-4 Mart 2009 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilen Hazırlık Çalıştayı, Projeyi yürüten ODTÜ Avrupa Çalışmaları Merkezi ve yanı sıra iştirakçi kurumlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası katılmışlardır. 3-5 Haziran 2009 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen Uluslararası Çalıştay’a ev sahipliği yapan AKVAM, burada özellikle Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde kadın istihdamının gelişimi ve kadın-erkek eşitliği konularını tartışmaya sunmuştur. Proje, ODTÜ Avrupa Çalışmaları Merkezi ve Brüksel’de faaliyetlerini sürdüren Trans European Policy Studies Association – TEPSA ile ortaklaşa gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bu proje çerçevesinde 10 Ekim 2009 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Kapanış Konferansı’na AKVAM adına katılan Merkez Müdürü Doç. Dr. Erol Esen, “Antalya – Akdeniz’den AB’ye Bakış” konulu bir bildiri sunmuştur.

2008-2009 öğretim yılı AKVAM faaliyetlerinin büyük bir bölümünü oluşturan proje çalışmalarından bir diğeri de “Daha Yeşil bir Dünya için El Ele – Hand in Hand for a Greener World” konulu Uluslararası Gençlik Değişim Programıdır (Eylem 1.1.). Program, Romanya’dan Montana Motilor Association ile 5-14 Eylül 2009 tarihlerinde Scarişora’da (Romanya) gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin yanı sıra Belçika, Polonya ve Romanya’dan gençlerle gerçekleştirilen projeye Akdeniz Üniversitesi’nden 4, Bilkent Üniversitesi’nden 1 ve İstanbul Üniversitesi’nden 1 katılımcı Romanyalı arkadaşlarına konuk olmuşlardır. Dört ülkeden toplam 24 gencin katıldığı program çeşitli posterler, afişler, sergiler ve gezilerle “geri dönüşüm” konusunun temiz bir çevre için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. AKVAM’da kısmi zamanlı çalışan ve İİB Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Sami Kılıç’ın sorumlu olduğu proje faaliyetleri, yoğun bir hafta süren çalışmalar sonunda başarıyla tamamlanmıştır.

 

ARAŞTIRMA PROJELERİ

AKVAM 2008-2009 faaliyet döneminde, AB sürecini ve Türkiye-AB ilişkilerini aynı zamanda araştırma çalışmaları ile de değerlendirmiştir. Yukarıda sözü geçen SInAN projesi çerçevesinde dahil olduğu “AB’nin Kurumsal Mimarisi” çalışma grubuna AKVAM, “Evolution of the Institutional Architecture of the EU-Turkey Relations” konulu bir çalışmayla katkı vermiştir. Araştırma, Türkiye-AB ortaklık organları yanı sıra Türkiye’de Toplulukla ilişkilerden sorumlu merkezi yönetim organlarındaki örgütlenmeyi de konu almaktadır. AKVAM Müdürü Doç. Dr. Erol Esen ile birlikte proje çalışmalarına katılan Kamu Yönetimi Bölümü öğretim elemanı Dr. Hasan Engin Şener’in birlikte kaleme aldıkları makale, SInAN Projesi’nin yayınları arasına girmiştir. Toplulukla ilişkilerin yönetimine daha geniş bir perspektiften bakan bir diğer araştırma konusu ise “Ortaklıktan Üyeliğe Türkiye-AB İlişkilerinin Kurumsal Yapısı”dır. Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenen ve çalışmaları halen süren araştırma projesinin sonuçlarının ise, 2010 yılı içerisinde AKVAM tarafından yayınlanması planlanmaktadır.

 

PROJE SEYAHATLERİ

2009 yılında gerçekleştirilen faaliyetler yanı sıra AKVAM bazı proje hazırlıkları ve işbirlikleri çerçevesinde görüşmeler de gerçekleştirmiştir. 2008-2009 Bahar Dönemi’nde başlatılan hazırlık çalışmaları çerçevesinde AKVAM Müdürü Doç. Dr. Erol Esen 10-12 Haziran 2009 tarihlerinde Ankara ve İstanbul’da çeşitli üniversitelerin AB Enstitü yetkilileri ile görüşmelerde bulunmuştur. Akdeniz Üniversitesi’nde kurulması planlanan “AB Enstitüsü Kuruluş Çalışmaları” ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak ve bu alanda olası işbirlikleri oluşturmak amacıyla yapılan bu görüşmeler İstanbul’da Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü, Bilgi Üniversitesi AB Enstitüsü ve Ankara’da Başkent Üniversitesi AB Enstitüsü’nü kapsamıştır. Bir diğer proje seyahati ise 15-20 Aralık 2009 tarihlerinde Almanya’nın Stuttgart ve Berlin kentlerine gerçekleştirilmiştir. Akdeniz Üniversitesi bünyesinde açılması planlanan “İki Lisanlı Okul Öncesi Eğitim Merkezi ve Çok Kültürlü Çocuk Gelişimi Programı” konusunda yerinde incelemelerde bulunmak üzere yapılan görüşmelerde Stuttgart’ta Internationaler Bund  (IB) ve Stuttgart Belediyesi Yabancılar Danışmanı, Berlin’de iki lisanlı okul öncesi eğitim programları sorumluları ile gerçekleştirilmiştir. AKVAM Müdürü Doç. Dr. Erol Esen ile birlikte görüşmelere Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. İrfan Özcan ve Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Öğr. Gör. Aydın Özdemir katılmışlardır.

 

YAYINLAR

AB üzerine tartışmalara 2008-2009 öğretim yılında 2 kitap yayını ile katkı veren AKVAM, bunlardan ilkini Aralık 2008’de çıkarmıştır. Siyasal Yayınevi’nin de dahil olduğu yayın grubundan Phoenix yayınevinden çıkan kitap: Esen, Erol; İyikan, Necati: “Türkiye-AB İlişkileri Nereye Gidiyor? Müzakereler, Reformlar, Demokrasi – Turkey – EU Relation Going Where? Negotiations, Reforms and Democracy”. Kitap, AKVAM’ın 5. yıl etkinlikleri çerçevesinde 9 Mayıs 2008’de düzenlenen aynı başlıklı tartışma programının sonuçlarını içermektedir. 2008 yılını yayınla kapatan AKVAM, 2009 yılı sonunda da yeni bir yayınla Hasan Engin Şener’in Bir Fırsat Olarak İdari Reform: Macaristan ve Türkiye’nin AB’ye Uyum Süreci – Administrative Reform as an Opportunity: The EU Accession Process in Hungary and Turkey kitabını çıkarmıştır. Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan her iki kitap da ücretsiz olarak AKVAM’dan temin edilebilir.

 

PANELLER, KONFERANSLAR VE DİĞER

2008-2009 öğretim yılında AKVAM aynı zamanda önemli tartışma ve bilgilendirme programlarına imza atmıştır. Merkez, British Council ve ODTÜ Avrupa Çalışmaları Merkezi ortaklığında 25 Eylül 2008 tarihinde Antalya’da düzenlenen “Küreselleşme Sürecinde Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye-AB İlişkileri” konulu Çalıştay’a ev sahipliği yapmıştır. 10-11 Ekim 2008 tarihlerinde planlanan Boğaziçi Konferansı’na bir hazırlık niteliğinde düzenlenen Çalıştay’da özellikle genç katılımcılar AB üzerine bilgilendirilmiş ve İngiltere’nin Türkiye Büyükelçisi Nick Baird ile Avrupa bütünleşme sürecini tartışmışlardır. AKVAM’da her yıl çeşitli etkinliklerin konusu olan Avrupa Günü, 2009 yılında 8 Mayıs’ta düzenlenen iki konferansla anılmıştır. Özellikle üniversiteleri ve öğrencileri ilgilendiren konferanslar, Ulusal Ajans Erasmus Koordinatörü İlyas Ülgür tarafından sunulmuştur. Öğleden önceki ilk bölümünde gerçekleştirilen konferansta “Gitmek mi Zor, Dönmek mi? Erasmus Programının Getirdikleri ve Katılım Koşullarına Uyum” konusu tartışılmıştır. İlyas Ülgür’ün sunduğu diğer konferansın konusu ise “Nasıl bir Yüksek Öğrenim? Avrupa Yüksek Öğrenim Alanında Reform Çalışmaları ve Bize Getirdikleri” olmuştur. 2009 yılının son Konferansı Federal Almanya’daki iktidar değişikliğini ele almıştır. “Tam Üyelik mi İmtiyazlı Ortaklık mı? Almanya Seçimlerinin Türkiye-AB İlişkilerine Yansımaları” konusu, AKVAM Müdürü Doç. Dr. Erol Esen ve Köln Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğretim elemanlarından Thomas Traguth tarafından değerlendirilmiştir.


[*] Takvim yılı bütçe yılı ve aynı zamanda rapor yılı olarak kabul edilmesi nedeniyle AKVAM, faaliyet raporlarını 2009 yılından itibaren takvim yılına göre oluşturacaktır. Bu nedenle hazırlanan Faaliyet Raporu 2009 yılını kapsamaktadır. Yapılan değişiklik nedeniyle bu yılki Merkez Faaliyet Raporuna 2008 yılı Ağustos-Aralık ayları arasında gerçekleştirilen etkinlikler de eklenmiştir.


Son Güncelleme : 2 Mart Perşembe 2017
178