Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi


2006- 2007 Öğretim Yılı Faaliyet Raporu

KISA KRONOLOJİ

5 Eylül 2006: Konferans, Antalya

“AB Eğitim ve Gençlik Programları ve Katılım Koşulları”

 

23-27 Ekim 2006: Avrupa Çalışmaları İşbirliği Görüşmeleri, Bonn, Berlin, Frankfurt

Bonn Üniversitesi

Berlin Sosyal Bilimler Yüksek Okulu

Viadrina Avrupa Üniversitesi, Frankfurt a.O.

 

3-5 Kasım 2006: Eğitim Semineri, Antalya

Avrupa Entegrasyonu Üzerine “Eğitimcilerin Eğitimi Programı”

 

3-10 Aralık 2006: Eğitim Programı, Magdeburg

“Youth, Family and Participation: Pillars of European Future”

 

12 Aralık 2006: Konferans, Hamburg

“Türk-Alman Ortak Akademik Programları”

 

20 Ocak -15 Mart 2007: Eğitim Seminerleri, Antalya, Alanya

“Yerel Yöneticiler İçin AB Eğitim Programı”

 

16-18 Şubat 2007: Uluslararası Sempozyum, Antalya

“I. Türk-Alman İşbirliği Forumu”

 

20 Mart-27 Nisan 2007: Eğitim Seminerleri, Bursa, Yalova

“Yerel Yöneticiler İçin AB Eğitim Programı”

 

27 Mart-1 Nisan 2007: Sempozyum, İstanbul

“Dinler arası ve Kültürler arası Diyalog”

 

9-28 Mayıs 2007: Sergi, Antalya

“Ernst Barlach – Modern Çağ Heykeltraşı Sergisi”

 

6-10 Haziran 2007: Eğitim Programı, Milano

“CHROMA: Culture and Human Rights in Mediterranean Area”

 

7-9 Haziran 2007: Workshop, Bonn

“Bologna Süreci ve Güneydoğu Avrupa Üniversiteleri”

YÖNETİM

2006-2007 öğretim döneminde AKVAM ikinci çalışma dönemini tamamlamıştır. Yeni çalışma döneminin Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:

Yrd. Doç. Dr. Erol Esen, Müdür

Prof. Dr. Esra Çayhan, Üye

Doç. Dr. Harun Gümrükçü, Üye

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Hanifi Bayram, Üye

Yrd. Doç. Dr. Filiz Yaylacı, Üye

AKVAM Yönetmeliğinin 10. Maddesine göre Danışma Kurulu da yenilenmiştir.

AB EĞİTİM PROGRAMLARI

Katılım müzakerelerinin başlamasıyla yeni bir döneme giren Türkiye-AB ilişkileri konusunda kurumların artan eğitim ihtiyacına cevap vermek üzere eğitim seminerleri düzenlenmiştir. Atanan ve seçilen yerel yöneticileri kapsayan programlar, Akdeniz Belediyeler Birliği ile ortaklaşa Antalya ve Alanya’da ve AB Politikaları Enstitüsü ile ortaklaşa Yalova ve Bursa’da 2007 yılı Ocak-Nisan ayları içinde gerçekleştirilmiştir. Toplam 30 saati kapsayan Yerel Yöneticiler için AB Eğitim Programları, haftada bir gün olmak üzere 5 haftalık seminerler şeklinde düzenlenmiştir. Heinrich Böll Stiftung Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen seminerlere yaklaşık 150 yerel yönetici katılmıştır. Seminerlerin modern eğitim teknik ve yöntemleriyle yapılmasına özen gösteren AKVAM, programda yer alması beklenen toplam 17 akademisyenin katılımıyla de 3-5 Kasım 2006 tarihlerinde bir Eğitimcilerin Eğitimi Programı düzenlemiştir.

TÜRK-ALMAN İŞBİRLİĞİ

Türkiye-AB ilişkilerinin müzakerelerle birlikte yeni bir döneme girmesinde önemli katkıları olan Almanya ile ilişkileri konu alan faaliyetler, 2006 – 2007 öğretim döneminde önemli bir yer kaplamaktadır. Çok farklı alanlara yayılarak devam eden Türk-Alman işbirliği konularını tartışmak ve 300 yılı aşan bir süredir dostluk ve ortaklık anlayışı içinde sürdürülen bu ikili ilişkileri geliştirmeye katkı vermek amacıyla 16-18 Şubat 2007 tarihlerinde I. Türk-Alman İşbirliği Forumu gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 30 uzman ve konuşmacının görev aldığı bu uluslararası sempozyum, çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri, Türkiye’de faaliyet gösteren Alman sermayeli işletme yöneticileri ve akademisyenler olmak üzere 250’nin üzerinde katılımcıyı bir araya getirmiştir. Türk-Alman Dayanışma ve Entegrasyon Derneği ile ortaklaşa düzenlenen Forum, Körber Vakfı, Goethe Enstitüsü, Almanya Akademik Değişim Servisi (DAAD) ve Ege Bölgesi Sanayi Odası gibi birçok Türk ve Alman kurum ve kuruluşunun da desteğini bulmuştur.

Türk-Alman işbirliğini desteklemeye yönelik faaliyetler çerçevesinde AKVAM Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Harun Gümrükçü, Alman Sendikaları Temsilciliği’nin daveti üzerine Hamburg’da 12 Aralık 2007 tarihinde “Türk-Alman Akademik Ortaklıkları” konusunda bir konferans vermiştir. Doç Dr. Gümrükçü ayrıca, 2007-2008 öğretim döneminde olası ortak çalışmaları görüşmek üzere Alman sermayeli yazılım şirketi SAP yetkilileri ile 2007 Mart ayında Hannover’de bir araya gelmiştir. Olası Türk-Alman ortaklıkları, AKVAM Müdürü Yrd. Doç Dr. Erol Esen’in Ekim 2006 tarihlerinde Almanya’daki temaslarının da konusuydu. Bu görüşmeler sonucu AKVAM, AB destekleme programlarından yararlanmak üzere Viadrina Avrupa Üniversitesi ile ortak bir proje başvurusu gerçekleştirmiştir.

Türk-Alman işbirliği çerçevesinde AKVAM geçtiğimiz dönem bir de sergiye ev sahipliği yapmıştır. Ernst Barlach Topluluğu ve Goethe Enstitüsü tarafından hazırlanan “Ernst Barlach – Modern Çağ Heykeltraşı Sergisi”, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Antalya Mimarlar Odası ile işbirliği içinde Antalya’lı sanatseverlerle buluşmuştur. AKVAM’ın da kuruluş yıldönümü olan 9 Mayıs 2007 Avrupa Günü etkinlikleri çerçevesinde getirilen Erns Barlach’ın eserleri, Antalya’da Mimarlar Odası salonunda sergilenmiştir.

DİĞER FAALİYETLER

Avrupa Birliği, geçen dönem AKVAM tarafından düzenlenen mesleki İngilizce kurslarının da konusunu oluşturdu. Özellikle sosyal bilimler alanında öğrenim gören öğrencilerin katılımını öngören “Structure of the EU” ve “Forum on Europe” konulu 2006-2007 Bahar Dönemi kurslarında, AB’nin yapısı, işleyişi ve güncel gelişmeler tartışıldı. AKVAM geçen öğretim döneminde ayrıca öğrenci ve genç yüksek öğrenim mezunlarına staj olanağı sunmuştur. AKVAM’ın çalışmalarına ilgi duyan iki yüksek okul mezunu ve halen öğrenimini sürdüren üç öğrenci yaptıkları staj çerçevesinde düzenlenen faaliyetlere katılarak çalışmaları yakından tanıma fırsatı bulmuşlardır.

AKVAM’ın faaliyetlerini tanıtmak veya kendi faaliyet alanları ile ilgili ortak faaliyetler geliştirmek üzere AKVAM yönetim kurulu üyeleri ve AKVAM’da görev yapan stajer ve kısmi zamanlı çalışan personel, çeşitli kurumların faaliyetlerine katılmış, sunumlar yapmışlardır. 5 Eylül 2006 tarihinde AKVAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erol Esen, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu’nda “Eğitim ve Gençlik Programları ve Katılım Koşulları” üzerine bir konferans vermiştir. Yrd. Doç. Dr. Esen aynı zamanda Turkish Universities Association for European Community Studies (TUNAECS) ve Marmara Üniversitesi AT Enstitüsü tarafından İstanbul’da Mart 2007 tarihinde düzenlenen bir konferansa katılmıştır. Yukarıda sözü geçen AB Eğitim Programlarını da hazırlamak amacıyla sürdürülen hazırlıklar çerçevesinde AKVAM Müdürü ayrıca Kasım 2006’da Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi yetkilileri ile görüşmüştür. AKVAM ayrıca Avrupa Konseyi’nin “Herkes Farklı – Herkes Eşit” kampanyası çerçevesinde 29 Mart-1 Nisan 2007 tarihleri arasında İstanbul, 3-10 Aralık 2006 tarihlerinde Magdeburg/Almanya ve 6-10. Haziran 2007 tarihleri arasında Monopoli/Italya’da düzenlenen sempozyum ve çalıştaylarda temsil edilmiştir. Ayrıca Bonn Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Ofisi’nin 14.6.-14.7.2007 tarihleri arasında Beyond Clausewitz: “Transformation of Wor” konusu üzerine düzenlenen yaz okuluna AKVAM elemanı Tugba Aydın katılmıştır.


Son Güncelleme : 2 Mart Perşembe 2017
178