Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi


2003 – 2004 Öğretim Yılı Faaliyet Raporu

Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKVAM), kuruluşunun ikinci yılına rasgelen 2003-2004 öğretim yılına çok sayıda faaliyet sığdırmayı başarmıştır. Danışma Kurulu’nu iki kez ve Yönetim Kurulu’nu 10 kez toplayan AKVAM, bu faaliyet döneminde çeşitli bilgilendirme toplantıları, seminer ve konferanslar ve yurtdışı eğitim gezileri gerçekleştirmiş ve çeşitli belgelere imza atmıştır. Bir yıllık süre içinde AKVAM, AB gelişmelerini izleyen ve Akdeniz Üniversitesi’nin bu gelişmelere uyum çalışmalarını yöneltme ve yürütmenin yanı sıra, AB eğitim ve gençlik programlarına katılımın Üniversite’de kurumsallaşması konusunda önemli çaba sarfetmiştir. AKVAM’ın 2003-2004 öğretim dönemi faaliyetlerini üç ana grupta toplamak mümkündür: Seminer ve konferanslar, AB Eğitim ve Gençlik Programı Katılım Çalışmaları ve Kurumsal İşbirliği.

I. Seminer ve Konferanslar

Bu alanda çeşitli konferanslar, seminerler, paneller ve eğitim programlarını kapsayan yaklaşık 1.000 gün/katılımcı miktarında faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bunlar sırasıyla:

Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri – Avrupa Gençlik Haftası, 5-12 Ekim 2004: Toplam 20 farklı üniversite ve gençlik kuruluşundan katılan 40 katılımcı seminer boyunca çeşitli konferanslar, paneller, eğitim gezileri, röportajlar ve tartışmalara katılma fırsatı bulmuşlardır. Büyük ilgi toplayan ve geleneksel hale getirilmesi planlanan “Avrupa Gençlik Haftası” bu faaliyet döneminde ikinci kez gerçekleştirilmiştir. Akdeniz Üniversitesi’nin çeşitli konferans salonları, derslik ve amfilerinde yürütülen bir haftalık seminer, Heinrich-Böll Vakfı İstanbul Temsilciliği yanı sıra, Muratpaşa Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi ve Akdeniz Belediyeler Birliği’nin katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.

 Değişen Avrupa’da Türkiye’nin Yeri – Panel, 8 Ekim 2004: Avrupa Gençlik Haftası’nın çerçevesini oluşturduğu panel, AKVAM Danışma Kurulu üyeleri ve Antalya’lıları Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gelen gençlerle buluşturnuştur. Akdeniz Ünviversitesi Rektörlüğü’nün yardımıyla hazırlanan AKVAM T-Shirleri, Panele özel bir renk katmıştır.

Avrupa’yı Değiştiren Türkiye – Uluslararası Değişim Programı, 7-14 Şubat 2004; Antalya ve 3-10 Temmuz 2004; Berlin: Almanya’nın Berlin kentinden Katholische Hochschule für Sozialwesen (Katolik Sosyal Bilimler Yüksekokulu) ile bu çerçevede bir değişim programı gerçekleştirilmiştir. Berlin’den toplam 12, Akdeniz Üniversitesi’nden 25 öğrencinin katıldığı program birer hafta süren iki bölümden oluşmaktaydı. Birinci bölüm 7-14 Şubat 2004 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. İkinci Bölüm 3-10 Temmuz 2004 tarihlerinde Berlin’de Sosyal Bilimler Yükesekokulu’nda gerçekleştirilmiştir. Programın gerçekleştirilmesi her iki üniversitesinin katkıları yanı sıra Konyaaltı ve Muratpaşa Belediyeleri, Körber Vakfı, Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD’nin katkılarıyla mümkün olmuştur.

Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye-AB İlişkileri – Temel Eğitim Sertifika Programı, 9 Nisan-14 Mayıs 2004: Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ve Konrad Adenauer Vakfı Türkiye Temsilciliği ile ortaklaşa düzenlenen sertifika programı özellikle yöneticilere yönelmiş ve Akdeniz Üniversitesi personeline de açılmıştır. Toplam 30 saatten oluşan program belirtilen tarihlerde haftada bir gün olacak şekilde yapılmıştır. Yaklaşık 50 katılımcının sertifika aldığı program, öğrenciler, Antalya ve çevresinden çeşitli meslek gruplarının ilgisini bulmuştur.

Avrupa Birliği, Türkiye ve Kıbrıs: Ne Olacak Şimdi? – Panel, 8 Nisan 2004: Avrupa Birliği’nin genişlemesi öncesi yoğunlaştırılan Kıbrıs sorunu çözüm çalışmalarını konu alan panele, Uludağ Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Canbolat ve Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Necdet Ekinci konuşmacı olarak katılmışlardır. Öğrenciler arasında büyük ilgi gören Panel, Kıbrıs ve AB’ye uyum süreci konusunda bilgilendirici olmuştur.

Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Kentlerimiz: Antalya Örneği – Panel, 14 Mayıs 2004: 2004 yılı Avrupa günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen panel konuşmacıları Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Erdal Öner, Konyaaltı Belediye Başkanı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Muhittin Böcek ve önceki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kumbul olmuştur. Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ve Antalya’lılar tarafından yoğun ilgi gören panel, AB’ye uyum çalışmaları çerçevesinde Antalya örneğini tartışma imkanı sağlamıştır.

II. Avrupa Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılım Çalışmaları

Avrupa Birliği eğitim, araştırma, gençlik ve kültür programlarına katılım çalışmaları konusunda başlangıçta Akdeniz Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisini destekleyerek ve zamanla fiilen çalışmaların büyük bir bölümünü üstlenen AKVAM, başından itibaren bu görevleri yerine getirmeye uygun bir biçimde örgütlenmeye özen göstermiştir. AKVAM Yönetim Kurulu Üyeleri AB Altıncı Çerçeve Programı, AB Sokrates, AB Leonardo Da Vinci ve Gençlik Programları çalışmalarını da yürütmek üzere Üniversite koordinatörlüklerini de üstlenmişlerdir. Bu dört program koordinatörlükleri yanı sıra üçüncü ülkelerle ilişkiler koordinatörlüğü de oluşturularak AKVAM çalışmaları çerçevesinde Üniversitenin tüm dış ilişkilerini içeren bir örgütlenmeye gidilmiştir. Ancak bir taraftan da kuruluş çalışmalarını sürdüren AKVAM kısıtlı kapasitelerini rapor döneminde özellikle AB Sokrates ve onun alt programı olan Erasmus Programına katılıma yönelik değerlendirmiştir. Buna bağlı olarak AKVAM’ın AB Leonardo ve Gençlik Programlarına katkısı konuyla ilgili çeşitli toplantılara katılım ve bu konuda Üniversite birimlerinin bilgilendirilmesi ile sınırlı kalmıştır. Faaliyet yılı içerisinde yurtdışı araştırmaları nedeniyle yönetim kurulundan ayrılan Altıncı Çerçeve Programı Koordinatör üyesi yerine yeni bir atama yapılamadığı için bu konudaki çalışmalar AKVAM dışında kalmıştır. Sözü geçen programlara katılım çalışmaları AKVAM bünyesinde AB Sokrates Programı’na ve özellikle Erasmus alt Programı çerçevesinde öngörülen öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarına yoğunlaşmıştır.

Bu amaçla önceleri Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Ulusal Ajans ve çeşitli danışman firmalar veya Üniversiteler tarafından Antalya ve dışında gerçekleştirilen bir dizi bilgilendirme toplantılarına katılınmıştır. Bunun yanı sıra AKVAM, Üniversite’nin birim temsilcilerini bilgilendirmek üzere düzenli toplantılar düzenlenmiş, Sokrates/Erasmus programını destekleyici ve özellikle Avrupa Kredi Transfer Sistemine (ECTS) uyum için birim koordinatörlerine yönelik eğitim programları düzenlenmiştir. AKVAM, kuruluş çalışmalarına paralel olarak gösterdiği çabalar sonucu Ulusal Ajans tarafından seçilen 15 Pilot Üniversite arasına girmeyi başaran Akdeniz Üniversitesi’ndeki Pilot Proje uygulamaları konusunda Rektörlük Dış İlişkiler Ofisine önemli ölçüde destek vermiştir.

  1. Erasmus Pilot Proje Çalışmaları: 2003 Nisan ayında başlatılan ve öğrenci değişimini gerçekleştirmeye yönelik Pilot Proje uygulamaları fiilen 2003-2004 öğretim döneminde başlatılabilmiştir. AB Komisyonu tarafından Akdeniz Üniversitesi’ne partner olarak önerilen Zaragossa Üniversitesi ile olası dil sorunları nedeniyle Ulusal Ajans yetkililerinin de onayıyla yeni bir Erasmus Pilot Proje partneri arama çalışmalarına girilmiştir. Yapılan görüşmeler sonucu Almanya’nın Hannover Üniversitesi ve Honnover Tıp Yüksekokulu ile bu alanda birlikte çalışılması kararlaştırılmıştır. Uygulamanın ayrıntıları Akdeniz Üniversitesi Pilot Bölüm Koordinatörlerinin katıldığı ve Hannover’de 18-22 Ocak 2004 tarihlerinde gerçekleştirilen görüşmelerde sonuçlandırılmıştır. Daha önce belirlenen pilot bölümler olan Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü ve Tıp Fakültesi’nden toplam 10 öğrenci 2004 Mart ayından itibaren 3-6 aylık süreler için Hannover’e gönderilmiştir.
  2. Üniversite Erasmus Beyannamesi: Pilot Projelere paralel sürdürülen çalışmalarla Akdeniz Üniversitesi “Avrupa Stratejisi” belirlenmiş ve geçen yılın Ekim ayında AB Komisyonu’na sunulan Erasmus Beyannamesi tamamlanmıştır. AKVAM tarafından tüm ayrıntıları ile Almanca dilinde hazır hale getirilen Beyanname’nin daha sonra AB Komisyonu tarafından kabul edilmesi ile, Akdeniz Üniversitesi’nin 2006 yılı sonuna kadar AB Sokrates/Erasmus Programı’ndan yararlanması kesinleşmiştir.
  3. Erasmus Belgeleri: Daha sonraki dönemlerde de kullanılmak üzere gerekli AB belge formları Türkçe ve İngilizce olarak geliştirilmiştir. Ayrıca Üniversite Dış İlişkiler Ofisi ile birlikte Üniversite Erasmus Bilgi Paketi hazırlıkları başlatılmıştır. Bu bağlamda ayrıca pilot bölümlerin bilgi paketi hazırlıklarında ve ECTS’e uyum çalışmalarında yoğun katkı verilerek faaliyet yılı sonunda bu bilgilerin basıma hazır hale getirilmesi sağlanmıştır. Pilot Bölümlerin dışındaki Üniversite Birimlerinin de gelecek yıllarda Erasmus Programından yararlanmasını destekleyen bilgilendirme toplantıları ve yazılı dökümanlarla çeşitli AB üniversiteleri ile 20’nin üzerinde ve toplam 55 öğrenciyi kapsayan İkili Anlaşmaların imzalanması sağlanmıştır.
  4. Erasmus Öğrenci Değişimi Yönergesi: 2003-2004 Bahar Dönemi Akdeniz Üniversitesi’nde Erasmus Programı açısından yoğun bir dönem olmuştur. Pilot Proje çerçevesinde gönderilecek öğrencilerin seçimi ve değişime hazırlanması sonucu 2004 Mart ayı içerisinde ilk öğrencilerin Hannover’e gitmesi mümkün olmuştur. Nisan ayı içerisinde Ulusal Ajans tarafından başlatılması istenen 2004/05 Erasmus değişim hazırlıklarına uygun olarak öğrenci seçim süreci başlatılarak Temmuz sonunda tamamlanabilmiştir. Üniversite’nin çeşitli birimlerden de gelen talepler üzerine ve Erasmus Programı’nın daha yoğun kurumsallaşmasını sağlamak amacıyla harekete geçilmiştir. Mayıs ayı içerisinde ilk taslağı tamamlanan “Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Socrates-Erasmus Öğrenci Değişimi Yönergesi”, ilk değerlendirmeler için 2 Temmuz 2004 tarihinde Rektörlüğe ulaştırılmıştır. Daha sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Rektörlük Hukuk Müşavirliğinin önerileri doğrultusunda üzerinde çalışılarak 2004/05 öğretim dönemi başında Yönerge Taslağı’nın son şekli Rektörlüğe sunulmuştur.
  5. III. Kurumsal İşbirliği: 2003/04 öğretim döneminde gerçekleştirilen çalışmalar yurt içi ve yurtdışından bir çok kurum ve kuruluşun da desteğiyle mümkün olmuştur. Özellikle Antalya ve Bölge’de bir çok belediye ile birlikte çalışan AKVAM, Danışma Kurulu üye kuruluşların da çeşitli konularda desteğini almıştır. Konrad Adenauer Vakfı ve Heinrich Böll Vakfı Türkiye Temsilcilikleri, Ulusal Ajans, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ve birçok diğer Üniversite ile yoğun işbirliği içinde bulunmuştur. Yurtdışında, Erasmus Pilot Projelerini gerçekleştirmede partner olan Hannover Üniversitesi ve Tıp Yüksekokulu yanı sıra, çeşitli vesilelerle farklı kurum ve kuruluşlarla temaslarda bulunulmuş ve bunlarla işbirliği alanları oluşturulmuştur. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Uçar ile 2004 Mayıs ayı içerisinde Almanya’da gerçekleştirilen temaslar sonucu İnternationalar Bund – IB Köln, Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg ve Fachhochschule Trier ile çeşitli işbirliği alanları kararlaştırılmıştır. Akdeniz Üniversitesi ve Fachhochschule Trier arasında imzalanan İşbirliği Protokolü çerçevesinde Madde Akım Yönetimi konusunda ortak bir projeyi yürütmek üzere İnternationaler Bund – IB, Institut für Stoffstrom Managament – IFAS ve AKVAM arasında bir uygulama protokolü imzalanmıştır.

Sonuç ve Öneriler

2003-2004 öğretim döneminde özellikle AB eğitim çalışmaları ve destekleme programlarına katılım çalışmalarına yoğunlaşan AKVAM, bir dizi seminer, konferans ve paneller gerçekleştirmiş, Erasmus pilot projelerini yürütmüş, ve 2006 dönemine kadar gerekli temel çalışmaları tamamlamıştır. Özellikle Erasmus öğrenci değişim programının uygulanmasını desteklemek amacıyla standartlar oluşturmuş, gerekli uyum çalışmalarını destekleyici faaliyetlerde bulunmuştur. Gerçekleştirdiği yoğun çalışmalar Üniversite’de, Antalya’da, bölgede, ulusal düzeyde ve yurtdışını da içine alan geniş bir işbirliği ağının kurulmasını sağlamıştır. Ekip çalışmasına, kurumsal işbirliğine, farklı birimlerin katılımına, tartışma ortamlarında farklı görüşlerin temsil edilmesine özel bir özen gösteren AKVAM, Akdeniz Üniversitesi’nin AB hedeflerine ulaşmada önemli katkılar vermiş ve Üniversite’nin dış ilişkilerini geniş bir ülkeler grubuna yaymayı başarmıştır.

Yaklaşık 40 yıldır sürdürülen ve son yıllarda yeni aşamalara ulaşan AB’ye uyum çalışmaları açısından, AKVAM’ın faaliyetlerinin genişletilerek sürdürülmesi büyük bir önem arz etmektedir. Gelecek dönemdeki faaliyetlerin ağırlık konuları Üniversite ve ortak kurum ve kuruluşlarına yönelik AB konusunda tartışma ve bilgilendirme programlarının yanısıra, Üniversite birimlerinin AB standartlarına uyum çalışmalarına katkı vermek olacaktır. Bu bağlamda AB üniversitelerince hızla sürdürülen “Bologna Sürecine” uyum çalışmalarının ilk yarısının tamamlanacağı 2004-2005 öğretim döneminde AKVAM’a, Üniversite akademik birimlerinin ve bunların uyguladığı programların uyum koşullarının belirlenmesinde yeni görevler düşmektedir.


Son Güncelleme : 2 Mart Perşembe 2017
178