Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi


2007- 2008 Öğretim Yılı Faaliyet Raporu

KISA KRONOLOJİ

12 Eylül-5 Ekim 2007: Sergi, Antalya

“Haymatloz – Özgürlüğe Giden Yol”

Aralık 2007-Şubat 2008: Kitap Yayınları

– “I. Türk-Alman İşbirliği Forumu – I. Deutsch-Türkisches Kooperationsforum”

– “Türk Yerel Yönetimlerinin Uluslararası ve Avrupa Birliği Kuruluşları ile İlişkileri”

– “Etnik Girişimcilik: Almanya’da Faaliyet Gösteren Türk Kökenli Girişimciler”

11-15 Şubat 2008: İşbirliği Görüşmeleri, Düsseldorf, Essen/Almanya

“Avrupa’da Faaliyet Gösteren Türk Girişimcilerinin Örgütlenmesi”

14 Şubat 2008: Danışma Kurulu Toplantısı, Antalya

“AKVAM 5. Yıl Faaliyetleri”

14-15 Şubat 2008: Uluslararası Konferans, Antalya

“Euro-Türklerin ve Türkiye’deki Avrupalıların Türkiye’nin AB’ne Katılım Sürecine Katkıları”

Nisan-Mayıs 2008: Sağlık Çalışma Grubu Toplantıları, Antalya

“Sağlıklı Kent Antalya”

21-27 Nisan 2008: Konferans ve Sanatsal Etkinlik, Darmstadt/Almanya

“Küreselleşen Dünyada Mekan, Yaşam ve Semboller Bağlamında Almanya’daki Türkler”

9 Mayıs 2008, Uluslararası Konferans ve Panel, Antalya

“Türkiye-AB İlişkileri Nereye Gidiyor? Müzakereler, Reformlar ve Demokrasi”

YÖNETİM

Yeni görevlerinden dolayı ayrılan bir üyenin yerine yapılan atamadan sonra AKVAM Yönetim Kurulu, 2007-2008 öğretim döneminde faaliyetlerini aşağıdaki üyelerle sürdürmüştür:

Yrd. Doç. Dr. Erol ESEN, Müdür, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Esra ÇAYHAN, Üye, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Süleyman İRVAN, Üye, İletişim Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Hanifi BAYRAM, Üye, Hukuk Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Filiz YAYLACI, Üye, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

İkinci görev dönemini tamamlayarak 2006-2007 öğretim yılı sonunda Yönetim ve Danışma Kurulu’nu yenileyen AKVAM, son öğretim yılına birçok faaliyeti sığdırmayı başarmıştır. 2003 yılında faaliyetlerine başlayan Merkez, 5. kuruluş yılı olan 2008 yılı için yoğun bir faaliyet takvimi öngörmüştür. Yürüttüğü faaliyetlerde Antalya kentinde, Bölge’de ve ulusal düzeyde çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliğine özel bir önem veren AKVAM’ın son dönemde gerçekleştirdiği faaliyetler, öğrencilerin de yoğun ilgisini bulmuştur. AKVAM’ın 2007-2008 dönemi faaliyetlerini dört ana grupta toplamak mümkündür:

TARTIŞMA PROGRAMLARI

Kuruluş misyonuna uygun olarak AKVAM, 2007-2008 öğretim döneminde, ilgi duyan Akdeniz Üniversitesi öğrenci ve öğretim elemanlarına, Antalyalılar ve yurt içinden ve yurt dışından katılımcılarla çeşitli konularda bilgilendirme faaliyetlerini sürdürmüştür. Bunlardan ilki, 14-15 Şubat 2008 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ortaklaşa Antalya’da düzenlenen “Euro-Türklerin ve Türkiye’deki Avrupalıların AB’ye Katılım Sürecine Katkıları”konulu uluslararası konferans olmuştur. Yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 30 araştırmacı, siyasetçi, bürokrat ve uzmanın katıldığı programda, Türkiye’nin AB’ne katılım çabaları değerlendirilmiş, çeşitli kesimlerin bu sürece olası katkıları tartışılmıştır. Bu bağlamda çeşitli AB ülkelerinde yaşayan ve sayıları 4 milyonu ulaşan Türk nüfusu, diğer bir adıyla Euro-Türkler, tartışmaların odağını oluşturmuştur. Uzun yıllar Avrupa’da yaşayan, belli bir sosyal ve ekonomik entegrasyon sürecini geride bırakmış ve hiç de azımsanmayacak düzeyde sivil toplum örgütlenmesini tamamlamış Euro-Türkler, burada Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde önemli bir “insan-sermayesi” olarak tespit edilmiştir. Türkiye’nin AB’ne katılım sürecine güçlü bir şekilde katkı sağlayacak diğer bir potansiyel grup ise, Türkiye’de yaşayan ve sayıları 100.000’i aşan Avrupalılar olduğu söylenebilir. Konferansta, özellikle uluslararası şirketlerde çalışan buradaki Avrupalıların AB’ne üyelik sürecine önemli katkılar verebilecekleri tespit edilmiştir. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan yaklaşık 120’ye yakın katılımcının ziyaret ettiği Uluslararası Konferans’ın sonuçları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile ortaklaşa düzenlenen bir kapanış paneliyle kamuoyuna açıklanmıştır. Beş yıldan beri faaliyetlerini sürdüren AB Merkezi’ne kuruluşundan itibaren kapılarını açarak her türlü desteği veren İİB Fakültesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen bu programla AKVAM, aynı zamanda Fakülte’nin 2008 yılında 15. kuruluş etkinliklerine katkı vermiştir.

2003 yılının Avrupa Günü etkinlikleri çerçevesinde faaliyetlerine başlayan AKVAM, kuruluşunun 5. yıldönümü olan 9 Mayıs 2008 Avrupa Günü’nde uluslararası bir panel düzenlemiştir. “Türkiye-AB İlişkileri Nereye Gidiyor? Müzakereler, Reformlar ve Demokrasi” Paneli, AB’ne katılım müzakereleri, uyum reformları ve bunların Türkiye’deki demokratik süreçlere yansımalarını konu alan bir tartışma programıdır. Panele CHP eski Milletvekili Prof. Dr. Yakup Kepenek, Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Burhan Şenatalar ve Dokuz Eylül Üniversitesi Jean Monet Kürsüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Canan Balkır’ın yanı sıra, Macaristan eski AB Baş Müzakerecisi Dr. Peter Balazs ve İsveç’in AB ile müzakerelerini yürüten ve halen ülkesinin Türkiye Büyükelçiliği görevinde bulunan Christer Aps da katılmışlardır. AB’ne katılım sürecinin siyasi, ekonomik ve sivil toplum boyutunun tartışıldığı toplantıda, Türkiye’ye üyelik müzakereleri ile ilgili de birçok tavsiye ve öneriler konuşulmuştur. Halen yayına hazırlık aşamasında bulunan panel sonuçlarının, en geç 2008 yılı sonunda Türkçe ve İngilizce olarak ilgi duyan çevrelere ulaştırılması beklenmektedir.

9 Mayıs Avrupa Günü’nde AKVAM’ın gerçekleştirdiği bir diğer bilgilendirme programının konusu “AB Eğitim ve Gençlik Programları” olmuştur. Özellikle öğrencilere yönelik bu program çerçevesinde, yine öğrenciler tarafından hazırlanıp gerçekleştirilen müzik ve sanat sunuları programa ayrı bir renk katmıştır. Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren toplam beş öğrenci topluluğunun katkılarıyla düzenlenen Avrupa Günü Programı’nın öğleden önceki bu bölümünde Avrupa programları, bizzat bu programlara katılmış deneyimli öğrenciler tarafından panolar ve afişler eşliğinde tanıtılmıştır. Daha çok bilgilendirmeye yönelik program ayrıca, Serik Meslek Yüksek Okulu’nun katkılarıyla “Avrupa Bütünleşmesi” temalı geleneksel Türk ebru sanatı ile renklendirilmiştir. AKVAM’ın Avrupa Günü etkinlikleri çerçevesinde ebru çalışmaları eşliğinde öğrenciler arasında AB Eğitim ve Gençlik Programları konusunda gerçekleştirilen yoğun bilgi alışverişi, Kamu Yönetimi Topluluğu’nun müzik dinletileri ile de gençlerin bir sanat buluşmasına dönüşmüştür.

ANTALYA KENT ÇALIŞMALARI

Merkez’in 5. kuruluş yılı nedeniyle olası ortak faaliyetleri görüşmek üzere 14 Şubat 2008’de düzenlenen Danışma Kurulu Toplantısı’nda Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin çeşitli araştırmalardan elde ettiği sonuçları da değerlendirerek Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin “Dünya Sağlıklı Kentler Projesi” çalışmalarını canlandırma kararı alınmıştır. 3 Nisan ve 15 Mayıs 2008 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantılara, Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık ve dış ilişkilerden sorumlu çeşitli birimleri, ilçe belediyeleri temsilcileri, Valilik ilgili birimleri, Kent Konseyi ve Akdeniz Üniversitesi’nin ilgili bir çok birim temsilcisi katılmıştır. “Sağlıklı Kent Antalya” konulu bu toplantıların amacı, Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde Antalya’yı Dünya Sağlıklı Kentler Örgütü’ne üyelik çalışmalarını yoğunlaştırarak en geç 2009 yılı içerisinde tamamlamaktır. AKVAM tarafından yürütülen hazırlık çalışmaları çerçevesinde ilgili meslek odaları da dahil, 20’nin üzerinde Antalyalı kurum ve kuruluşun bir araya gelmesiyle, Antalya’nın Dünya sağlıklı kentleri arasına alınması konusunda önemli bir aşama kaydedilmiştir. AKVAM’ın Danışma Kurulu bünyesinde oluşturulan ve yukarıda sözü geçen faaliyetlerden sorumlu Sağlık Çalışma Grubu örneğinde eğitim ve proje yazımı alanlarında faaliyet yapacak çalışma gruplarını oluşturma çalışmalarının, 2009 yılında başlatılması öngörülmüştür.

YAYIN FAALİYETLERİ

2007-2008 yılı faaliyetleri arasına yeni bir etkinlik türü olarak katılan yayın faaliyetleri sonucu, üç kitap, bir tanıtım broşürü ve bir de AB’den Notlar Bülteni Özel Sayısı yayınlanmıştır. Kitaplardan “I. Türk-Alman İşbirliği Forumu – I. Deutsch-Türkisches Kooperaitonsforum”, aynı isim altında 16-18 Şubat 2007 tarihlerinde gerçekleştirilen uluslararası sempozyumun sonuçlarını içermektedir. Sempozyum’un Düzenleme Kurulu Başkanı ve AKVAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erol Esen tarafından yayına hazırlanan kitap, çok farklı alanlara yayılarak devam eden Türk-Alman işbirliğini geniş bir yelpazede tartışan ve siyasetten ekonomiye, kamudan özel sektör ve sivil toplum kuruluş temsilcilerinden oluşan yaklaşık 30 uzman konuşmacının sunum ve önerilerini kapsamaktadır. Bildiri Kitabı metinlerinin büyük bir bölümü Türkçe ve Almanca olmak üzere iki dilde yayınlanmıştır.

AKVAM’ın ikinci yayınının adı “Türk Yerel Yönetimlerinin Uluslararası ve Avrupa Birliği ile İlişkileri” başlığını taşımaktadır. AKVAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erol Esen’in Ferihan Polat ile birlikte yayınladığı kitap, Türkiye’nin AB sürecine önemli katkıları beklenen yerel yönetimlere yönelmektedir. Özellikle yerel yönetimlerin uluslararası kuruluşlarla işbirliği olanaklarını tanıtan yayın, AKVAM’ın daha önceki yıllarda yerel yöneticiler için yaptığı AB eğitim programlarını farklı bir boyutla tamamlamayı hedeflemektedir. Bölgeler üstü işbirliğini de desteklemek amacıyla kitap aynı zamanda Türkiye’deki tüm belediye birliklerinin de iletişim bilgilerini içermektedir. 2007-2008 faaliyet dönemi kitap yayınlarından sonuncusu “Etnik Girişimcilik: Almanya’da Faaliyet Gösteren Türk Kökenli Girişimciler” konusunu işlemektedir. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı mezunu Hüseyin BOZ tarafından hazırlanan yayın, yazarın yüksek lisans tez çalışmasını baz almaktadır. Kitap, sayıları 70 bini aşan Almanya’daki Türk girişimcilerini konu almakta ve bunlarla yapılan bir anket araştırmasının sonuçlarına da yer vermektedir. Uluslararası sermaye hareketliliğinin giderek önem kazandığı günümüzde Almanya’daki etnik girişimciliğin önemine değinen araştırma, oradaki Türk girişimciliğini de çeşitli boyutlarıyla incelemektedir. Kitap ayrıca çeşitli Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren Türk girişimci örgütlerinin de iletişim bilgilerine yer vermektedir.

Yayın faaliyetlerinin ilk yılında ve çok sınırlı finansal kaynaklara rağmen 3 kitapla AB ve uluslararası konulardaki araştırmalara önemli katkılar yapan AKVAM, bir de “AB Eğitim ve Gençlik Programları”nı 2007 yılından itibaren geçerli olan değişikliklerle tanıtan “AB’den Notlar Bülteni”nin Özel Sayısı’nı yayınlamıştır. 2006 Nisan ayında AKVAM tarafından yayınlanmaya başlayan AB’den Notlar Bülteni, personel yetersizliği nedeniyle, ancak özel sayılarının sürdürülmesi kaydıyla 2007 Aralık ayında durdurulmuştur. Ayrıca uluslararası kurum ve kuruluşlara tanıtımını sağlamak amacıyla Türkçe ve İngilizce olmak üzere AKVAM’ın bir tanıtım broşürü yayınlanmıştır. Sözü geçen tüm yayınlar, geniş bir yelpazede ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir. Yayınlara ayrıca Merkez’in internet sitesi üzerinden de ücretsiz olarak ulaşılabilabilir.

TÜRK-ALMAN ORTAK FAALİYETLERİ

AKVAM’ın yukarıda değinilen yayın çalışmaları çerçevesinde özel önem verdiği Türk-Alman ortak çalışmaları, Akdeniz Üniversitesi’nde 2007-2008 öğretim dönemini de başlatan bir sergide ifadesini bulmuştur. 12 Eylül-5 Ekim 2007 tarihlerinde gerçekleştirilen “Haymatloz – Özgürlüğe Giden Yol” sergisi, Almanya’da 1933 yılında Nazilerin iktidara gelmesiyle ülkesini terk etmek zorunda kalan birçok bilim ve sanat insanının genç Türkiye Cumhuriyeti’ne gelerek kamusal alanın yeniden düzenlenmesine ve özellikle Türk yüksek öğretiminde gerçekleştirilen reformlara verdikleri katkıları konu almaktadır. AKVAM’ın Goethe Enstitüsü İzmir ve Verein Aktives Museum ile ortaklaşa sergilediği fotoğraf ve afişlerde sayıları bini aşan bu sanat ve bilim insanlarının Türkiye’deki çalışmaları ve yaşam koşulları işlenmiştir. Nazilerden kaçanların Türkiye’ye gerçekleştirdikleri ve sadece bir “sığınma” eylemi olarak nitelendirilemeyecek bu göç eylemi, çoğunluğunu Alman bilim ve sanat insanlarının oluşturduğu “Vatansızların”, Türkçe telafuzuyla “Haymatloz”, genç Cumhuriyet’in idealist kurucu kadrosu ile “dramatik ve entelektüel bir buluşması” olarak da görülür. AKVAM’ın İİB Fakültesi Kuşlu Salonu’nda düzenlediği serginin açılışı ile aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi ve Hamburg Üniversitesi’nin ortaklaşa yürütecekleri Euro-Master/Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’nın da start alması, Sergi’ye özel bir anlam katmıştır.

AKVAM’ın 2007-2008 öğretim yılında yürüttüğü Türk-Alman işbirliği çalışmalarının bir diğeri de, 11-15 Şubat 2008 tarihlerinde Almanya’nın Düsseldorf ve Essen kentlerine yapılan İşbirliği Görüşmesidir. Sonuçlarının bir kısmının, yukarıda sözü geçen “Almanya’da Faaliyet Gösteren Türk Kökenli Girişimciler” kitabında yayınlanan ziyaret, aynı zamanda Avrupa-Türkiye İşadamları Derneği (Duesseldorf) ve Türkiye Araştırmalar Merkezi (Essen) ile olası ortak faaliyetlerin de bir ön çalışmasını oluşturmuştur.

Türk-Alman ortak faaliyetleri arasında AKVAM’ın önem verdiği bir diğer çalışma da, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Almanya’da düzenlediği “Küreselleşen Dünya’da Mekan, Yaşam ve Semboller Bağlamında Almanya’daki Türkler” eğitim gezisi programıdır. 21-27 Nisan 2008 tarihleri arasında Hochschule Darmstadt/Almanya ile ortaklaşa gerçekleştirilen etkinliğe Antalya’dan toplam 6 öğretim elemanı ve 9 öğrenci katılmıştır. Alman, Fransız, Amerikan, Japon, İranlı ve Macar öğrencilerin de katılımıyla toplam 35 öğrenciden oluşan bir grubun video ve fotoğraf çalışmalarıyla, “global kimlik ve mekanlar”, “değişen Türk imgeleri ve entegrasyon” gibi çeşitli konular işlenmiştir. Stuttgart, Darmstadt ve Frankfurt kentlerinde ziyaret edilen çeşitli müze ve mimari tasarımlar yanı sıra katılımcılar, Türk-Alman eğitim sistemlerini karşılaştırma, güncel sanat ve tasarım olayları hakkında bilgi toplama ve farklı ülkelerden gelen öğrenciler ve akademisyenlerle ortak çalışma fırsatı bulmuşlardır. Ayrıca programa katılan öğretim elemanları, Almanya’daki göçmenler konusunda çeşitli sunumlarda bulunmuş ve grafik ve cam/seramik tasarımlarından oluşan iki de sergi açma olanağı bulmuşlardır.

Kuruluşunun 5. yılı olan 2007-2008 öğretim döneminde birçok faaliyeti gerçekleştiren AKVAM, özellikle Türkiye-AB süreci ile ilgili konularda bilgilendirme ve sivil diyaloğu destekleme çabalarına önemli katkı vermiştir. Gelecek dönemde AKVAM, Üniversite birimleri arasında daha yoğun işbirliği, Antalya kentinin AB ve uluslararası oluşumlara dahil edilmesi konusunda faaliyetler ve Akdeniz Bölgesi’nde ve ulusal düzeyde Avrupa çalışmaları yürüten STK’ların faaliyetlerini desteklemeyi planlamaktadır. Üniversite birimlerinin AB destekleme programlarından yararlanmalarına yönelik faaliyetler ve Avrupa çalışmaları ile ilgili yürütülen lisans üstü programlarının artırılması konuları, AKVAM’ın 2008-2009 öğretim yılındaki hedefleri arasında bulunmaktadır.


Son Güncelleme : 2 Mart Perşembe 2017
178