Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi


2005 – 2006 Öğretim Yılı Faaliyet Raporu

KISA KRONOLOJİ

 

1-8 Ekim 2005: III. Avrupa Gençlik Haftası

“Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye-AB İlişkileri”

 

 

3 Ekim 2005: Konferans

“Avrupa’da Yeni Siyasi Akımlar ve Bütünleşme Sürecine Etkileri”

“Avrupa Yüksek Öğrenim Alanı ve Değişim Programları”

 

 

23-27 Ocak 2006: Avrupa Çalışmaları İşbirliği Görüşmeleri

Berlin Hür Üniversitesi

Humboldt Üniversitesi

Viadrina Avrupa Üniversitesi

 

 

25-26 Mart 2006: Türk-Alman Buluşması ve Konferans

“Avrupa 2010: Vizyonlar, Beklentiler, Perspektifler”

 

 

Nisan 2006: Bülten Yayını

AB’den Notlar

 

 

20 Nisan 2006: Konferans

“Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Üniversiteler ve Özel Sektör Arasında İşbirliği Modelleri”

 

 

9 Mayıs 2006: Avrupa Günü Paneli

“Avrupa Hukuku’nun Türkiye’ye Yansımaları: Sorunlar ve Perspektifler”

 

 

YÖNETİM

 

2006 Nisan ayında yurtdışı araştırma çalışmaları nedeniyle bir üyenin Yönetim Kurulu’ndan ayrılmasıyla yapılan yeni atamadan sonra oluşan Yönetim Kurulu üyeleri şöyledir:

Yrd. Doç. Dr. Erol Esen, Müdür

Prof. Dr. Esra Çayhan, Üye

Doç. Dr. Harun Gümrükçü, Üye

Doç. Dr. Hakan Yaman, Üye

Yrd. Doç. Dr. Filiz Yaylacı, Üye

 

SEMİNER, KONFERANS VE PANELLER

 

2005-2006 Öğretim Döneminde AKVAM, yine birçok seminer, konferans ve paneller düzenleyerek, özellikle Akdeniz Üniversitesi ve Antalya’daki AB tartışmalarına önemli katkılar vermiştir. 1-8 Ekim 2005 tarihlerinde yaklaşık 30 genç katılımcıya ev sahipliği yapan AKVAM, 2002 yılında başlatılan Avrupa Gençlik Haftası seminer programını üçüncü kez düzenlemiştir. Çeşitli üniversitelerden ve gençlik örgütlerinden katılan gençler, bir hafta boyunca “Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye-AB İlişkileri” konusunu tartışma fırsatı bulmuşlardır. AB ile Türkiye arasında üyelik müzakerelerinin başlatıldığı tarih olan 3 Ekim günü, Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri ile birlikte, ilgi duyan birçok Antalya’lının da katılımıyla gerçekleştirilen konferanslarda “Avrupa’da Yeni Siyasi Akımlar ve Bütünleşme Sürecine Etkileri” ve “Avrupa Yüksek Öğretim Alanı ve Değişim Programları” konuları ayrıntılı bir şekilde tartışılmıştır.

 

Akademik ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğine özel bir özen gösteren AKVAM, 25-26 Mart 2006 tarihlerinde Antalya’da faaliyet gösteren “Almanya’da Öğrenim Görmüş Akademisyenler Derneği” ile birlikte Antalya-Manavgat’ta bir Türk-Alman buluşması düzenlemiştir. Çoğunluğunu daha önce Almanya’da öğrenim görmüş akademisyenlerin oluşturduğu katılımcılar, Antalya ve çevresinde oturan ve yaşayan Alman misafirlerle birlikte “Avrupa 2010: Vizyonlar, Beklentiler, Perspektifler” konulu konferansta tartışmışlardır.

 

2005-2006 Bahar Dönemi’nde yoğunlaşan etkinlikler arasında AKVAM’ın 20 Nisan 2006 tarihinde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile birlikte gerçekleştirdiği “AB’ye Uyum Sürecinde Üniversiteler ve Özel Sektör Arasında İşbirliği Modelleri” konulu konferans da bulunmaktadır. Bonn Rhein-Sieg Yüksek Okulu öğretim üyelerinden Prof. Dr. Franz Peren’in sunduğu konferans, akademisyenler kadar ATSO üyesi şirket temsilcilerinin de ilgisini bulmuştur. Dönemin son etkinliği, 9 Mayıs Avrupa Günü çerçevesinde düzenlenmiştir. “Avrupa Hukuku’nun Türkiye’ye Yansımaları: Sorunlar ve Perspektifler” konulu panele, AKVAM Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Harun Gümrükçü ile birlikte Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat ve Avrupa Genç İşadamları Derneği Başkanı Murat Saraylı katılmışlardır. AKVAM’ın İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Akdeniz Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi ile birlikte düzenlediği Panel, AB ülkelerinde Türk vatandaşlarına karşı uygulanan vize sorunu ile ilgili renkli tartışmalara da sahne olmuştur.

KURUMSAL İŞBİRLİĞİ

 

AB üniversiteleri ile işbirliğini artırmaya yönelik olarak Yönetim Kurulu’nun isteği üzerine, Almanya’nın Berlin ve Frankfurt/Oder kentlerindeki çeşitli üniversitelerle işbirliği görüşmeleri yapılmıştır. Berlin Hür Üniversitesi, Humboldt Üniversitesi ve Polonya sınırında bulunan Frankfurt/Oder kentindeki Viadrina Avrupa Üniversitesi ile yapılan görüşmeler sonucu, Avrupa çalışmaları konusundaki işbirliğinin artırılmasına karar verilmiştir. Öncelikle Viadrina Avrupa Üniversitesi ile birlikte Yoğunlaştırılmış Programlar çerçevesinde bir proje başvurusu hazırlanması ve Erasmus Anlaşmaları yapmak isteyen akademik birimlere destek verilmesi öngörülmüştür. Yapılan çalışmalar sonucu, 2006-2007 öğretim döneminden itibaren geçerli olmak üzere, Viadrina Avrupa Üniversitesi’nin çeşitli fakülteleri ile Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat ve Maliye Bölümleri, Fen Edebiyat Fakültesi’nden Sosyoloji Bölümü ve Hukuk Fakültesi’nden 6 öğretim elemanı ve 30’a yakın öğrenciyi kapsayan Erasmus Anlaşmaları imzalanmıştır.

 

DİĞER FAALİYETLER

 

2005-2006 öğretim dönemi AKVAM için aynı zamanda yeni bir ilkler dönemi de olmuştur. Kuruluşundan bu yana 2006 yılından itibaren ilk kez kendi bütçesine kavuşan AKVAM, bu faaliyet döneminde çalışma koşullarını iyileştirme fırsatı yakalamıştır. Üyelik müzakerelerinin başlamasıyla önem kazanan Avrupa çalışmaları, böylece Maliye Bakanlığı’nın da desteğini bulmuştur. Bütçe kullanımı ile ilgili hazırlıkların önemli yer kapladığı 2006 Bahar Dönemi, AKVAM için yeni Avrupa çalışmalarının planlandığı bir dönem de olmuştur.

 

Faaliyet döneminde AKVAM’ın ilkleri arasında bir de yayın faaliyeti bulunmaktadır. AKVAM, 2006 Nisan ayından itibaren her ay iki kez olmak üzere “AB’den Notlar” bültenini çıkarmaya başlamıştır. Elektronik bülten olarak hazırlanan ve AB bütünleşmesi veya programları ile ilgili önemli gelişmeler çerçevesinde özel sayılarla genişletilmesi planlanan AKVAM Bülteni, AB organlarında Türkiye ile ilgili gelişmeler yanı sıra, Başkent Ankara’daki AB gelişmeleri konusunda da haberler içermektedir. Son bir yıldır artarak devam eden diğer bir çok yayın faaliyetlerinden farklı olarak, “AB’den Notlar” Bülteninin Akdeniz Üniversitesi veya Antalya ve çevresindeki AB çalışmaları ile ilgili yerel haberler de içermesidir. Gelecekte Üniversite’nin akademik birimleri ve AKVAM’ın Akdeniz Bölgesi’nde birlikte çalıştığı bir çok kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını doğrudan destekleyen bilgilere daha geniş yer vermesi öngörülen AB Bülteni’nin bazı sayıları, basım yoluyla yeni öğretim döneminde daha fazla okuyucuya ulaştırılması planlanmaktadır.


Son Güncelleme : 2 Mart Perşembe 2017
178