Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi


2004 – 2005 Öğretim Yılı Faaliyet Raporu

2004-2005 öğretim döneminde AKVAM bir dizi faaliyetler içinde bulunmuştur. Önceki dönemde çalışmalarını başlattığı “Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Sokrates-Erasmus Öğrenci Değişimi Yönergesi”ni tamamlayarak Rektörlüğe iletmiştir. 22 Aralık 2004 tarih ve 08/82 sayılı kararı ile A.Ü. Senatosu Yönergeyi kabul etmiştir. Böylece sözü geçen Erasmus öğrenci değişimi uygulamaları için Ulusal Ajans’ın koyduğu temel ilkeler ışığında standart süreç ve kriterler oluşturularak AB Eğitim Programlarının kurumsallaştırılmasına ve birçok üniversite biriminin programlardan yararlanmasına yönelik önemli katkılar verilmiştir.

 

Faaliyet yılında ilk çalışma dönemini tamamlayan AKVAM Yönetim Kurulu’nun yenilenmesi Haziran 2005’te tamamlanmıştır. Yeni oluşturulan Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır:

 

Yrd. Doç. Dr. Erol ESEN (Müdür, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi),

Prof. Dr. Esra ÇAYHAN (Üye, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi),

Doç. Dr. Taner KORKUT (Üye, Fen Edebiyat Fakültesi),

Doç. Dr. Hakan YAMAN (Üye, Tıp Fakültesi),

Yrd. Doç. Dr. Filiz YAYLACI (Üye, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu).

 

Bununla beraber Danışma Kurulu da yenilenmiştir. Önceki Kurulda temsil edilen ve Akdeniz Bölgesinde faaliyet gösteren yaklaşık 25 kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşunun üyelikleri büyük ölçüde sürmektedir.

 

Faaliyet yılı boyunca bir kısmi zamanlı öğrenciyi istihdam eden AKVAM aynı zamanda Almanya-Berlin Hür Üniversitesi’nden bir öğrenciye de 6 ay süresince staj olanağı sunmuştur. Bu öğrencilerin de katkısıyla tanıtım faaliyetlerini yoğunlaştıran AKVAM, Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi elemanlarının da yardımlarıyla internet sitesini yenilemiş ve Merkez faaliyetlerini tanıtıcı basılı materyal oluşturmuştur.

 

Öğrenci ve Öğretim elemanlarını Avrupa’da yüksek öğretim alanında yeni gelişmeler konusunda bilgilendirmek amacıyla 19 Mart 2005 tarihinde “Avrupa’da Yüksek Öğrenim ve Türk-Alman Akademik İşbirliği” konulu bir konferans düzenlenmiştir. Konferansa, Almanya’nın Hamburg kentinde faaliyet gösteren Türkiye-Avrupa Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Harun Gümrükçü, Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) Ankara Temsilciliği’nden Silke Ghobeyshi ve Ahmet Dalgıçoğlu konuşmacı olarak katılmışlardır. Konferansta, 2010 yılında tamamlanması planlanan Bologna Süreci’nin üniversiteler açısından değerlendirilmesi yanı sıra, Türk-Alman Akademik işbirliği olanakları tartışılmış ve bu amaçla AB kaynaklarından daha yoğun yararlanma konusunda bilgi verilmiştir.

 

AKVAM’ın geleneksel olarak her yıl düzenlediği Avrupa günü etkinlikleri çerçevesinde 9 Mayıs 2005 günü farklı AB ülkelerinden Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü öğrencilerinin davetlisi olarak Antalya’da bulunan bir grup gence Merkez ev sahipliği yapmıştır. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Bürosu ile ortaklaşa düzenlenen etkinlik çerçevesinde Akdeniz Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinden katılan öğrenciler, yaklaşık 30 Avrupalı gençle birlikte “Gençler Avrupa’yı Çiziyor” konulu ortak bir Avrupa Afişi çalışması yapmışlarıdır. Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarının da katkılarıyla oluşturulan 2×10 metre büyüklüğündeki Afiş, bir hafta boyunca Olbiya öğrenci çarşısı meydanında sergilendikten sonra sürekli kalacağı yere taşınmıştır. Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ve Avrupalı gençlerin ortaklaşa oluşturadukları Avrupa Afişi halen Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi B Blok binasındaki Kuşlu Salon’da asılıdır. Afiş için bkz.

 

AB’nin Türkiye ile müzakerelere başlaması konusunun yoğun tartışıldığı 2004-2005 öğretim yılında AKVAM Yönetim Kurulu diğer birçok kurum ve kuruluşların faaliyetlerinde temsil edilmiş veya bu faaliyetlerin düzenlenmesine aktif katkı vermiştir. Faaliyet yılında düzenlenen panel, konferans ve seminerlere konuşmacı olarak destek verilen Antalyalı kuruluşlardan bazıları: Akdeniz Üniversitesi’nde Ekonomi Kulübü, İİBF Akademik Sohbetleri, Manavgat Meslek Yüksek Okulu, Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmaları Merkezi, Antalya’da Kepez ve Muratpaşa Belediyeleri, Rotary Klübü ve Envar Kolleji. Bu çerçevede çoğunluğu öğrenciler, yerel yöneticiler ve çeşitli meslek gruplarından oluşan katılımcılarla Avrupa bütünleşmesi ve Türkiye’nin AB üyelik perspektifleri ayrıntılı olarak tartışılmıştır.

 

Ayrıca Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ve Konrad Adenauer Vakfı Türkiye Temsilciliği’nin çeşitli üniversitelerle ortaklaşa düzenlediği AB Sertifika Programı çerçevesinde AKVAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erol ESEN “AB Eğitim ve Gençlik Programları ve Katılım Koşulları” konusunda Gaziantep, Urfa, Sivas, Malatya ve Mersin’de tam günlük eğitim seminerleri vermiştir (bkz. http://www1.akdeniz.edu.tr/akvam/web/sunu6.htm). Buna paralel çalışmalarla seminerlerin konusunun önemli bir bölümünü oluşturan AB Değişim programları yayına dönüştürülmüştür. AKVAM üzerinden dağıtılan ve Erasmus değişim programının kurumsallaştırılmasında Akdeniz Üniversitesi’nin deneyimlerini de ayrıntılı olarak tanıtan yayının adı:  Esen, Erol: Türkiye Üniversitelerinin Avrupa Yüksek Öğretim Alanına Katılımı Sürecinde Sokrates-Erasmus Uygulamalarının Kurumsallaştırılması Sorunu, in: Harun Gümrükçü (Ed.): Küreselleşme, Türkiye ve Avrupa Yüksek Öğretim Alanı, Ankara 2005, s. 229-272.


Son Güncelleme : 2 Mart Perşembe 2017
178